Redactieblog

37 reactieslaatste update:1 feb 2016

Fooi van A-ware

Blije brief van A-ware voor de leveranciers. Ze krijgen over de levering in november een premie uitgekeerd van 2 cent per geleverde kilo melk. Zo heeft het de directie van A-ware behaagd.

"De leveranciers moeten het zien als een steuntje in de rug in een lastige zuivelmarkt", zo schrijft de directie. Ze moeten het vooral niet zien als een recht, maar als een gift. Want het wordt geen regel in een tegenvallende markt.

Afrondingsverschillen

Ziedaar het gulle gebaar van A-ware. Omgerekend over het gehele jaar is het ongeveer 0,16 cent per kilo melk. Afrondingsverschillen, meer niet. Vooral als je bedenkt dat A-ware de uitbetaling heeft gekoppeld aan DOC Kaas. We weten allemaal welk drama dat is. Centen minder dan FrieslandCampina.

Door de koppeling met DOC bespaart A-ware kapitalen op de inkoop van melk. Op kosten van de leverende boeren. Dan kun je niet spreken van een meevaller, maar van een fooi.

Onmacht van veehouder

Het geeft nog weer eens duidelijk aan hoe groot de onmacht van de veehouder is. Hij kan geen kant uit met zijn product melk. De beter uitbetalende zuivelfabrieken, zoals FrieslandCampina en Cono willen er geen melk bij hebben. DOC had altijd de deur open voor melk, maar is erin verdronken. Dat proces gaat door, nu de Europese commissie ook nog eens geen toestemming wil geven voor de fusie met DMK. Er moet eerst meer onderbouwing komen.

Melkprijs concurrerend maken

Een mooie laatste gelegenheid voor DOC om onder de fusie uit te komen. "Wat dan?", vraagt u zich af. Ik denk dat we in de richting moeten gaan van ongebruikelijke oplossingen. De melkprijs verhogen en dus concurrerend maken in de markt. Het tekort bijbetalen uit het eigen vermogen. Dat betekent het einde van DOC met mogelijk een faillissement. Zo gaat dat ook in het normale bedrijfsleven.

Dramatische oplossing

Een dramatische oplossing, maar niet voor de leden. Die hebben volgens het jaarverslag een beperkte aansprakelijkheid: "De aansprakelijkheid voor een lid wordt beperkt tot ten hoogste €1.000". Dat is te doen als je al jaren duizenden euro's minder melkgeld krijgt door de slechte prestaties van je coöperatie.

DOC-leden verdelen over andere zuivelondernemingen

De leden zouden in overleg met de sector verdeeld moeten worden onder alle zuivelondernemingen in Nederland. Of wie weet is er een Chinees te vinden voor de fabriek in Hoogeveen. Voor de besturen geldt hetzelfde als voor elke onderneming in moeilijkheden: stoppen is sterker dan door willen gaan.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Denk je Vergaderboer dat de banken hierin meegaan? Al de eerste maand dat dit beleid wordt ingezet worden de rekeningen geblokkeerd.

 • landboer

  Op dit moment verdrinken ze allemaal in de melk, er zal eerst veeel minder gemolken moeten worden voor het beter wordt ,maar de meesten schroeven de productie nog verder op om melkgeld te creeren. Waar gaat dit op uitlopen?

 • zon

  En wat als de andere zuivelondernemingen ze niet willen hebben?
  Bij een kleinere vermogende voercooperatie is zo'n constructie wel te doen,het EV pompen in lage voerkosten en daarna de zaak opheffen.
  Nadien een andere leverancier vinden zal geen groot probleem zijn.

 • farmerbn

  Geef de cooperatie aan een chinees met één voorwaarde. Melkprijs voor de boer = FC prijs plus één cent.

 • Herbert

  Meeste melkveehouders weten niet wat het waard is dat hun melk elke 3 dagen automatisch opgehaald wordt van de boerderij; je kan geen kant op met je melk net als een varkenshouder met zijn biggen of varkens...
  Een de varkenshouderij mist de gestructureerde afzet, maakt het allemaal nog veel complexer....

 • Farmer4life2

  Eens met bericht hierboven.

  De zuivelaars leveren grote inspanningen om de melk te verwaarden.

  Maar.... RFC heeft een verwaarding van €1 tot 1,10 per liter. Wij krijgen 30 t/m 40 cent. Zij leveren deze inspanning voor 80 t/m 60 cent. 1 á 2x gaat de grondstof prijs over de kop. Wat zij doen is niet gratis.

