Redactieblog

49 reacties

FrieslandCampina niet voluit voor melk

Opmerkelijk wat FrieslandCampina nu weer doet: het bedrijf zegt eerst dat we kalfjes binnen een dag moeten merken en nu gaat het geld geven voor niet leveren.

FrieslandCampina heeft in 2012 en de jaren daarna stevig onder zijn leden geënquêteerd hoe die de bedrijfsvoering wilden invullen; dus wisten ze al lang dat er wel 20% melk bij zou kunnen komen. Vervolgens heeft het bedrijf ambitieus bouwplannen ontwikkeld. Nu komt die melk er, maar die kan het even niet aan. Dan maar een bonus voor consolidatie van levering van 2 cent per kilo. Vrijwillige productiebeperking, hoe verzin je het; het gaat niet werken: die 2 cent gaat de rem er niet op zetten.

In quotumjaren rond jaarwisseling balans opmaken

Nee, de flow gaat de komende weken komen; van april tot december is er al een dikke 10% meer en de komende weken, maanden, komt er nog zomaar 10% extra bij. Andere jaren, de jaren van quotering, gingen de boeren omstreeks de jaarwisseling de balans opmaken van wat ze de komende 3 maanden nog mochten leveren. De meesten molken ruim, dus wat koeien weg, zuiniger brok voeren, kalveren aan de koemelk en koeien eerder droogzetten. Dat waren de meest gebruikte acties om te komen tot minder melk.

Rem erop? Nee, dat is voor de buren

Nu hebben we geen melkquotum meer en als de koeien je niet (gaan) plagen vanwege het fosfaat, dan laat je ze lekker voluit produceren. En, veel boeren hebben de bedrijven goed voor elkaar zodat ze extra melk moeiteloos produceren. Een flink aantal collega's is in april - begrijpelijk - 3 keer daags gaan melken en nu de rem erop? Nee, dat is voor de buren.

Contact met de markt kwijtgeraakt

We hebben echt een probleem. Melkveehouders zijn, door de quotering, het contact met de markt kwijtgeraakt en zuivelindustrieën in de quotumlanden hebben consolidatiedirecteuren, die marktvergroting niet meer als competentie hebben. FrieslandCampina: beetje meer aanvoer, volledig voorspelbaar en gelijk de melk al voor 16 à 17 cent op de spotmarkt afzetten. Fonterra: vergroot in het EU quotum tijdperk de productie tot 320% en organiseert  afzet. Consolidatiemanagement vervangen, die van die regeltjes bedenken voor eendagskalverregistratie en wat grotere marktstrategen aanstellen.

Misschien wil Theo Spierings wel weer terug.

Laatste reacties

 • haj146

  Inderdaad. Ze konden makkelijk 20 procent aan en nu bij minder al grote problemen. Die 2 cent kost overigens meer dan de 1 procent extra melk bovenop de december productie

 • Bennie Stevelink

  Natuurlijk kan Fonterra veel melk afzetten, maar tegen welke prijs? De boeren in Nieuw Zeeland beuren de laagste prijs van de wereld. Wil Jan van Weperen tegen deze prijs melk afzetten? FC koopt in Azië melkpoeder van Fonterra en maakt daar toegevoegde waarde producten van waar wij het belangrijkste deel van onze prestatietoeslag van beuren. Als Fonterra zoveel beter is in afzet waarom doen ze dat dan zelf niet?
  Daarnaast is het huidige probleem geen afzetprobleem maar een tijdelijk verwerkingsproblemen. Dit probleem is ontstaan doordat het aanbod van melk plotseling veel harder is gestegen dan de boeren eerder aangaven. Natuurlijk hadden ze voorgaande jaren al veel meer capaciteit kunnen bouwen en vervolgens afwachten of daar ooit melk voor komt maar dat lijkt mij niet bevordelijk voor de melkprijs.

