Berichten met video

Terug naar dossier
Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Afnemende vraag dwingt vleesveefokker te krimpen

De familie Picard-Robin ziet zich genoodzaakt minder Blonde d‘Aquitaine-koeien te fokken. De vraag in Frankrijk naar rundvlees loopt terug.

De Franse vleesveehouderij heeft zich gestaag uitgebreid van het zuiden van het land richting de traditionele veehouderijgebieden Bretagne en Normandië. In deze regio’s zitten van oudsher vooral melkveehouders. De Bretonse familie Picard-Robin is echter 30 jaar geleden al gestart met het fokken van Blonde d‘Aquitaine-koeien. Na hen zijn er velen gevolgd, want de landbouwkamer in Bretagne telde in 2017 26.200 Blonde d‘Aquitaine-koeien in dit landsdeel. Daarnaast liepen er dat jaar 27.570 Charolais en 34.950 Limousin-koeien in Bretagne.

Markt is verzadigd

De markt is inmiddels verzadigd, betoogt Thierry Robin, schoonzoon van familie Picard. De Franse consument eet minder roodvlees met gevolg dat de prijs onder druk staat. De consumptie van vleesproducten, zoals hamburgers, stijgt wel. De achterblijvende opbrengstprijs van de vleeskoeien is mede de reden dat familie Picard-Robin haar veestapel verkleint.

Thierry Robin (52) heeft met zijn vrouw een gemengd bedrijf in het dorp Caro, in Bretagne, Frankrijk. Het bedrijf heeft leghennen, vleesvee en 385 hectare land. - Foto's: Henk Riswick
Thierry Robin (52) heeft met zijn vrouw een gemengd bedrijf in het dorp Caro, in Bretagne, Frankrijk. Het bedrijf heeft leghennen, vleesvee en 385 hectare land. - Foto's: Henk Riswick

Ze hebben zelf 60 koeien plus vaarzen en kopen jaarlijks nog 30 vaarzen aan. Zodoende komen er jaarlijks 120 kalveren ter wereld op het bedrijf. Robin zegt dat zij een kwart minder kalveren op jaarbasis willen. Voorheen maakte het bedrijf ook veel gebruik van embryo transplantatie om de genetische vooruitgang een handje te helpen. Dat is ook verleden tijd, mede door de krappe marges in de sector. De familie heeft het geluk dat zij voor hun inkomen niet afhankelijk is van het vleesvee. Ze heeft ook 400.000 leghennen. Van dit aantal is 5% biologisch en 10% scharrelkippen. Het gros van de hennen zit in verrijkte kooien.

Vraag naar vaarzen

Het kopen van vaarzen en deze een keer laten kalven, is in Frankrijk heel gangbaar. De Franse consument eet bij voorkeur vlees van een eerstekalfs koe. Dit voorjaar brengt een 4 jaar oude vaars € 5,10 per kilo op. Het geslacht gewicht zit rond 550 kilo, zodat de opbrengst € 2.800 bedraagt. De stierkalveren gaan weg voor export naar Italië en Nederland, waar ze worden gemest. Zo’n 10 stierkalveren blijven op dit bedrijf om mee te fokken. De kalveren brengen € 950 op. Daar gaan nog kosten af.


 • De potstal met de Blonde d'Aquitaine-vaarzen van familie Picard-Robin. Jaarlijks kalven er 120 dieren.

  De potstal met de Blonde d'Aquitaine-vaarzen van familie Picard-Robin. Jaarlijks kalven er 120 dieren.

 • De vaarzen kunnen dag en nacht naar buiten. Om te drinken moeten ze wel naar binnen, net als voor aanvullend krachtvoer.

  De vaarzen kunnen dag en nacht naar buiten. Om te drinken moeten ze wel naar binnen, net als voor aanvullend krachtvoer.

 • Hokken met jongvee tussen de koeien. De kalveren zijn vijf maanden oud voor deze wordeng gespeend.

  Hokken met jongvee tussen de koeien. De kalveren zijn vijf maanden oud voor deze wordeng gespeend.

 • Rechts de hokken waarin de vaarzen afkalven. Deze zijn voorzien van camera's om het geboorteproces te bewaken.

  Rechts de hokken waarin de vaarzen afkalven. Deze zijn voorzien van camera's om het geboorteproces te bewaken.

De koeien kalven in strohokken, in ruim drie kwart van de gevallen zonder hulp. De veehouder volgt het geboorteproces via camera’s in de stal. Dat is de meest betrouwbare techniek voor dit doel, is zijn ervaring.

