Rundveehouderij

Achtergrond 51 reacties

Lagere fosfaatnorm niet per se beter voor de boer

Nederlandse boeren rekenen al sinds 2015 met dezelfde fosfaatproductienormen voor melkvee. Die zijn bovendien veel hoger dan de normen waarmee collega’s in Vlaanderen rekenen. Aanpassen is niet per definitie de oplossing.

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik gooide afgelopen week een flinke knuppel in de ligboxenstal. Nederlands melkvee produceert op papier veel meer fosfaat in de mest dan Belgische (Vlaamse) koeien bij dezelfde melkproductie. Onterecht volgensSchreijer-Pierik, ze vraagt zich af of er wel een probleem met fosfaat(-rechten) is met de Vlaamse normen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verwijst naar de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) die de normen berekent in een advies aan LNV. Tegelijkertijd is het ministerie al sinds 2015 niet genegen om de normen aan te passen op basis van het CDM advies. Minister Schouten vreest opnieuw druk op de mestmarkt als de normen voor melkvee lager vastgesteld worden. In principe worden de normen elke drie jaar aangepast geeft CDM-voorzitter Oene Oenema aan. Hij sluit niet uit dat de normen lager worden als dit jaar de normen aangepast worden.

Rapport met nieuw fosfaatgemiddelde ligt sinds 2015 klaar

Feit is dat er al een rapport op de plank ligt dat dateert van oktober 2015. Daarin staat voor melkvee een nieuw gemiddelde van 39,4 kilo fosfaat per jaar. Het vorige gemiddelde was met 40,7 kilo fosfaat per melkkoe duidelijk hoger. Het nieuwe cijfer dat niet is ingevoerd, is gebaseerd op het gemiddelde van de jaren 2011-2013. Het oude cijfer dat de basis is voor het huidige forfait is gebaseerd op 2010-2012.

Grote verschillen in fosfaatproductie per koe

Een ander feit is dat er binnen Nederland ook grote verschillen zijn in fosfaatproductie per koe. Dat heeft te maken met verschillen in rantsoenen. In de jaarlijkse berekening van de mestproductie onderscheidt het CBS koeien die overwegend gras krijgen en koeien die meer mais te vreten krijgen. ‘Graskoeien’ lopen vooral in het Noord-westen en ‘maiskoeien’ vooral in het Zuidoosten. Maiskoeien produceerden volgens de CBS-berekening in 2017 gemiddeld 40,3 kilo fosfaat, bij graskoeien was dat 43,0. Dat is een verschil van ruim 6%. In 2015 was dat verschil veel groter met 40,4 kilo fosfaat voor maiskoeien en 47 kilo fosfaat voor graskoeien. Dat komt neer op een verschil van 14%.

Gemiddeld produceerden de Nederlandse melkkoeien in 2017 41,4 kilo fosfaat en in 2015 was dat 43,1 bij een gemiddelde melkproductie van 8.674 kilo in 2017 en 8.338 in 2015. Als het verschil in melkproductie wordt verrekend komt de Nederlandse koe met relatief veel mais in het rantsoen al aardig in de buurt van de Vlaamse norm.

Norm aanpassen betekent wijziging referentiehoeveelheid

De grote vraag is echter of aanpassing van de normen, het onmiskenbare probleem met fosfaatrechten oplost. Die fosfaatrechten zijn immers volgens dezelfde betwiste normen vastgesteld op basis van de melkveeaantallen in 2015. Als je de norm aanpast, verandert de referentiehoeveelheid waarop de rechten zijn gebaseerd net zo hard.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Volgens berekeningCBS.... en wij alles wegen en monsteren kan dan toch ook berekend worden.....De norm in het verleden was misschien ook wel te laag gezien er nu met voer al minder p in komt...

 • hspons

  als de norm wordt aangepast, verandert de hoeveelheid fosfaatrechten. Worden dan de rechten die ons zijn toegewezen ook verlaagd? Gaan wij het voer aanpassen, dan gaan zij de rechten aanpassen? Pakken zij het af? Jatters
  /

 • JC Vogelaar

  Het is natuurlijk grote onzin wat hier wordt beweerd dat dan de dieraantallen worden aangepast.
  En rapporten van 2012 en 2013 we leven in 2019.
  En ondertussen boeren maar met realtime cijfers en een geveinsde nauwkeurig heid moeten werken die onmogelijk is.