  Half februari komt er extra capaciteit beschikbaar in Leeuwarden en Borculo en is het probleem weer voorbij.

  De verplichting om kalveren binnen één dag aan te melden kun je mooi tegenaan schoppen als je er niet bij vertelt wat de reden hier van is en hoe dit tot stand is gekomen.

  Al met al een prima column voor het ledenblad van de NMV/DDB.

 • daan1908

  Het verhaal van Mozes kan ik iets beter plaatsen dan het verhaal Jan van Weperen . Dat dit tijdelijk is mogen we aannemen . Als alle maatregelen die op stapel staan uitgevoerd worden dan wordt de melkstroom hard minder en krijgen we een melkgebrek.
  Iedereen een Prettige Jaarwisseling in wijsheid toegewenst .

 • geen boer

  de vergelijking met en verheerlijking van Fonterra is ronduit lachwekkend. Dat is een one-trickpony die hun enige product (melkpoeder) toevallig gigantisch in demand zag in China. Nu valt het daar sinds 2 jaar tegen en is krimp de enige uitweg. Hun projecten in China zelf draaien voor geen ene moer. Veel geld gekost en kost nog steeds geld, elke dag.
  Nee, ik denk dat het besturen van FC héél wat meer vaardigheden vergt dan dat van Fonterra. En van die bestuurstaak kwijten zij zich uitermate goed, dat mag ook wel eens gezegd worden. Daarvoor hoeft Spierings niet terug te komen hoor.
  Wanneer er zoals nu gewoonweg teveel melk aangeleverd wordt, dan moet een maatregel genomen worden. Dit is nog een heel vriendelijke, wanneer die niet gaat helpen, dan gaat er een B of C prijs komen (net als in andere EU landen) gebaseerd op spot.
  Voorlopig mogen de leden hier hun handjes dichtknijpen met FC en de beslissingen die ze nemen en genomen hebben. Nondeju.

 • tinus888

  bij fonterra moet je leveringsrechten kopen ,laten ze daar bij fc maar mee beginnen

 • Farmer4life2

  Hoe dan ook is RFC een coöperatie. Wij proberen wel gelijk te blijven. Dit om solidaire te zijn naar RFC!
  Uiteindelijk moet je je verwerker misschien wel de melkaanvoer kunnen laten beïnvloeden. In andere landen NZ of USA zijn er inderdaad verwerkers die de melk bijna weggooien omdat ze de piek niet aankunnen.

  Jan van Weperen ga aub naar een andere verwerker als het daar beter is. In het verleden is al vaker gebleken dat u niet binnen een coöperatie past.
  Met alle respect.

  Persoonlijk vind ik dat er zeker aanmerkingen zijn op RFC. Het kan immers altijd beter, echter ook op mijn bedrijf kan het beter. Niet alleen vanwege een lagere melkprijs.


 • cornelis 22

  Ik weet nog dat de invoering van het melkquotum eerst ook tijdelijk was 1 jaar of zo.

 • hansvanbergen

  Ik denk dat een cooperatie aanzienlijk meer bij gebaad is bij kritische meedenkende leden dan bij die kwispelaars die alleen maar positief kunnen slijmen over de gang van zaken binnen de vereniging. Dat soort likkers koop je helemaal niks voor. Een oplossing zou kunnen zijn DOC. Dat zouden meteen 2 vliegen in 1 klap zijn. Je bent een belangrijke marktbederver kwijt. Je bent een grote duitse concurent kwijt en ten derde een gigantische hypermoderne kaasfabriek waar je een produkt kunt maken wat je kunt verkopen voor 23 tot 40 cent per liter en das toch heel anders dan 16 cent. Snel verdiend dus die gratis fabriek waar nog veel capaciteit over is

 • hansvanbergen

  Ik ben het namelijk eens een keer eens met v Weperen. Namelijk dat de melkproduktie wel eens wat meer kan groeien. Waarom? Dat zal wel moeten! Zo issut allemaal uitgerekend en zo gaat het ook gebeuren. Ieder kg fosfaat gaat benut worden. Fusie met DOC mag niet van EU? Ja dan verzinnen ze maar wat. Wees eens creatief! Een hedgefund? Hoeveel BV,s zou Campina hebben over de wereld? Een chinese BV die DOC overneemt? Kaaiman eilanden? Een mts een VOF een stichting?

