Rundveehouderij

Achtergrond

Online-zuivelmarktplaats is graadmeter en wil groeien

DAO.EU is sinds najaar 2017 actief als continu-handelsplatform voor de zuivel. Die functie waarmaken, was een opgave, maar sinds dit voorjaar heeft de kaashandel vleugels gekregen. De koudwatervrees voor digitale, vlotte platforms lijkt te verdwijnen, meent Richard Klink.

Online-zuivelmarktplaats DAO.EU lijkt de laatste weken opeens ontdekt door de kaashandel. In korte tijd is al meer dan 1000 ton foliekaas verkocht, bij gemiddeld hogere prijzen. Dat terwijl de kaasmarkt voordien slap was en de prijzen onder druk stonden. Sinds die plotselinge handelsexplosie blijft kaas een veel verhandeld artikel. Daarom zijn cheddar curd (tot 2 weken oud), emmentaler en Edammer kaas recent toegevoegd aan het portfolio, vertelt salesmanager Richard Klink.

Salesmanager bij DAO.EU Richard Klink ziet de vrees voor transparante, digitale handel verdwijnen. - Foto: Richard Klink
Salesmanager bij DAO.EU Richard Klink ziet de vrees voor transparante, digitale handel verdwijnen. - Foto: Richard Klink

“De koudwatervrees voor digitale en transparante handelsplatfoms die er bij sommige bedrijven was, lijkt te verdwijnen. Om het online handelen nog interessanter te maken, worden de makelaarskosten per 1 juni 2019 gehalveerd. Daarnaast wordt een ‘membership-fee’ geïntroduceerd die volledig kan worden terugverdiend door te gaan handelen. De lage kosten van het platform dragen bij aan de groei van de omzet, maar de echte winst zit hem voor de bedrijven in de enorme tijdsbesparing. Je kan binnen 1 minuut 141 potentiële kopers en/of verkopers geanonimiseerd bereiken. Probeer dat maar eens via de telefoon in een markt waarbij de prijzen dagelijks fors kunnen veranderen. Snel inspelen op veranderde marktomstandigheden, is essentieel om op het juiste moment een goede (long/short) positie in te nemen. Daarbij is het handig dat er naast de traditionele telefoon een online tool is, zoals DAO.EU, die meer liquiditeit in de markt verschaft om je positie snel en geanonimiseerd te kunnen draaien en/of te vergroten.”

Deelnemers DAO.EU moeten slag naar continu handelen nog maken

Bekendheid is er al wel. Iedereen die iets in de markt heeft te betekenen, kijkt mee, weet Klink. Toch verloopt de handel in veel zuivelgrondstoffen nog steeds te veel op een manier van hollen of stilstaan, stelt hij vast. Hij wil meer constante activiteit in alle verschillende zuivelproducten.

Nu zijn er periodes van weinig activiteit en dan weer hectiek juist typerend voor de handel in bulkzuivel, maar op een marktplaats als DAO.EU moet het toch anders, meent Klink. Er zijn zo’n anderhalf jaar na de lancering inmiddels ook genoeg deelnemers door heel Europa, maar veel van die bedrijven moeten de slag nog maken om wekelijks of dagelijks aanbieder of koper te zijn.

Handelen op het platform van DAO.EU is in wezen heel simpel: aanbieders zetten anoniem een partij product te koop tegen duidelijk omschreven condities en kopers kunnen daar (ook anoniem) op bieden en vice versa. Wie niet met een bepaalde partij wil handelen, kan dat ook van tevoren aangeven, dat geeft zekerheid voor kopers en verkopers om via DAO.EU tot zaken te komen.

Handelsplatform ontwikkelt naast chatfunctie ook tendermodule

“Feit is dat veel participanten graag blijven bellen en behoefte hebben om hun eigen contacten te houden. Bellen zal dan ook altijd blijven bestaan, een online tool zoals DAO.EU biedt gewoon extra mogelijkheden. Het een vervangt het andere niet. Het is puur een aanvulling om uiteindelijk de optimale prijs te realiseren tegen minimale kosten. Punt is wel dat er bij aanhoudende offertes en tegenbiedingen op ons platform soms behoefte is aan extra contact, om een zaak ‘af’ te maken. Dat is de reden dat in onze compleet nieuwe interface, die per 1 juli wordt gelanceerd, een chatfunctie wordt toegevoegd.

Naast de marktplaats biedt DAO.EU tegenwoordig ook een tendermodule aan, waarbij het bedrijf dat de tender organiseert zijn eigen productspecificaties, handelscondities en overige wensen kan aangeven. Het minimale volume van 500 ton zuivelproduct moet worden aangeboden/gevraagd om een tender te starten.

Of registreer je om te kunnen reageren.