  Punt is en blijft dat ons product niet gezien wordt als premium tov bv geitenmelk

 • Farmer4life2

  Zelfde als kip tov eend.

 • Zuperboer

  @farmerbn; Jij hebt er kijk op!#Wang#ADO#Gauw wegwezen dan

 • hansvanbergen

  Ze kunnen gewoon fuseren met Hochwald. Die betaald nog een hogere prijs als Campina. Maar nee dat wilden de leden niet.

 • Rip

  Interessante gedachte van Vergaderboer. Als marktconforme prijzen worden betaald en een coöperatie kan dat niet betalen is een faillisement logisch. Het zou de bedrijfsvoering van coöperaties ook losmaken van de emoties, die nu vaak de ontwiklingen tegenhouden. DOC is daar een voorbeeld van.

 • alco1

  DOC verdrinkt niet in de melk. Het heeft genoeg afzet mogelijkheden. Maar de prijs is navenant.

 • Bennie Stevelink

  @Hans van Bergen, Campina betaalt al jaren geen melkprijs meer. Die zijn toch zeven jaar geleden overgenomen door Frieslandfoods.

 • hansvanbergen

  De laatste keer dat ik ooit van Friesland foods hoorde is toen ze 3 miljard gulden betaalde Chocomel en Fristi. Iedere kleuter van 3 met een pot Benco en een fles melk kan chocomel maken vond ik toen. Ze kunnen beter die babyvoeding kopen. Danone heeft de babyvoeding gekocht en maakt er nu woekerwinsten mee. Jammer dat Fransen nu deze goudmijn beheersen. Ze moeten 4 jaar nadenken om een fabriek te bouwen en dan doen ze er nog eens 2 jaar over om em te bouwen. Over verkeerde beslissingen nemen gesproken. Maar ja Mozes jij was ook zeer fel voorstander van de fusie met DMK. En nu zitten we ermee. Nu drukt Aware Campina van de weg met goedkopere kaas joghurt en andere zuivel.

 • hansvanbergen

  @Alco precies er is nog ruimte genoeg in de prachtige nieuwe DOC kaasfabriek. En met 44% EV is de DOC verre van failliet en 1 van de sterkste coöperaties. Banken zijn tevreden met de melkprijs, Dwz de gem doccer zal een 10 cent per kg moeten betalen aan de Rabo aan r/a verzekering. Veel doccers zullen wellicht bij moeten financieren en daarbij is een goede GEGARANDEERDE melkafzet ultra belangrijk. Het Vrebamel trauma van 12 cent per kg en iedere maand maar afwachten wat het gaat worden zit nog diep. Partijen als Farmel daar begrijpen banken niets van. Zij gaan een comitment aan voor 25 jaar en willen dat de melkafzet ook zo geregeld is. Zij zien dus veel meer in een DOC. DMK betaald nu 1 cent meer. Volgens jaar nog 2 cent omhoog zeggen ze. dat zijn er al 3. Nabetaling erbij en alle problemen zijn de wereld uit.

 • Bennie Stevelink

  @Hans van Bergen, Frieslandfoods (en voorlopers) had al in de jaren twintig een fabriek in Indonesië. In de jaren vijftig al grote merken in Nigeria en het Midden Oosten en in de jaren negentig werd al een fabriek gebouwd in Vietnam. Ondertussen kwam Campina, zelfs na de eeuwwisseling nog niet zuidelijker dan Maastricht en nog niet oostelijker dan Venray. Jij hebt een veel te hoge dunk van Campina.

 • geen boer

  ik begrijp dat vergaderboer oppert dat een sluiting van DOC goed voor de leden-leveranciers uit kan pakken??
  Wellicht dat hij even informeert bij de engelse collega-melkveehouders die per 1 januari a.s. zonder contract zitten, en hun koeien nu aan het verkopen zijn...

 • hansvanbergen

  Meneer Stevelink, Mozes. de discussie gaat over de doc. Maar je geeft toch wel zonneklaar aan dat de coop Fcdc waar je ooit lid van was ooit is gefusseerd met Campina terwijl jij nu, jaren later nog steeds geen enkel begin van enig benul hebt wat dat voor een bedrijf was. Ik voel me als niet lid bepaald niet geroepen om jouw daarin op te voeden. ik stel voor dat je de feest dagen benut op eens wat te googelen. En je zult verbijsterd zijn hoever oostelijker men fabrieken markten en merken had dan Venraij. Dat leidde overigens net als bij fcdc maar amper tot een gemiddelde melkprijs. Je reageert overigens niet op het feit dat fcdc in dat mislukte chocolademelk avontuur stapte voor 3 miljard gulden en de babyvoedingstak naar Frankrijk liet gaan. Dat slaat ons nu in het gezicht want da had de NL zuivel Nutricia veel beter uit kunnen bouwen en daar veel melk in kunnen stopen die tot maximale waarde kunnen brengen. En dat had nu goed gepast!