 • alco1

  Nu ben ik het ook een keer eens met Hans.
  Likkers zijn er genoeg.

 • Gijs Gans

  Van Weperen durft te zeggen wat veel boeren denken.
  En dat wordt altijd niet gewaardeerd door de bestuurders.

 • Farmer4life2

  Er is nog geen markt gevonden waarbij téveel een fatsoenlijke prijs gaf. De intensivering gaat nu keihard en daarbij verlies je maatschappelijk draagvlak.

  Als ondernemer hoor je je juist te focussen op de afzet kant. Niet domweg produceren.

  Uiteindelijk wat RFC verdiend, verdienen wij ook een deel van.

 • kleine boer

  Hans als jij doc nu eens overneemt businessplan heb je al gemaakt dus ff naar de bank en tis geregeld met zo'n vooruitziende blik beur je zelf ook tegen de 40 ct voor je melk.....

 • Bennie Stevelink

  @alco, ik heb veel symphatie voor REALISTISCH kritische boeren.
  ONREALISTISCH schopboeren die met de grootst mogelijke onzin hun frustraties willen afreageren zijn er meer dan genoeg. Vooral hier op het forum. Ik kan het dan niet laten om iedere keer de onzin te weerleggen en de schopboer de werkelijkheid voor te houden.

 • alco1

  @Mozes. Ik probeer ook altijd realistisch te zijn.
  Ik hou echter niet van hypocriet.
  Je kunt je vast nog wel de ellenlange discussie herinneren met @ Emmerei. Dat het melkquotum totaal geen waarde meer had door de wereldmarktwerking. Daar was ik het met je eens. Je pleidooi voor de fosfaatrechten kan ik hierin niet plaatsen.

 • Bennie Stevelink

  @farmer4life2 10:43, ik sta er net zo in als jij. De regeling ben ik niet blij mee, maar het is momenteel niet anders. Het veroorzaakt een hoop ongewenste keuzes en overlast. Toch probeer ik de komende zes weken de productie zo veel mogelijk gelijk te houden. Niet alleen voor die twee cent maar ook uit een gevoel van solidariteit. Wij hebben als boeren zelf ook een verantwoordelijkheid dat de melk maximaal verwaard wordt.

 • Bennie Stevelink

  @alco, ik pleit niet voor fosfaatrechten, ik vrees het alternatief.

 • mtsjansens1

  Wij gaan alle ledenmelk verwerken , deze woorden spraken de hoofdbestuurders uit op de ledenvergaderingen na kritische vragen van leden die meer een gecontroleerde aanvoer van melk voor ogen hadden. Het is een gemiste kans van het bestuur dat ze geen plan klaar hadden liggen om deze situatie aan te kunnen. Immers voorkomen is beter dan genezen (FocusPlanet). Nu worden er allemaal noodgrepen uit de kast gehaald, waar geen enkel lid inspraak heeft gehad.

 • cornelis 22

  Als de melk over de reling klotst is er geen tijd meer voor overleg dan moet je op het bestuur en de directie vertrouwen ,persoonlijk vertrouw ik meer op de directie hoe het bestuur benoemd wordt is me volstrekt onduidelijk in ieder geval niet via verkiezingen.

