Rundveehouderij

Achtergrond

Kwaliteit van het vleesvee verbetert gestaag

De exterieurscore voor runderen van vleesvee verbetert gestaag. En dat terwijl de inspecteurs aangeven dieren nu zo’n 2 punten lager te beoordelen dan in 2009.

Fokkerij is selectie en vooruitgang. Uit een analyse van de diverse vleesveestamboeken blijkt dat de kwaliteit van het vee toeneemt. Over een middellange periode – 5 tot 10 jaar – neemt het aantal dieren met een hoge waardering voor exterieur toe. Niet alleen krijgen meer dieren 87 punten of meer, maar het dier dat in 2009 87 punten kreeg zal dat in 2019 niet meer krijgen, zo is de indruk. Een compliment voor stamboek en veehouders omdat het vee dichterbij de standaarden komt. Maar leidt hogere waardering niet toe tot inflatie? Is een herijking van de normen wenselijk?

Kleur en vorm van het ras is voor de liefhebbers

Verschillende fokdoelen

Jaarlijks is er een bijeenkomst van de stamboeken over de uniformering van de exterieurscore en waardering. Daar gaat het met name om de onderbalkkenmerken omdat deze kenmerken objectief zijn vast te stellen of te meten. Omdat de verschillende rassen verschillende fokdoelen en raskenmerken hebben, wijken de waarderingen van de bovenbalk wel van elkaar af, aldus de organisator van de bijeenkomsten, NRS-hoofdinspecteur Gerbrand van Burgsteden. Hij vindt het belangrijk dat de waardering in onderdelen hetzelfde is. “De kleur en vorm van het ras is voor de liefhebbers en fokkers. Dat plezier zal niet ontnomen worden”.

Internationalisering is gaande

Een dag buiten de kaders van het eigen vleesras kijken, blijkt verfrissend te werken. De verschillende stamboeken vinden het opvallend dat er aanmerkelijke verschillen zijn tussen de internationale standaarden. Zo heeft het stamboek Blonde d’Aquitaine regelmatig contact met haar zusterorganisatie in Frankrijk. “Nederland volgt de Franse rasstandaard met in Nederland iets meer nadruk op het beenwerk”, stelt hoofdinspecteur Fredie van Dijk van het Blonde-stamboek. “Dit is in Frankrijk altijd minder belangrijk geweest. In Europees verband, in de Fierba, zijn regelmatig besprekingen over de fokkerijkoers.”

Van Dijk nuanceert de vooruitgang in waardering. “Er zal een klein verschil zijn in het totale plaatje. Heden ten dage is er meer fijnheid in de koe die nu 87 punten heeft. Fokkerij gaat niet zo snel, het verschil met 10 jaar geleden is groter, met name in kwaliteit van het dier.”

Lees verder onder de foto.

Meten is weten, vastlegging van onderdelen is de basis van vooruitgang. - Foto: Henk Riswick
Meten is weten, vastlegging van onderdelen is de basis van vooruitgang. - Foto: Henk Riswick

Rastype

In Nederland en Frankrijk is de nadruk nog meer komen te liggen op het rastype van de Blonde d’Aquitaine, met name op de fijnheid in het karkas en de kwaliteit van de bespiering. Deze eigenschappen hebben altijd al in de Blonde gezeten maar sturing in fokkerij is ook het vasthouden van deze goede eigenschappen.

Inmiddels hebben 2 Nederlandse Blonde d’Aquitaine-juryleden, Marcel Gerritsen en Fredie van Dijk, gekeurd op diverse Nationale shows elders in Europa. Daarbij heeft Fredie van Dijk ook gekeurd op de Franse Nationale in Sedan 2017 en keurt Marcel Gerritsen later dit jaar op de Franse Nationale 2019 in Clermond-Ferrand.