Exterieur van jongste generaties

Het exterieur van de jongste generaties dieren verandert wel gestaag. Robin is bestuurder bij het Franse stamboek en zodoende van dichtbij betrokken bij de fokkerijrichting. Robin: “De bedoeling is een Blonde d‘Aquitaine te fokken die niet zo kolossaal en robuust is, maar juist fijner. Een koe die meer gericht is op vleesproductie en waarvan het slachtrendement hoger is dan van de oudere generatie dieren.” De Blonde d‘Aquitaine zal nooit een Belgische Witblauwe worden, maar wel vleesrijker dan nu het geval is. Robin kan zich voorstellen dat op termijn het karkasgewicht van de zwaarste dieren tegen de 800 kilo aan schurkt.


 • Een hok met enkele vaarzen die duidelijk kenmerken hebben van de nieuwe generatie Blondes.

  Een hok met enkele vaarzen die duidelijk kenmerken hebben van de nieuwe generatie Blondes.

 • De veehouders zijn trots op oorkondes, bekers en andere onderscheidingen.

  De veehouders zijn trots op oorkondes, bekers en andere onderscheidingen.

 • De kampioenstier Yves weegt nu zo'n 1.000 kilo. Ten tijde van de kampioenschappen was dat 400 kilo meer.

  De kampioenstier Yves weegt nu zo'n 1.000 kilo. Ten tijde van de kampioenschappen was dat 400 kilo meer.

Tussen de vaarzen staan dieren oude stijl en nieuwe stijl. Na enige toelichting door de veehouder is het verschil tussen dieren van de oude en toekomstige generatie duidelijk zichtbaar. De trend is koeien met een lagere schofthoogte en kortere kop en iets bredere rug.

Diverse kampioenskoeien

De schoonmoeder van Thierry Robin is trots op alle bekers die de familie afgelopen jaren in de wacht sleepte. Deze staan uitgestald in de hal, vrijwel direct achter de voordeur. De trap wordt gebruikt als bekerkast. De familie is al 20 jaar te vinden op de lokale show in Rennes, genaamd Space. Daarnaast zijn ze ook vaste gast op de Parijse beurs Le Salon de l‘Agriculture. Op de Space hadden ze 10 keer een kampioenskoe, in Parijs 6 keer. Dat was de ene keer een stier, dan weer een vaars en een andere keer een kalf.


 • De koeien krijgen aanvullend kuilgras, mais, gerstestro, hooi en een kilo krachtvoer. Het krachtvoer wordt soms vervangen door lijnzaad en mais- of tarwemeel.

  De koeien krijgen aanvullend kuilgras, mais, gerstestro, hooi en een kilo krachtvoer. Het krachtvoer wordt soms vervangen door lijnzaad en mais- of tarwemeel.

 • Voor de vaarzen vers voer krijgen zijn oude voerresten verwijderd.

  Voor de vaarzen vers voer krijgen zijn oude voerresten verwijderd.

 • Voor het klaarmaken van het aanvullend rantsoen wordt een voermengwagen gebruikt.

  Voor het klaarmaken van het aanvullend rantsoen wordt een voermengwagen gebruikt.

Een van de kampioenstieren staat nog op het bedrijf, Yvan genaamd. Robin leidt de kolossale stier uit het hok en wandelt ermee naar de betonvloer tussen de stallen. Daar is de gelegenheid voor foto’s. Liever niet langer dan nodig. De stier heeft nukken. De veehouder schat dat het beest zo’n 1.000 kilo weegt. Dat is zeker 400 kilo minder dan ten tijde dat het dier nationaal kampioen werd. Toen was zichtbaar hoeveel vlees Yvan in aanleg kan produceren. Omwille van de gezondheid is er voor gekozen de stier flink af te laten vallen. De benen moeten het aankunnen.

Krachtvoer

De koeien kunnen allemaal naar buiten. Er is een huiskavel van 100 hectare. De koeien krijgen aanvullend kuilgras, mais, een beetje gerstestro, hooi en een kilo krachtvoer. Het krachtvoer voor de vaarzen wordt soms vervangen door lijnzaad en mais- of tarwemeel. Het bedrijf is GMO-vrij en Red label-gecertificeerd, hetgeen onder meer inhoudt dat het vlees voor de consument de juiste vetzuren bevat, de omega 3-variant. De uitdaging blijft immers de Fransen aan het rundvlees te houden.

Eén reactie

 • koestal

  Gebeurt in Nederland ook,de prijzen zakken hier ook,komt doordat mensen vegetarisch worden en het zomer is.

Of registreer je om te kunnen reageren.