 • alco1

  Nou @Mozes. Ik durf ronduit toe tegeven dat ik mis zat met het afschaffen van het melkquotum.
  Ik sta nog achter het besluit van afschaffen, omdat het geen waarde meer had voor de melkprijs.
  Wel gaf ik aan dat er druk zou komen op de mestmarkt.
  Dat er echter fosfaatrechten in het verschiet lagen was mij totaal ontgaan. Ik kan zelfs geen enkel artikel terug vinden die waarschuwde voor fosfaatplafond. Zelfs de afspraak niet voor derogatie.
  Nu alles wetende konden we net zo goed het quotum behouden.
  Het LTO had echter de afspraak gemaakt wordt nu gezegd
  Een miskleun van de eerste orde naar nu blijkt.

 • alco1

  Ook de NMV en DBB waarschuwden niet in deze trend.

 • Bennie Stevelink

  @alco, ik was net als jij groot voorstander van afschaffing van het melkquotum. Het had geen enkele invloed meer op de melkprijs maar verdubbelde wel de kapitaalsintensiteit van het melkveebedrijf. Juist die kapitaalsintensiteit was voor bij een belangrijk punt.
  Een melkveehouderij zonder begrenzing kon ik mij niet voorstellen. Ik was dan ook verbaast dat er geen enkele regeling kwam. Zelf zag ik net als LTO Noord het meest in begrenzing via grondgebondenheid omdat dit de kapitaalsintensiteit het minste verhoogde.
  Nu weten we dat er geen regeling kwam omdat LTO Noord en ZLTO het niet eens konden worden en de VVD en PvdA eveneens lijnrecht tegenover elkaar stonden. De NMV wilde ondertussen het melkquotum houden omdat ze dachten dat ze daarmee de melkprijs nog konden sturen. Nu krijgen wij fosfaatrechten die financieel net zo'n blok aan het been kunnen worden dan het melkquotum en zijn we niets opgeschoten.

 • Bennie Stevelink

  Om te voorkomen dat de fosfaatrechten net zo'n blok aan het been worden als het melkquotum moet er alles aan gedaan worden om de prijs zo laag mogelijk te houden. Wat dat betreft kreeg ik op de LTO bijeenkomst de verkeerde signalen. LTO heeft een ledenraadpleging gehouden waaruit bleek dat de meerderheid wil dat fosfaatrechten fiscaal aftrekbaar zijn net als melkquotum. Juist die fiscale aftrekbaarheid maakte dat grotere boeren met hogere inkomens de prijs van quotum torenhoog opjoegen. Kleinere en jongere boeren die weinig fiscaal voordeel hadden konden hier niet meer tegenop boksen en konden hun bedrijf moeilijk of zelfs helemaal niet meer ontwikkelen. Ook voor grotere boeren had de fiscale aftrekbaarheid geen voordeel omdat het voordeel volledig in de prijs verdisconteerd werd. Het wordt hoog tijd dat het NAJK zich hier eens over buigt en een duidelijk standpunt over inneemt.

 • PIETER123

  Alco1 je bent niet goed op de hoogte al drie jaar geleden zei de baas van de Beemster kaas dat hij het standpunt van de NMV steunde om een vorm van quota te houden.
  Meer markt meer melk leveren.
  Dus dit was voorzien,
  Vind het trouwens een slimme zet deze twee centen.Je weet immers dat zo nog iets van een marktprijs(bodemprijs) in de benen houd.

 • alco1

  Pieter. Nergens kon ik iets lezen over behoud van quota vanwege de dreiging van fosfaatplafond overschrjding.
  En dat is mijn punt.

 • hansvanbergen

  Dat heeft er toch allemaal geen jota mee te maken! Men is gewoon 6 weken te laat met het opleveren van nieuwe produktie lijnen en of fabrieken. En dat natuurlijk buitengewoon dom. Ook de leden staan bij te slapen. Evenwicht is in deze maar een heel dun lijntje. Als rmo's niet meer kunnen lossen betekend dat al heel snel boeren niet meer kunne melken en dat robots uitgezet moeten worden. Vrij snel daarna komt tank leeg laten lopen in de put.