Waardering naar Nederlandse omstandigheden

Inspecteur Hans Toorneman van de Limousin-vereniging ziet dat de Limousin in de 20 jaar dat hij die beoordeelt op diverse vlakken een stap vooruit heeft gezet. “Veehouders hebben geleerd dat kalveren bijgevoerd moeten worden zodat het genetisch potentieel ook benut en zichtbaar wordt.” Daarbij heeft de Centrale Opfok bij de Limousin zeker positief effect gehad. De centraal geteste stieren blijken binnen de Nederlandse situatie goed te fokken en een bijdrage te leveren tot betere en economischer dieren. Toorneman ziet ook dat stieren uit het buitenland een verbetering geven aan het ras, maar het aandeel KI is binnen de Limousin, net als bij de vleesrassen, beperkt.

Hoornloosheid

Vice-voorzitter Tiemen Korvemaker van de Limousin-vereniging ziet ook dat de kwaliteit vooruit is gegaan. Hij maakt daarbij wel enkele opmerkingen over het fokdoel. Hoornloosheid is een van de wensen die voor veehouder en afnemers belangrijk is. Dit kenmerk wordt nu in het ras gefokt.

De Nederlandse leden produceren dieren die goed en rendabel functioneren als natuurbeheerder. De ketens hebben graag beesten die veel kwaliteit en goed bespierd, rijp en niet te zwaar zijn. Zo volgt het fokdoel en de exterieur waardering de wetten van de economie. In Nederland staat het ‘mixtype’ van vlees en gezondheid centraal bij de Limousin. Uiteindelijk wordt er kwaliteitsvlees geproduceerd uit een grasrantsoen.

Lees verder onder de foto.

Meer fijnheid in bouw en vleesstructuur wordt bereikt door fokkerij en door de keuze van stieren. Het doel is hogere opbrengsten omdat het vee beter aansluit bij de wensen van de slager. - Foto: Henk Riswick
Meer fijnheid in bouw en vleesstructuur wordt bereikt door fokkerij en door de keuze van stieren. Het doel is hogere opbrengsten omdat het vee beter aansluit bij de wensen van de slager. - Foto: Henk Riswick

Piemontese volgt Limousin

Het muisgrijze ras Piemontese heeft in ontwikkeling en houderij een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt als de Limousin. “De afgelopen 10 jaar zijn wij zeker vooruitgegaan met de kwaliteit van het ras in Nederland” zo meldt voorzitter Ad van Vugt van het Piemontese-stamboek. “Voorheen hadden we nog kruislingen en nu hebben wij veel meer en sneller informatie over het Piemontese-ras omdat internet een makkelijke toegang geeft.” Hierdoor is er meer kennis, meer vooruitgang en zijn de dieren volgens Van Vugt geschikt zijn voor de hedendaagse wensen. “De fokrichting in Italië is bij ons leidend, daarom importeren wij als stamboek ook sperma uit Italië en zodoende komt er moderne genetica naar onze fokkers in Nederland.” aldus Van Vugt.

Verbeterd Roodbont en Hereford

De koe die in 2009 85 punten kreeg zou nu in 2019 1 of 2 punten minder krijgen, zo stelt Adrie van Gent. Hij is inspecteur voor het Verbeterd Roodbonte ras en de Hereford. Van Gent ziet vooruitgang op onderdelen en veelal is dat aan genetica te danken. Bij de verbeterde roodbonten zijn de dieren iets groter geworden maar met name de benen en vorm van de klauwen zijn sterk verbeterd. “Dat moet gewaardeerd worden en daarom krijgen nu meer dieren een hogere totaalwaardering,“aldus Van Gent.

Veeverbetering altijd gericht op financiële verbetering veehouder

De houderij van beide rassen is het afgelopen decennium weinig veranderd zodat milieu-invloeden, bijvoorbeeld betere opfok, geen grote rol spelen. Daarbij geeft Van Gent een nuancering van de invloed van fokkerij. “Veeverbetering moet er altijd op gericht zijn om een financiële verbetering van de veehouder te bewerkstelligen. Verschillen in eigenschappen kunnen elkaar aanvullen wat zorgt voor minder hinder en hopelijk meer kilo’s verkocht product. Het belangrijkste is echter de vleesprijs.”

De fokkerij blijkt voor veehouders en leden van het stamboek een motivatie te zijn waar langzaam maar zeker vooruitgang wordt behaald. Een goede waardering van de inspecteur is een kers op de taart.

Of registreer je om te kunnen reageren.