 • Bennie Stevelink

  @Hans van Bergen, Frieslandfoods heeft al jaren een eigen kindervoedingsmerk genaamd Friso. De verkoop van Friso in China overschrijdt dit jaar waarschijnlijk de grens van één miljard.

  Ik kan jou mening over voormalig Campina niet begrijpen. Jij vindt dat een fantastisch bedrijf maar bent er wel weggegaan. Die tegenstelling kan ik niet bevatten.

 • Bennie Stevelink

  @Hans van Bergen, jij hebt de gewoonte om FC aan te duiden als "Campina" waarbij voormalig Frieslandfoods ontkend wordt. Ik zal jou uitleggen waarom mij dat irriteert.

  Frieslandfoods was marktgericht: het ging er niet om zo veel mogelijk melk van de boer naar de consument te brengen maar om zoveel mogelijk geld van de consument naar de boer te brengen. Met de fusie met Campina kregen wij een quantumtoeslag die wij bij Frieslandfoods niet hadden. Het symboliseerde voor mij de terugkeer naar het volume gerichte beleid wat ik nog kende van Coberco. Ik zag het als een achteruitgang in melkverwaarding.

  Bij Frieslandfoods hadden wij aanvankelijk 10 bestuursleden per district. Rond de eeuwwisseling werd dit terug gebracht naar 8. Het argument hiervoor was dat je dan een betere kwaliteit had. Bij Campina hadden ze op iedere 13 veehouders een bestuurslid. Om gelijk te komen met Frieslandfoods zou ongeveer 80% van de bestuurders het veld moeten ruimen. Om de kaalslag bij Campina te beperken heeft men het aantal bestuurders bij Frieslandfoods weer verhoogd naar 10 per district. Over kwaliteit werd niet meer gesproken.
  Wordt vervolgt.....

 • Bennie Stevelink

  Vervolg.
  In het ledenblad van Frieslandfoods stond eens een artikel over de nieuwe voorzitster van de jongerenraad. Zij studeerde op dat moment nog aan de universiteit Groningen. De boodschap in het artikel was voor de goede verstaander duidelijk: bij de jongerenraad van Frieslandfoods had men een voorkeur voor universitair opgeleiden. HBO opgeleiden werden wel geaccepteerd, maar alleen bij gebrek aan universitair opgeleiden. Frieslandfoods was elitair: ze gingen voor het hoogste niveau. Dat had nadelen: een deel van de leden ervaarden dit als arrogant en voelden zich op afstand geplaatst. Op het moment van de fusie met Campina was de kwaliteitseis voor de jongerenraad verdwenen. Iedereen die aan koeiespenen trekt was plotseling geschikt om in de jongerenraad te zitten. Het hoge niveau wat wij bij Frieslandfoods gewend waren was in één klap weg.

  Wordt vervolgt.....

 • Bennie Stevelink

  Vervolg.
  In het ledenblad van Frieslandfoods deed men moeite om leden kennis bij te brengen over verre markten en culturen. Interessante artikelen over producontwikkeling en marketing technieken. Je kon er echt iets uit leren, wat ook belangrijk is om het beleid van de coöperatie te kunnen volgen. Het tweede katern wat over markt en product ging las ik tot de laatste letter. Direct na de fusie met Campina wist ik niet wat ik zag. Het nieuwe ledenblad had geen enkele serieuze inhoud. Het was van het niveau van Libelle. De derde keer dat het ledenblad kwam heb ik hem niet eens meer opengedaan.
  Aan het eind van het eerste jaar dacht ik dat wij een kalender zouden krijgen zoals bij Frieslandfoods. Na de jaarwisseling kwam de mededeling dat "het budget voor ledencomunicatie niet voorziet in een ledenblad en een kalender". Ik heb er nog over gedacht om op Melkweb te schrijven dat ik liever de kalender van Frieslandfoods had aangehouden en het ledenblad had opgegeven. Ik vond de kalenders van Frieslandfoods namelijk informatiever dan het ledenblad van FC.
  Bij Frieslandfoods had men een elitaire cultuur waardoor een deel van de leden zich op afstand geplaatst voelden. Sinds de fusie met Campina is het niveau van communicatie naar de leden zo laag dat opnieuw een deel van de leden zich op afstand geplaatst voelen.