 • hansvanbergen

  Volgende vraag is wat gebeurd er als er ergens een grote storing is of brand uitbreekt. Ondertussen lacht de concurrentie zich een scheur in de broek. Zij krijgen melk voor 10 cent thuisgebracht en daarmee kunnen ze Campina heel gemakkelijk de winkel uit concurreren. Dit geblunder blijft dus maar geld kosten en jaagt de melkprijs onnoddig de kelder in. Behalve een soort samenwerking met de DOC zou een fusie met Milcobel ook kunnen. Is ook nog wel een aardige cooperatie met overcapaciteit en heel veel kleine leden die gaan stoppen. Maar ja de leden vinden het veel spannender om zinloos te zaniken over fosfaat en over wat er in het ledenblaadje moet staan en gezellige avondjes organiseren met een blokje kaas en een diaserie van afrikaantjes met een doosje Campina joghurt in hun hand. Ondertussen staat men in Amersfoort in blind paniek overal melk weg te geven.

 • Bennie Stevelink

  Heldere analyse @Hans van Bergen. Met mensen zoals jij kunnen we een coöperatie opbouwen.

 • Bennie Stevelink

  @Hans van Bergen 10:40, je kunt de conclusie ook omdraaien: melkveehouders zijn in productie zes weken harder gegroeid dan ze eerst hadden aangegeven.

 • Mfb

  Wat een verschrikkelijk slecht verhaal van Van Weperen. Hoop van harte dat dit zijn laatste column is....
  Hoe kun je Fonterra ooit vergelijken met FrieslandCampina. Fonterra produceert eigenlijk alleen maar poeder voor wereldmarktprijzen en FC had afgelopen jaar volgens mij bijna 80% van zijn melk in de toegevoegde waarde produkten.
  Afgelopen jaren is zijn er enorme investeringen gedaan met boerengeld om de groei van de produktie te kunnen verwerken. Dat de groei nu iets sneller gaat is lastig maar het duurt maar 6 weken en dan is er weer veel extra capaciteit.
  DOC schijnt trouwens momenteel ook al kaas voor FC te maken.

 • Bennie Stevelink

  Als DOC momenteel veel melk overneemt van FC tegen spotmarktprijs kan wel eens voordelig zijn voor de melkprijs van de DOC boeren. Ook al is de kaasprijs laag, als je de melk koopt voor 10 á 12 cent blijft er toch geld over. Dit kan toegevoegd worden aan de melkprijs voor de leden.

 • Bennie Stevelink

  @Mfb, ik heb wel eens vaker gezegd dat melk produceren en melk verwaarden een totaal verschillende kennis vragen. Jan van Weperen is zeer deskundig op het gebied van melkveehouderij. Hij kan jou als geen ander vertellen hoe je een (groot) melkveebedrijf moet organiseren. Heb je advies nodig op dat gebied dan kun je geen betere vinden dan Jan van Weperen. Zodra het echter over melk verwaarding gaat gaat het helemaal mis. Datzelfde probleem doet zich ook voor bij Hans van Bergen. Hij kan jou als geen ander vertellen over de laatste avonturen van de proefstieren. Begint hij echter over melk verwaarding kun je beter onder de tafel duiken en zandzakken voor de deur leggen.

 • kleine boer

  Mozes sst straks begint ie weer over zijn superheffings verhaal.... gelukkig nieuw jaar alvast mag je reacties altijd graag lezen niet zo ellelang en tot op de , uitgerekend en tot history terug en vooruitgedacht maar gewoon zo dat iedereen het begrijpt

 • Bennie Stevelink

  @kleine boer, bedankt voor het compliment en eveneens de beste wensen voor het nieuwe jaar. Overigens voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar.

