Rundveehouderij

Achtergrond 4 reacties

Nieuwe stal basis voor bedrijf met verbreding

De nieuwe potstal op biologisch bedrijf Lok biedt plaats aan 63 melkkoeien. Meer koeien zijn ook niet nodig. De toekomst ligt in verbreding.

Een klein deel van de koeien is, na melking door de melkrobot, al naar de wei, maar de meeste koeien liggen nog rustig in het stro van de potstal. Enthousiast vertellen Pieter en Jan Peter Lok en Ingrid Blom over de totstandkoming van het pas een jaar oude onderkomen van de melkkoeien. “De stal is gebouwd op de plaats van de oude stal. Er is een nieuwe betonnen fundering op heipalen aangelegd, maar de oude putten zitten nog wel onder de pot.”

Dat scheelde nogal wat grondwerk in vergelijking met bouwen naast de bestaande stal. Ook moest van de oude stal het dak met asbestgolfplaten gesaneerd worden. Door de sloop van de oude stal te combineren met de nieuwbouw is er naar schatting rond € 100.000 bespaard. “En we hadden de oude stal ook niet echt meer nodig voor stalling van vee. De nieuwbouw kan de 63 koeien en bijbehorende oudere pinken huisvesten, en ons doel in de toekomst ligt niet in uitbreiding van de veestapel”, geven Jan Peter en Ingrid aan.

Biologisch melkveebedrijf Lok

Jan Peter Lok (35) en Ingrid Blom (36) hebben samen met Pieter (66) en Betty (64) Lok een melkveebedrijf in Blokzijl (Ov.). - Foto’s: Ruud Ploeg
Jan Peter Lok (35) en Ingrid Blom (36) hebben samen met Pieter (66) en Betty (64) Lok een melkveebedrijf in Blokzijl (Ov.). - Foto’s: Ruud Ploeg

Bedrijfsgegevens

62 melk- en kalfkoeien

30 stuks jongvee

42 hectare grond

8.100 kilo melk per koe

4,45% melkvet

3,60% melkeiwit

2017 biologische bedrijfsvoering

2018 bouw nieuwe stal

Melkveebedrijf dat zou stoppen, gaat toch door

Dat er een nieuwe stal op het bedrijf zou staan, was een paar jaar geleden nog niet in beeld. Pieter Lok was bezig met afbouwen, omdat er geen opvolging zou zijn. Jan Peter wilde wel boeren, maar wilde dat niet alleen doen. “Dan word je slaaf van je eigen bedrijf. Je moet een bedrijf als gezin runnen”, zo klinkt hij overtuigd. De kennismaking met Ingrid veranderde alles. Zij wilde, als dochter van een akkerbouwer, wel verder op het bedrijf samen met Jan Peter.

Een biologisch bedrijf met 60 koeien is in balans met onze omgeving, waarbij we in Natura 2000-gebied vallen

Voor de opvolging kwamen meerdere scenario’s in beeld. Zeker was dat de oude stal uit 1973 vervangen moest worden. Jan Peter: “Kort gezegd komt het erop neer dat we een conventionele stal zouden bouwen voor rond 120 koeien of op de huidige schaal met 60 koeien door zouden gaan, maar dan wel in een biologische bedrijfsvoering.” Omdat Pieter qua bedrijfsvoering al dicht tegen biologisch aan zat, werd voor het laatste gekozen.

Ingrid: “Een biologisch bedrijf met 60 koeien past ook veel beter in deze omgeving, waarbij we in Natura 2000-gebied vallen. Dan moet je niet naar meer koeien, maar de balans zoeken in de omgeving. Volgens ons hebben we dat nu met het huidige bedrijf.” De omschakeling startte in 2016 en in december 2017 werd de eerste biologische melk geleverd aan FrieslandCampina.

Van tevoren uitgedachte bouw stal voorziet in behoeften

Ook over de uitvoering van de stal is goed nagedacht. “We willen maximaal comfort en welzijn voor onze koeien. Om de bodem te verrijken en onderhouden, is gekozen voor een systeem waarbij stromest wordt geproduceerd. Daarbij past de potstal natuurlijk prima”, geeft Ingrid aan.

De stal is nu 60 meter lang en 20 meter breed. Het grootste deel, 55 x 15 meter, wordt in beslag genomen door de pot. De rest bestaat uit een roostervloer van 4 meter achter het voerhek en een aantal ligboxen voor de oudere pinken. Verder is er natuurlijk nog de melkruimte, waarin een melkrobot de koeien melkt. Met de grote oppervlakte hebben de koeien 17 vierkante meter per dier beschikbaar en in de pot 14 vierkante meter.