  Even heel plat alle fosfaat in melkkoeien 84,9 miljoen kg bij 39,4 kg per dier is 2.154.822 stuks vee en bij de in het artikel genoemde 40,7 geeft 2.085.995 verschik is 68.827 dieren das toch een redelijke slok op een borrel lijkt me.
  Dat is een kleine 600 miloen kg melk op jaarbasis keer 35 ct is een omzet van 200 miljoen euro voor de sector. Dat is een kleine 12.000 euro per melkveehouder per jaar. Maar goed LNV is bang voor druk op de mestmarkt van de 68.827 melkkoeien. En de CDM zoekt in alle hoeken en gaten naar argumenten om vooral de sector te knijpen. Wetenschappelijke onderbouwing is vert te zoeken het zijn vooral hypothetische beschouwingen.

  Weer een clubje op de bucketlist om te corrigeren

 • Zuperboer

  Waarom NIRS op de mesttank als de waarheid toch niet relevant is. De sector innoveert van zichzef veel te snel naar de zin van rood LNV.

 • ENDE902

  Langzamerhand ga ik de conclusie trekken, dat er gedurende jaren gestuurd onderzoek wordt gedaan om het gevoerde beleid te ondersteunen en geen onderzoek om het beleid te bepalen.

 • egbert

  Nirs is nog lang niet betrouwbaar genoeg.
  Het is al veel langer bekend dat melkvee minder p uitstoot maar antwoorden hierboven zijn correct

 • Gat

  Berekenen. Pfff meten is weten!

 • Henk.visscher

  Ik vind deze fraude die de overheid toepast vele malen eger dan de kalverfraude, het moest eens andersom zijn geweest de kranten zouden ermee opeen op de voorpagina, en LTO, jullie gaan dit toch weer goedpraten, stelletje meelopers

 • Henk.visscher

  en dit stuk hierboven is grote onzin want we hebben te doen met een ingesteld fosfaatplafond, dit zou in 2015 met deze cijfers er heel anders hebben uitgezien, de 8,3 procent korting zou niet nodig zijn geweest.

 • Alco

  Wat in 21.31 staat zou ik graag een antwoordt van Esselink willen!

 • nvanrooij1

  Inderdaad Henk Visscher
  Her plafond blijft hetzelfde en met een lagere norm had de korting minder geweest

 • Alco

  Trouwens.
  Ik zag net bij televisie programma "Jinek" Yvon Jaspers
  Fantastisch. Waarom zelfs niet in ons blad "De Boerderij" iets positiefs.

 • deB.

  Heb je nog niet door hoe het bij boerderij vergaat.... ?

 • Henk.visscher

  Ik wil nu wel eens weten of met de nieuwe getallen het fosfaatplavond wel eens was bereikt, in de brief van Dijksma 2013, staat dat het fosfaatplafond niet zou worden bereikt door allerlei maatregelen, een daarvan was minder fosfaat in het veevoer, als vervolgens de sector lager fosfaat doormiddel van voerspoor bereikt, worden deze getallen niet meegenomen, dit is werkelijk van de zotte.

 • Henk.visscher

  en LTO zat er bij en keek erna, deze boeren hadden de stallen mooi vol en wisten dat door een beperking ze een betere melkprijs zouden krijgen

 • Henk.visscher

  Ik wil mijn 8,3 procent terug

 • kanaal

  fosfaat rechten kunnen gewoon weg dat is veel gezonder.

 • Henk.visscher

  Wim kun je een aavlulling op het artikel maken hoeveel fosfaat we zouden hebben als we van deze getallen zouden zijn uitgaan, wat natuurlijk ook moet.

 • Wim Esselink

  @Henk,
  Dank voor het voeren van de discussie hier en alle vragen.
  Artikel wordt zeker vervolgd. Het is ingewikkeld om meerdere redenen:
  - boeren rekenen met forfaitaire normen voor fosfaatrechten;
  - jaarlijks wordt de landelijke productie berekent door het CBS op basis van dieraantallen en aan- en afvoer van mineralen. Dat is eigenlijk een soort BEX op landelijk niveau;
  - in het huidige systeem moet de hele melkveehouderij met forfaitaire normen onder een plafond blijven dat is vastgesteld min of meer op basis van de BEX van alle melkvee in 2002.

 • Henk.visscher

  Dan had heel het voerspoor geen zin, als je niet van die getallen uitgaat

 • Bennie Stevelink

  Voor een goed begrip is het van belang om de forfaitaire normen te begrijpen als equivalente eenheid voor de omvang van de veestapel. Het is een alternatieve vorm van staarten tellen, het heeft niets te maken met fosfaatplaatsing.
  Met een lagere fosfaatnorm per koe zouden er meer koeien onder het fosfaatplafond passen.
  Daarbij moet wel worden beseft dat de fosfaatproductie op 2-7-2015 dan ook lager uitkomt. De individuele boer zal dus hetzelfde aantal koeien houden.
  Het enigste verschil is dat er wat ruimte ontstaat onder het fosfaatplafond waardoor de korting van 8,3% lager zou kunnen of men zou kunnen besluiten deze ingenomen fosfaatruimte te gebruiken voor knelgevallen.