  Tegen deze achtergrond kan dat gesnoef van jou, @Hans van Bergen over Campina mij behoorlijk irriteren.

 • Klomp

  hoeft voor mij niet vervolgd te worden. Hans en Mozes jullie worden het toch nooit eens en doen niet anders dan elkaar op de kast jagen. Wees kerels en hou hier mee op want het wordt vervelend. Maak een afspraak met elkaar en drink een paar glazen bier en doe normaal tegen elkaar.

 • hansvanbergen

  Ik moet er toch wel om lachen. Het is hier op verjaardagen een vaak terugkerend gesprek waarom Nutricia niet een nieuwe fabriek ging bouwen. Een kameraad mijn loonwerker veel mensen in onze omgeving hadden met Nutricia te maken en de ellelange lijst van regels als je het terrein betrad. Toch heeft men het afgelopen jaar de hoogstwaardigste voedingen gedraaid die er zijn vor vroeggeboren babys en bijvoorbeeld heel zieke kankerpatiënten in een halfuitgebrande fabriek. Als je maar een simpel boertje bent moet je soms de raderen lang laten draaien maar dankzij Mozes snap ik het wel. Sommige mensen blijven altijd in het verleden hangen en hebben geen oog voor de toekomst. De kennis en ervaring die Nutricia heeft en de marktpositie zijn vele vele vele vele malen groter dan die van Campina. Sorry.

 • hansvanbergen

  En fcdc had indertijd nooit die choco kwats moeten kopen vor 3 miljard gulden maar Campina Melkunie en de DOC moeten bellen en samen dat Nutrimon moeten kopen. Dat hele Friso stelde toen sowiezo geen reet voor. Overigens noem ik Campina Campina omdat iedereen het Campina noemt. Als ik zoveel tientallen miljarden uitgaf aan reclame en ik had duizenden trucks rondrijden dan zorgde ik ervoor dat daar levensgroot Campina op zou staan. Mooi gratis reclame. Friesland Campina is een b2b bedrijf. Totaal zinloos om daar reclame voor te maken. Allemaal weggesmeten melkgeld door eigenwijze boeren die geen verstand van marketing hebben.

 • hansvanbergen

  Je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn met informatie die je uit bladen als Nieuwe Oogst, Veeteelt en Melk haalt. Het zijn zeer sterk gekleurde reclame blaadjes. Wij van wc eend etc. Dat men in Nigeria indonesie en dat soort landen heel veel geld kwijt is aan corruptie zal er niet instaan. Wat men bij Campina wel deed op vergaderingen was hun bewondering uitspreken voor Danone en Nestle. Collega's afkraken kan ik me niet herinneren. Ik krijg het idee dat fcdc dat wel deed. Jouw volledige zuivelwereldbeeld is gebasseerd op dat reclameblaadje.

 • hansvanbergen

  Dat Campina niet verder kwam Dan Venraij is tuuk genant. En at met jullie universitaire jongerenraad. Campina Melkunie indertijd was gefusseer met Koln Wuppertaal Tuffie oid. Had in Heilbron een grote fabriek gekocht Bij Berlijn (Later gesloten vlgs mij) Polen Moskou Filipijnen Vietnam Thailand Usa. Nog een bedrijf in Duitsland. Comelco in Belgie.

 • hansvanbergen

  Campina Melkunie had een uitstekende kaas en botertak EN was heer in meester in de vers. Daar hadden ze fcdc volledig van de kaart geveegd. Dat bood DOC ook geen enkele mogelijkheid meer om iets anders te doen dan kaas te maken. Nu achteraf weet iedereen het allemaal zo goed. Mozes ik stel voor dat je met de feestdagen dan maar eens naar Veghel moet rijden. Kijk ff bij Abemec en dan zie je daarlangs jouw bloed eigen DMV fabriek. Een gigantisch park met rvs buizen. Daar worden de grondstoffen gemaakt voor Nutricia. Die kopen zij schappelijk in en verkopen ze voor een fortuin. Daar had jullie wetenschappelijke jongerenraad en gigantisch bestuur eens over na moeten denken. Voor ze 3 miljard gulden door de brievenbus bliezen.

