Rundveehouderij

Achtergrond

Gebrek aan gras opgelost

De Zuid-Franse veehouder François Bourrut compenseert grasgebrek met voedergewassen die hij in ‘sandwichsilo’s’ inkuilt. Hij ziet een goede kwaliteit waar de koeien het goed van doen.

Melkveehouder François Bourrut heeft zijn melkveebedrijf op zandgrond in Saint-Martin-d‘Août in het zuidoosten van Frankrijk. Door de klimaatveranderingen hebben de ondernemers daar steeds vaker te kampen met droogte. De laatste jaren groeit er onvoldoende gras, zodat ze alleen nog de vaarzen kunnen weiden. De melkgevende koeien blijven jaarrond in de stal. Op de 22 hectare die de veehouder kan beregenen staat mais. Daarvan wordt 12 hectare ingekuild en 5 hectare verwerkt tot natte korrelmais.

François Bourrut heeft in Saint-Martin-d’Août (Drôme) een bedrijf met 55 montbéliarde melkkoeien, 120 opfokzeugen met 100 afmestplaatsen en 90 hetare grond. Op de foto rechts zoon Christophe. - Foto: GFA, V. Guyot
François Bourrut heeft in Saint-Martin-d’Août (Drôme) een bedrijf met 55 montbéliarde melkkoeien, 120 opfokzeugen met 100 afmestplaatsen en 90 hetare grond. Op de foto rechts zoon Christophe. - Foto: GFA, V. Guyot

Wat doet u om het grasgebrek te compenseren?

“We telen op andere percelen voedergewassen: Italiaans raaigras, luzerne, mengkoren en voedersorghum. Het mengkoren bestaat uit tarwe, haver, triticale, veldbonen en wikke en is alleen voor het melkvee bestemd. Het wordt in oktober ingezaaid en half mei ingekuild. De opbrengst varieert van 6 tot 8 ton droge stof per hectare. Na bemesting van deze percelen zaaien we breedwerpig sorghum in. Dat is veel minder droogtegevoelig dan mais. Het gewas wordt in augustus en oktober gemaaid en levert gemiddeld 6 ton droge stof per hectare per maaibeurt. Het wordt in balen geperst en in de winter aan de dan opgestalde vervangingsvaarzen gevoerd.”

Hoe ziet het rantsoen eruit?

“Het melkvee krijgt het hele jaar door hetzelfde rantsoen. Dat bestaat uit een basis van kuilmais (75%), luzernehooi (17%), mengkorenkuil (8%), raaigraskuil (1%), luzernekuil (1%), 2,7 kilo sojakoek, 2,3 kilo natte korrelmais en 200 gram mineralensupplement. Het is afgestemd op een melkproductie van circa 23 kilo.”

Wat zijn de kosten hiervan?

“De gemiddelde kosten zijn € 118 per 1.000 liter. Met dit rantsoen houden we de melkproductie het hele jaar op hetzelfde niveau.”

Hoe gaat het inkuilen in zijn werk?

“We vullen de kuilsilo’s een sandwich. In april en mei gaat in een silo respectievelijk raaigras, luzerne en het grootste deel mengkoren (80%). Vlak voordat we de mais in september inkuilen, wordt de inhoud gemengd en verdeeld over drie silo’s. Daarbovenop komt de mais. Op die manier hebben alle silo’s exact dezelfde inhoud, die rechtstreeks aan het melkvee wordt gevoerd.”

Valt de kwaliteit van de kuil een beetje mee?

“Ondanks dat ze vaak geopend worden, zijn er geen bewaringsproblemen. Conserveringsmiddelen zijn dus niet nodig. Het rantsoen is op deze manier divers en verantwoord. De koeien doen het er goed op en zijn gezond.”

Of registreer je om te kunnen reageren.