  LTO hoofdbestuurder Jos Verstraten heeft in een andere discussie al aangegeven wat het probleem hierbij is: door het grotere aantal stuks vee wat hierdoor zou ontstaan gaan we het stikstofplafond ver overschrijden. Dat wil de minister blijkbaar voorkomen en blijft daarom vasthouden aan de hogere fosfaatnormen.

  Het gaat dus niet alleen om fosfaat maar ook om stikstof.

 • kleine boer

  Zelfs bennie ziet al ruimte nu ineens.....

 • Henk.visscher

  De invoering van het fosfaatstelsel is vanwege fosfaat, daar heeft stiksof niets mee te maken, boeren is voorgehouden als het fosfaatplafond word bereikt dat er dan zou worden ingegrepen, als stiksof het probleem is dan moet je dat begrenzen.

 • Henk.visscher

  En de minister heeft nooit gerept dat ze deze maatregelen heeft genomen vanwege het stikstofplafond, ik wist al dat ze veel te licht is voor deze post, maar het word met de dag duidelijker dat niet de boerenmaar zij de grote shoemelaar is, om tegemoet te komen aan de linkse ideeen van haar partij.

 • Henk.visscher

  Bennie je ziet toch ook in dat het voetspoor geen enkel zin heeft als je niet van deze getallen uitgaat

 • Henk.visscher

  Ik ben echt woest dat we zo zijn beetgenomen, ik begrijp niet dat de meesten dit zo maar pikken

 • Henk.visscher

  We hebben een klein bedrijf, we zijn 8,3 procent gekort, dat was zogenaamd te voorzien, nergens maar ook nergens lees ik iets over een mogelijke korting, ook nergens lees ik dat die korting wel voor de ene groep geld maar niet voor de andere groep

 • ENDE902

  @Henk.visscher,
  Niet alleen mevrouw Schouten shoemelt. Het gehele voortraject vanaf ngo's en onderzoeksinstellingen via het ministerie shoemelt. Dat is hetgeen waar we nu tegen aan kijken. Wie weet willen ze hun leven gaan beteren.

 • Henk.visscher

  Straks komt het CO2 verhaal eraan, dat is helemaal gebaseerd op aannames en reken maar dat ze het weer gebruiken om minder vee in Nederland te krijgen

 • Henk.visscher

  Tabel 6a Excretieforfaits per melkkoe drijfmest 2015-2017,In de tabellen staat bij 8.625 - 8.874 1 een produktie van fosfaat 42,7 moet dus 41,4 kilo fosfaat zijn, als ik het bovenstaande stuk goeg heb begrepen, reken maar eens uit hoeveel dat scheelt

 • JC Vogelaar

  Toch voor iedereen even terug naar de realiteit.
  Waarvoor is de Nitraatrichtlijn opgesteld.
  Voor Grondwater kwaliteit later is er de kaderrichtlijn water bijgekomen voot het oppervlaktewater.

  Is er met Grondwaterkwaliteit bij melkveehouderijbedrijven nog een groot probleem?
  Nee dat is er al jaren niet meer.
  Opervlaktewater vormt de melkveehouderij daar een probleen daar kun je over redetwisten maar op basis van onderzoek van Mesdagfonds is dat allemaal niet zo een probleem als dat het PBL en andere partijen dat deden geloven en komen de problemen daar meer voort uit fosfaatrijke kwel en afvalwaterzuivering. 17 miljoen mensen schijten net zo veel als 1,7 miljoen koeien.

  Het probleem zit hem bij een commissie CDM die al heel lang over de houdbaarheidsdatum heen zit en bij ambtenaren die mensen dat je een aan op de cm2 nauwkeurigheid en dan ook nog in promilen per kg water kan rekenen om vooral politieke zekerheden te kunnen stellen.

  Het zijn geveinsde nauwkeurigheden die door studenten bedacht zijn en die studenten zijn hun studentenkennis niet ontgroeid maar helaas nu wel bepalende lieden en iedere keer als er nieuwe kennis komt of wordt aangetoond dat de bestaande theoretische modellen niet deugen komt er weer een kwatsverhaal wat overigens weer geen cijfermatige onderbouwing krijgt maar een zogenaamde "expert"opinie een uit de duim gezogen lulverhaal dus.