  We hebben met z'n allen een druk jaar voor de boeg met reageren. De geremde melkproductie van FC, de invoering van fosfaatrechten, het verloop van de melkprijs, ontwikkeling in varkenshouderij, TTIP, het altijd doorgaande gedonder met WakkerDier en PvdD, Sjoerda Dikkers, de columns van Vergaderboer of Jan van Weperen en natuurlijk niet te vergeten de proefstieren van @Hans van Bergen.

 • Farmer4life2

  RFC kon moeilijk inschatten hoe hoog de melkaanvoer werd. Dit hadden ze beter kunnen doen.

  De keerzijde van de medaille is als RFC als een gek investeerde in verwerking en de melk kwam niet? Dan was er zo 2 cent hogere kosten.

  De Nederlandse zuiveltak staat juist bekend om de coöperatieve opzet. Een particuliere had misschien gezegd, dat ze niet meer ophielden. Zie Frankrijk met fabrieksquotum.

 • Sjaak

  Inderdaad, als ik dit allemaal overlees lijkt het veel op het kaartspel (bluf)poker, waarbij schoppen(boer) domineert...

  Wat me een beetje verbaast in dit betoog en reakties is het ontbreken van enige nuance. Immers, dit hoort bij de vrije marktwerking!
  Nu is dit nog een vrij coulante regeling, waarmee men de overvloed aan melk wil beperken, het had ook anders gekund.... Blijf even uit de discussie of het alleen een verwerkingsprobleem is. Ook een tekort of overschot aan verwerking hoort bij vrije markt, dus dat is eigenlijk niet zo interessant. Het enige wat interessant is, is het vermarkten van melkproducten, het toevoegen van waarde en dat wordt niet bepaald door de verwerkingscapaciteit. Dat wordt bepaald door vraag en aanbod.
  Het grappige is wel, dat een overschot aan het uniforme produkt melk vanzelf een differentiatie oproept. We zullen straks zien, dat bepaalde soorten melk beter verwaard kunnen worden, dan andere. Ook al is die allemaal wit!
  Denk daar maar even over na....

 • Farmer4life2

  @sjaak
  Melk is een grondstof die de zuivelverwerker uiteen zet in verschillende producten. De zuivelverwerker kan sturen op betere verwaarding. Wij boeren niet/weinig.

  Zoals je nu ziet worden vet producten beter betaald/gevraagd dan eiwit producten. Binnen het zuivel assortiment zit verschillende marges. Babyvoeding en kaas bijvoorbeeld. Hierop is wel degelijk te sturen.

  Wat ik altijd mis binnen RFC is het verkrijgen/investeren in een keihard merk zoals coca cola of danone. Zij hebben een breed portfolio aan merk producten maar geen knaller in Europa.

  Melk is wit, zowel biologische, weidemelk of super goedkope aldi melk. De vraag is, voor hoeveel kunnen wij het in het schap leggen.

 • hansvanbergen

  Terwijl je natuurlijk ieder jaar kunt lezen dat het merk "Campina' 1 van de bekendse merken is. Is dus wel een hele vreemde opmerking. Wel fijn dat we zoveel deskundigen hebben. Nu nog antwoord op mijn vraag. Wat gebeurd er bij brand of een grote storing? Wat is dan jullie oplossing? Wat als v Weperen gelijk krijgt en de melkaanvoer stijgt door? Wat is jullie oplossing? Als Campina 5% te groot had gebouwd was dat helemaal niet erg zeker omdat men toch veel oude fabrieken heeft en overcapaciteit in een zuivelfabriek is nou eenmaal noodzakelijk. Ik lees weer hele verhalen ik lees meningen over personen ik zie geen enkel idee.

 • hansvanbergen

  Goekope melkoplossing voor doc prijs? Jazeker maar maar voor heel ff dan immers als de fusie met dmk rond is wordt DOC Hoogeveen de overloopfabriek voor DMK Deutschland en komen onze oosterburen hun overtollige melk daar lossen en hebben ze de Campina melk niet meer nodig. Om met Petje Pitamientje spreken 'Slim He' !! Zij hebben mooi een gratis prachtige nieuwe fabriek. Zonder ook maar 1 cent te hoeven investeren.