Lees verder onder de foto’s.


 • De nieuwe stal biedt plaats aan 63 melkkoeien. Het dak is zo geconstueerd dat een deel open gezet kan worden om afdroging van de potstal te bevorderen.

  De nieuwe stal biedt plaats aan 63 melkkoeien. Het dak is zo geconstueerd dat een deel open gezet kan worden om afdroging van de potstal te bevorderen.

 • De melkrobot verlicht de arbeidsvraag. Zo kunnen Jan Peter en Ingrid nog deel buitenshuis blijven werken.

  De melkrobot verlicht de arbeidsvraag. Zo kunnen Jan Peter en Ingrid nog deel buitenshuis blijven werken.

 • De meststooier wordt gebruikt om de potstal bij te strooien. Sinds kort wordt afgeisseld met natuurhooi om de strooiselkosten te drukken.

  De meststooier wordt gebruikt om de potstal bij te strooien. Sinds kort wordt afgeisseld met natuurhooi om de strooiselkosten te drukken.

 • Ook bij de kalveren wordt flink wat stro gebruikt. Deze stal is zelf heringericht met hulp van familie en vrienden.

  Ook bij de kalveren wordt flink wat stro gebruikt. Deze stal is zelf heringericht met hulp van familie en vrienden.

De melkrobot ontzorgt de arbeidsbehoefte en dat is ook nodig omdat Pieter wilde afbouwen en Jan Peter en Ingrid beiden nog in loondienst werken. De beslissing om automatisch te melken, heeft ook invloed gehad op het bedrijfssysteem. Daarbij moet ook weidegang worden toegepast. Daar is niet voor gekozen omdat het verplicht is op biologische bedrijven, maar vooral omdat het past binnen de overtuiging en visie van de jonge ondernemers.

De totaalkosten voor de sanering van de oude stal, de nieuwbouw, inclusief melkinstallatie en aanpassing erf, liggen op ongeveer € 450.000. Voor een biologische potstal is dat met € 7.500 per koe niet duur. “Met min of meer dezelfde kosten kan je op gangbare manier met ligboxen in deze stal qua ruimte ook 120 koeien houden. Dan zouden de bouwkosten onder € 4.000 per plaats komen.”

Onze boerderij heeft meer te bieden aan de maatschappij dan alleen productie van voedsel

De potstal is 30 centimeter diep en wordt elke zes weken leeggemaakt. “Als we langer wachten is er te veel stro nodig om de koeien droog te houden. De strokosten zijn in de plannen geraamd op 4 cent per kilo melk, bij gebruik van 10 kilo stro per koe per dag. En dat hebben we ook zeker nodig, zo blijkt.” Om de kosten wat te drukken wordt geëxperimenteerd met natuurhooi. “Een mooie samenwerking met Natuurmonumenten, waarbij wij de kosten betalen voor het persen en transport. We strooien nu om de andere dag stro en natuurhooi, maar hebben er nu nog te weinig ervaring mee om aan te geven hoe dat functioneert.”

Lees verder onder de foto’s.


 • Nieuwe stal basis voor bedrijf met verbreding
 • Weidegang is een 'must' voor Jan Peter Lok en Ingrid Blom. Het past binnen de overtuiging en visie van de jonge ondernemers.

  Weidegang is een 'must' voor Jan Peter Lok en Ingrid Blom. Het past binnen de overtuiging en visie van de jonge ondernemers.

Verbreding met toerisme en/of zorg

Jan Peter en Ingrid willen op termijn minder gaan werken en meer op de boerderij zijn. Jan Peter werkt nu nog full-time als agrarisch adviseur bij een bank en Ingrid werkt in deeltijd bij de gemeente Noordoostpolder. Voor Jan Peter geldt dat hij al binnenkort een dag minder gaat werken.

Voor het bedrijf wordt gedacht aan verbreding in toerisme en/of zorg. “Onze boerderij heeft meer te bieden aan de maatschappij dan alleen productie van voedsel. In dit gebied komen heel veel toeristen.” De ligging van de stal is ook zo gekozen dat de koeien, die in het stro liggen, direct zichtbaar zijn voor de fietsers op de dijk. Jan Peter: “Het plan is dat de zorg- en toerismetak over tien jaar een duidelijke plaats heeft ingenomen in het bedrijf.”

Laatste reacties

 • .....

  Ziet er goed uit

 • koestal

  mooi bedrijf en niet heel groot

 • Mariët F

  Succes toegewenst met jullie mooie bedrijf

 • tinusje

  mooi voor elkaar...verbreding stal zou ik niet doen is breed genoeg

Of registreer je om te kunnen reageren.