 • Bennie Stevelink

  Jij loopt daar maar te snoeven over die voormalige Campina van jou, maar je hebt mij nog nooit uitgelegd waarom je daar bent weggegaan. Ondertussen zie ik vanaf de fusie een grote niveau-verlaging op alle fronten. Vooral het lage niveau van het ledenblad valt op. Het bestuur van district Twente heeft al twee keer een voorlichtingsavond georganiseerd over specifieke onderdelen van melkverwaarding. De eerste keer over de kaasmarkt en kort geleden over China. Ze hebben dit gedaan op aandrang van de leden. Dit laat zien dat leden informatie missen. Het is een bewijs voor het desfunctioneren van het ledenblad. Informatie die op zo'n voorlichtingsavond wordt gegeven moet toch gewoon in het ledenblad staan. Waar heb je anders een ledenblad voor? Een beetje redacteur kon van de informatie van één avond gemakkelijk een serie van drie of vier artikelen schrijven die in opeenvolgende nummers in het ledenblad geplaatst konden worden. Bij Frieslandfoods stond wel serieuze informatie in het ledenblad.

 • hansvanbergen

  Voor mij is een zuivelfabriek een klant.Net als de veehandelaren. Als iemand meer betaald dan heeft die recht op de koop. Ik heb geen behoefte om lid van een sekte te worden. Ik verwacht als ik een produkt lever dat ik dan minimaal de marktprijs ontvang. Het huidige Friesland Campina heeft dat veel beter begrepen dan indertijd Friesland Foods en Campina Melkunie afzonderlijk. Met name de laatste partij fuseerde en kochten constant melkfabrieken op en dat moesten de leden dan maar weer betalen. Het profiteren daarvan kwam nooit. Het huidige systeem van garantieprijs is veel beter. Als men wil kopen dan moet men zelf maar even kijken hoe. Met moet immers de marktprijs uitbetalen. Er is ook veel meer focus op een hoge melkprijs. Leuke bladen koop je in de kiosk of neem je een abonnement op. Wil je iets weten google je dat. Daar is een zuivelfabriek niet voor. Gezellige avondjes? Organiseer en betaal het zelf. Dat is ook geen realistische informatie. Kijk eens naar dwdd. Daar zit zon vrouwtje te beweren dat ze in haar atelier vluchtelingen op gaat nemen. Bij Pownews zie je dan weer dat ze 2 maanden later niemand heeft opgenomen. Niemand van al die BN ers heeft iemand opgenomen. Laatst ook weer dat koeienverhaal van Klaver. Allemaal leugens. Schoppen tegen boeren durft ie wel tegen VW durft ie niks te zeggen.

 • Bennie Stevelink

  Jij kiest niet voor coöperatieve melkverwerking. Je ziet daar blijkbaar geen voordeel in. Ik juist wel. Dat is een principieel verschil in visie en keuze. Dat respecteer ik.

  Voor boeren die wél kiezen voor coöperatieve melkverwerking is de coöperatie in feite een verlengstuk van hun boerderij. Melkverwaarding en onderscheidendheid begint tegenwoordig steeds meer op de boerderij. In 2012 hadden we een actie waarbij boeren massaal van deur tot deur gingen om Campina producten onder de aandacht te brengen. Afgelopen maand was er een actie waarbij boeren bij Albert Heijn in de winkel stonden om vragen van consumenten te beantwoorden. We hebben steeds meer regels tav duurzaamheid, weidegang, gezondheid, antibiotica, enz die allemaal onderdeel zijn van de melkverwaarding, waar boeren in mee moeten gaan. Tegelijk krijgen wij in het ledenblad geen enkele serieuze informatie over melkverwaarding. Onnozele Libelle verhaaltjes, meer niet. Districtbestuurders in voormalig Frieslandfoodsgebied die voorlichtingsavonden organiseren om toch nog iets serieuze informatie bij de leden te krijgen.
  Ziet de redactie van het ledenblad, het bestuur en directie dan niet dat de steeds hogere verantwoordelijkheid die bij boeren wordt neergelegd voor de verwaarding van melk in geen verhouding staat tot de non-informatie in het ledenblad?

 • Jaap39

  Indien doc de prijs zo stelt dat het ev hard gaat zakken in deze slechte markt dan zal aware met haar doc +1 prijs hard mee omhoog moeten. Dan vraag ik me af wie dat het langst zal volhouden. Dat wordt nog een interessante case. Daar zal aware niet vrolijk van worden.