 • kleine boer

  @Hans zoals al gezegd waarom koop jij doc niet? Kost je volgens eigen zegge niks en petje pitamientje zie stom he ipv slim he..... Tis denk ik zo campina heeft gewoon niet apart groot gebouwd en kan dus gelijk fabriek inzetten en niet zoals veel leden hebben gedaan een veel en veel te grote stal zetten en die nu half leeg hebben of al jaar half leeg dat kost immers meer geld. Er zijn maar weinig varkens boeren die de stal niet vol hebben voor de aannemer weg is. Koeien stallen die gelijk vol zijn gezet en de mestafzet op orde hebben klagen ook maar amper tis gewoon niet zo slecht als de andere melkdippen omdat er GRATIS meer geleverd mag worden. Als campina ineens zo groot was gaan bouwen en de melkstroom word minder kost het de leden ook geld gewoon stap voor stap groeien. Dit is mooie oplossing voor even. Groet en de beste wensen voor het nieuwe jaar

 • hansvanbergen

  Dat is helemaal niet waar. Een zuivelcooperatie zal overcapaciteit moeten hebben om fluctoraties op te vangen. Zeker met een omvang als Campina. Immers het kost heel veel geld als er te weinig capaciteit is. Heeft totaal niets met varkens stallen of koeienstallen te maken. Die vergelijking gaat totaal niet op. Mocht men in de toekomst teveel overcapaciteit hebben kan men eenvoudig een oude fabriek sluiten. Of de minst rendabele divisie verkopen. Dat soort keuzes kan een dergelijk bedrijf maken. Jij snapt het verschil tussen kopen en fuseren niet?

 • Broer

  Jan, je krijgt deze keer weer vele en begrijpelijke reacties.
  Geen wonder na zo'n verhaal waarin je er volgens mij gewoon naast zit en nog onbegrijpelijker als ik in de
  Leeuwarder Courant van 28 dec. jouw uitspraak lees dat "FC niets te verwijten valt".

 • kleine boer

  Hans wel gek dat die met flink overcapaciteit een lagere melkprijs uitbetalen en die met half lege stal hardst klagen over diezelfde lage melkprijs....Een te grote dure trekker of andere machines was ook onnodig meen ik dat je zelf schreef vaak zat was ook voor de kostprijs niet goed toch? Ieder boert zoals ie boert zo zal het met fabrieken ook gaan.
 • Farmer4life2

  Campina staat op nummer 2 van het in bezit hebben van de meeste merken. Op nummer 1 staat Unilever.

  Coca cola / coca cola company is een erg krachtig merk. Totaal anders dan Friesland campina

 • hansvanbergen

  Friesland Campina is de naam van een zuivelcooperatie. Campina is een merknaam voor zuivelprodukten. Dat zijn 2 totaal verschillende dingen. Je koopt toch ook een Fendt of een Valtra. Geen Agco.

 • Farmer4life2

  Lees Campina versus Coca cola. ............

 • WGeverink

  Wat is er mis met een Agco Hans?

 • Foxxy

  Feitelijk, en daar mogen we allemaal onze mening over hebben, heeft van Weperen vanuit de basis gelijk!

  Om eenzelfde inkomen te genereren als in 2014, moeten er nogal wat liters /individuele melkveehouder bij!

  Grootste zorg is: Wie gaat het allemaal consumeren? Is feitelijk NOG interessanter dan het verwerken! Immers, de interventie opslagen zullen ooit ook leeg moeten!

  Dus: rug strekken, en elkaar de vernieling in melken!

  Beste wensen allemaal!

 • hooghoes

  Ik denk dat het beleid bij rfc beter is dan bij de meeste melkveehouders . Want die produceren hun eigen graf

Laad alle reacties (45)

Of registreer je om te kunnen reageren.