 • Henk.visscher

  voeren bioboeren wel mais anders zijn zij de grote vervuilers immers ransoenen zonder mais hebben meer fosfaat

 • Henk.visscher

  De grote vraag is echter of aanpassing van de normen, het onmiskenbare probleem met fosfaatrechten oplost. Die fosfaatrechten zijn immers volgens dezelfde betwiste normen vastgesteld op basis van de melkveeaantallen in 2015. Als je de norm aanpast, verandert de referentiehoeveelheid waarop de rechten zijn gebaseerd net zo hard.(voorgaande staat in bovenstaande) Die referentiehoeveelheid(op welke cijfers is die dan gebaseerd) gaat het niet om, ons veehouders is voorgehouden dat we onder het afgesproken fosfaatplafond moeten blijven door deze nieuwe CBS berekening ontstaat er fosfaatruimte

 • kleine boer

  henk er zijn ook veel gangbare die geen mais voeren ....maar zolang ze niks meten maar berekenen blijft het flauwekul. En meten is ook al zowat zolang en uit 1 tankwagen verschillende gehaltes gemeten worden is het allemaal natte vingerwerk.Dus een soort norm(gve) per ha zal nog beste bij eerlijkheid in de buurt komen

 • Henk.visscher

  weet ik maar bioboeren willen nog wel eens voordoen dat wat zij doen zoveel beter is maar het is maar net van welke kant je het bekijkt.
  GVE per ha, dat is ook maar de vraag of dat beter voor het mileu is, het is maar net hoe efficient de boer is, een boer die in de buurt zijn mest afvoert en voer aankoopt, is voor mij niet minder dan een boer die de grond zelf in eigendom heeft, je moet ook het geld hebben om grond te kopen.

 • kleine boer

  Klopt henk bio meent het beter te doen maar het maakt weinig met gangbaar maar bedoel reken of tel met eenheden vee per ha of iets dergelijks.
  Of laat 1-2 per jaar een putmonster nemen en reken daarmee. Wij zijn grondgebonden en voer varkensmest aan maar omdat het staldieren zijn mag er minder op als van koeien is toch ook een bezopen iets. Ik strooi daardoor al minder kunstmest en zou met nog veel minder uitkomen als dat al gelijk was. Ik voer vd varkens aan omdat de koeien het gras dan super weer vreten over kringloop gesproken... maar dat word niet begrepen als ze het zelf niet hebben bedacht schijnbaar

 • Henk.visscher

  Ja kleine boer met gewoon boerenverstand boeren is verleden tijd met al die kromme regels

 • schuurkerck

  Even terug, de geldende normen waren de recentste beschikbare normen op 2 juli 2015. De systematiek voor verdeling van de fosfaatrechten die Dijksma toen meteen al in haar brief had gezet waren die normen vermenigvuldigd met de dieraantallen. Volgens mij gaan alle wijzigingen na die datum geen verschil meer maken in de toewijzing van de rechten. Daarnaast zijn ondertussen fosfaatrechten verhandeld.
  Het plafond is overschreden doordat de werkelijke (berekende) fosfaatproductie van de melkveestapel in 2014 boven het sectorplafond is gekomen. De fosfaatproductie van dat jaar staat niet vermeld in bovenstaand artikel, maar dat zou hoger zijn dan oorspronkelijk verwacht door de hoge fosforgehalten in het ruwvoer.
  Vervolgens werd de systematiek van Dijksma dus losgelaten op de veestapel, waardoor de korting wellicht iets hoger (of misschien) lager was dan het geweest zou zijn op de werkelijke (berekende) fosfaatproductiecijfers. Dit was slechts een verdeelsleutel. Ook was er toen volgens mij nog geen onderscheid tussen "grondgebonden" en "niet-grondgebonden" bedrijven.
  Uiteindelijk was haar bedoeling dat boeren zelf konden aantonen hoeveel fosfaat ze produceerden via de kringloopwijzer. Indien deze er was gekomen was de verdeling van het fosfaatplafond via deze verdeelsleutel ook niet zo'n probleem geweest.
  Groet, Jean-Pierre

 • schuurkerck

  Echter invoering van de kringloopwijzer geeft volgens mij twee problemen: ten eerste de borging, ten tweede de bescherming van het andere plafond (stikstof). Vooral het laatste lijkt mij nu een probleem bij het gebruiken van de kringloopwijzer voor verantwoording van de fosfaatproductie binnen het bedrijfsfosfaatplafond. Immers enerzijds is de fosfaatwinst gestegen, anderzijds is de stikstofwinst verminderd (onder andere door actualisering van de rekenmethode). Om te voorkomen dat het stikstofplafond overschreden wordt, zal er per bedrijf stikstofrechten uitgedeeld moeten worden of iets dergelijks.
  Maar hoe kan dat eerlijk? Evenredig verdelen met de fosfaatrechten? Gebaseerd op de historische verhouding tussen fosfaat en stikstof in de mestboekhouding? Gebaseerd op historische stikstofproductie? Wat doe je met verhandelde rechten?
  Althans dat is mijn korte analyse.
  Groet, Jean-Pierre

