Rundveehouderij

Achtergrond

Tref maatregelen voor kwetsbare koeien

Agrifirm adviseert kwetsbare ‘risicokoeien’ in kaart te brengen en voor deze koeien individuele maatregelen te nemen.

Elk bedrijf heeft risicokoeien. Zelfs met het beste droogstandsrantsoen en het beste management is dat niet te voorkomen, stelt Agrifirm. Het is daarom zaak ze in kaart te brengen en er naar te handelen.

Agrifirm geeft als voorbeeld koeien die een tussenkalftijd boven de 425 dagen hebben of een onbedoeld lange droogstand, een conditiescore boven de 3,75 of een tweelingdracht. Ook oudere koeien, of koeien die in het verleden problemen bij afkalven hadden, vallen onder de categorie risicokoeien.

Preventieve maatregelen

Preventieve maatregelen bestaan, na overleg met de dierenarts, uit bijvoorbeeld het toedienen van een anti-ketose of een anti-melkziekte bolus. Door te starten met een goede registratie van de bijzonderheden rond afkalven is ook voor de volgende keer bekend welke dieren in de gaten moeten worden gehouden.

Volgens het voerbedrijf is het op deze wijze goed mogelijk om met een goed droogstandsrantsoen en de juiste maatregelen de kans op een probleemloze afkalving te verbeteren en met een goede opstart de positieve spiraal te vinden.

Situatie binnen twee weken in beeld brengen

Eerder meldde het Agrifirm al dat het belangrijk is om de individuele situatie binnen twee weken na afkalven in beeld te brengen. Daarvoor kan de dierenarts bij bedrijfsbezoeken steekproefsgewijs bij een aantal koeien bloed afnemen voor ketosebepaling. Via de bloedwaardes is vast te stellen of de koe gezond is of dat er nog verbeterpunten zijn.

De voerfirma stelt dat 60% van het succes van de droogstand afhangt van het juiste rantsoen. Voor de overige 40% zijn management en huisvesting bepalende factoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.