  Zolang ze bij aware nog behoorlijke produktie problemen hebben, geen fatsoenlijke edammer uit de fabriek kunnen laten komen is het daar ook nog lang geen feest.
  Als RFC nu maar verstandig is en niet te veel capaciteit meer bij gaat bouwen.
  Er moet rap minder melk komen.

 • hansvanbergen

  Als je het moet geloven hebben ze al jaren problemen bij aware. Dan staat de fabriek weer half leeg en ze hebben overal problemen mee. En toch betalen ze een melkprijs uit EN een bonus. Ik vind zelf 0.16 cent per jaar erbij helemaal geen fooi. Geen enkele boer vind dat. We moeten gewoon blij zijn met iedere nieuwe zuivelfabriek. En nee ik heb helemaal niks tegen coöperaties. Maar ik sla er niet in door. Het is helemaal geen verlengstuk van je bedrijf. Dat soort akties van deur tot deur gaan en boeren die ineen supermarkt gaan staan zou ik ook best doen alleen stuurde ik daarna wel een factuur. Ik ga echt niet voor nop een dag werken terwijl de Campina mensen op de golfbaan staan. Is tuuk ok kul om te denken dat je op die manier ookmarr 1 kg zuivel meer verkoopt Daarbij geven ze al meer geld uit aan reclame dan aan melkgeld. Ik zou eerder dat lelijke Friesland Campina logo van de vrachtwagens halen en er Campina of Milner of Mona op zetten. Op die manier maak je gratis reclame aan de consumenten hoeven de boeren het winkelend publiek niet lastig te vallen en kan de melkprijs ietsjes omhoog.

 • Bennie Stevelink

  Verschillenden van mijn vorige reacties zijn off topic. Daarvoor mijn excuses aan Vergaderboer. Ik kon gisteren mijn irritatie niet meer voor mij houden. Vanaf het moment van fusie met Campina zag ik op alle fronten niveauverlaging met het ledenblad als absolute dieptepunt. De inhoudsloosheid van het ledenblad ergert mij al zeven jaar. Ondertussen wordt door Hans van Bergen bij herhaling hoog van de toren geblazen over voormalig Campina waarbij Frieslandfoods of geheel ontkent wordt of impliciet als niet terzake doende wordt weggezet. Gisteren verdroeg ik het niet meer.

 • hansvanbergen

  Wat een lariekoek. Ik heb een heel ander beeld van coop lid zijn dan jij. Leden hebben voor 99% geen weet van wat er binnen het bedrijf zich afspeelt en zijn niet opgeleid en bevoegd dus niet zinvol om zich met zaken bemoeien. Val je coop zo min mogelijk lastig houdt de kosten zo laag mogelijk maar focus op de allerhoogste melk kwaliteit. Die kan bij Campina nog wel wat omhoog. Het ledenblad van de doc is wel erg minimaal en dat zie je nu ook terug in het gebrek aan kennis. Campinaboeren hebben veel meer kennis over fusies e het beoordelen van een coop dat merk je nu wel. Klachten een blad passen niet in deze tijd maar zou ik toch neerleggen bij het blad zelf. Mijn ouders hebben zich ooit overheen moeten zetten dat hun melkfabriek geen St Maarten meer heette en toen weer geen Maasvallei. Wetende dat dat geen merken waren zat niemand daarmee. Keep your mind on the money. Als iemand de coop Friesland Campina noemt weet je dat is een boer, een leverend lid. Verder zegt iedereen gewoon Campina. Als iemand Frederick Lodewijk heet zegt iedereen Fred en alleen zijn moeder Frederick Lodewijk.

 • Bennie Stevelink

  Je begrijpt er niets van Hans. Het gaat mij helemaal niet om bemoeien of zeggenschap. Dat is het stokpaardje van de NMV.
  Om mijn kritiek te begrijpen moet je het huidige ledenblad naast dat van het vroegere Frieslandfoods leggen. Dan zie je het verschil. Vroeger bij Frieslandfoods heb ik nooit meegemaakt dat leden bij districtbestuurders aandrongen op een voorlichtingsavond. Sinds de fusie met Campina is dat wel het geval.

 • Vhouder

  op de knieen naar brussel mogen we alstublief ons quotum terug.

 • Jaap39

  Als de banken de geldkraan dichtdraaien is het ook snel klaar Vhouder.

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.