 • kleine boer

  @schuurkerck het doel was schoner water dat is er nu toch duidelijk dus zo slecht doen we het niet met zijn alle dus de verdeling is zo slecht nog niet. Ik had van lto verwacht hier meteen naar gewezen werd bij elke nieuwe regel

 • kiepel

  Ik denk dat de melkveesector wel klaar is nu. De akkerbouw/tuinbouw/boomteelt en de hoveniers moeten nog vol aan de bak, om hun bijdrage te leveren.

 • schuurkerck

  @ kleine boet, ja er is schoner water; maar het doel is dat overal aan de normen voldaan wordt. De plafonds zijn echter een afspraak (van minister Veerman) welke volgens mij los van het doel staat; ik zie het meer als het afsluiten van een hypotheek. We voldoen aan de aflossingen en rente (inspanning en vooruitgang om aan het de normen te voldoen). Maar willen we versneld aflossen dan moeten we hierover eerst een akkoord met de EU hebben. Het onderpand is de derogatie. Misschien is het een scheve vergelijking, maar een betere kan ik zo niet bedenken. Groet, Jean-Pierre

 • ENDE902

  @schuurkerck
  Ik heb inderdaad de indruk dat het afgesproken fosfaatplafond nu leidend is en niet de motieven die aanleiding waren tot de instelling van dit plafond. Dat zag je ook al bij de communicatie uit Brussel vandaan inzake de wel/niet terechte toewijzing van fosfaatrechten aan vleesveehouders.
  Maar ja, ik ben maar een domme boer die niet begrijpt hoe de politiek werkt.

 • hansvanbergen

  De conclusie in het artikel is incorrect en spreekt zichzelf volledig tegen. Immers de nieuwe lagere normen dateren van oktober 2015 en de vaststelling van het quotum is 02-07-2015. Dus juridisch gezien heeft Annie Schrijer-Pierik volledig gelijk. Het quotum moet gehandhaafd blijven en de normen omlaag

 • Henk.visscher

  Daar komt bovenop dat de definitieve vaststelling van fosfaatreferentie ver na oktober zijn, de 8 ,3 procent is met de oude cijfers berekent

 • Henk.visscher

  CO2 is ook in een wet vastgelegd en over een paar jaar word er op die wet gewezen en ons voorgehouden dat we dat doel moeten halen, ook die cijfers zijn uit de lucht gegrepen, maar als je er nu niets mee doet heb je straks een groot probleem, ik hoor geen vakorganisatie hierover, wat zijn dat toch voor lui

 • Attie

  Tja Henk, gelijk hebben is één, gelijk krijgen is twee!!

 • bori

  Wie en wanneer kan mij vertellen wanneer en door wie het fosfaatplafond is vastgesteld.Wat ook belangrijk is hoeveel fosfaat is overeengekomen om te mogen te produceren.Als de gemiddelde dier productie lager is dan waar nu mee word gerekend dan moeten we dat zo snel mogelijk aan passen.

 • Henk.visscher

  zo is het 00:42

 • info48

  Wim Esseling we hebben toch een Fosfaat probleem? toch geen probleem met het aantal dieren? vleesvee, schapen, Paarden, ganzen enz....onbeperkt!! alleen de KG fosfaat uit melkvee is tot probleem verklaart.
  De "kop" boven uw artikel is daarom volkomen misplaatst, Natuurlijk is het beter voor ALLE melkveehouders wanneer er met (echte) lagere kilo's gerekend wordt.
  Het is gewoon verbijsterend hoe er door de politiek, met boerendochter Mvr. Schouten voorop, omgegaan wordt met de sector en nog verbijsterender is het feit dat alles maar geslikt wordt door diezelfde sector en dat zelfs journalisten en redacteuren, in hun wijsheid, zaken niet "aan de kaak" durven of willen stellen!!!..............TRIEST......of is het zielig?

 • schuurkerck

  @info48, er is een totaalplafond voor fosfaatproductie in NL en er zijn deelplafonds. De genoemde dieren vallen daar ook onder. Daarnaast is er nog een stikstofplafond. <>

Laad alle reacties (47)

Of registreer je om te kunnen reageren.