Rundveehouderij

Achtergrond 12 reacties

Vleesveehouder wil snel zekerheid over fosfaatregels

Zoogkoeienhouders moeten nog steeds afwachten hoe zij door de fosfaatwetgeving heen komen, maar velen willen geen geduld meer hebben. Dit te meer omdat bezwaartermijnen verstrijken. Vandaar dat ‘opstandigen’ maandagavond 12 februari de koppen bijeen staken.

Bij de fosfaatwetgeving zijn de zoogkoeienhouders sluitpost. Althans, zo voelen ze dat zeker. Zo moeten afwachten wat er voor hen wordt geregeld, maar ze willen niet meer wachten. Dat bleek tijdens een bijeenkomst van ‘opstandigen’ in het Gelderse Nijkerk.

Voor 1 maart geen juridische procedures starten

De officiële vleesveeorganisaties en het ministerie van landbouw hebben min of meer met elkaar afgesproken dat er voor 1 maart geen juridische acties vanuit de vleesveehouderij zouden worden gestart tegen de fosfaatregelgeving, zo vertelden aanwezigen op de bijeenkomst.

Veel individuele vleesveehouders hebben echter geen trek om zich aan die afspraak te houden, vooral omdat een aantal van hen al fosfaatrechten heeft aangevraagd en daarover een beschikking heeft ontvangen. Willen ze nog iets te kiezen hebben, dan moeten de eersten van hen al uiterlijk op 13 februari bezwaar hebben aangetekend, al was het maar pro forma. Vandaar op de valreep nog een actievergadering.

Vrijstelling fosfaatwetgeving aanvragen

De grote vraag die boven de bijeenkomst hing, was: wat moet de zoogkoeienhouder? Volgens organisator en blaarkophouder Maurits Tepper moet de principiële insteek zijn dat zoogkoeienhouders vrijstelling van de fosfaatwetgeving moeten aanvragen, net als de vleeskalverhouderij. Want de fosfaatwetgeving is immers puur met het oog op de melkveehouderij, stelde hij nog eens vast.

Limousins in een natuurgebied. - Foto: Jan Willem van Vliet
Limousins in een natuurgebied. - Foto: Jan Willem van Vliet

Niet alle aanwezigen bleken overtuigd dat vrijstelling van fosfaatrechten het doel moet zijn. Sommige vleesveehouders hadden al fosfaatrechten aangevraagd, gekregen en ook al weer verzilverd. Anderen willen dat nog doen of willen mét fosfaatrechten er het beste van maken. Voor enkele aanwezige handelaren is het bezit van fosfaatrechten ook van belang voor hun bedrijfsvoering.

Fosfaatrechten noodzakelijk voor natuurbegrazing

En dan zijn er nog de terreinbeherende organisaties. Een vertegenwoordiger van de Vereniging Natuurmonumenten stelde voor om samen met de terreinbeheerders wel te te vechten fosfaatrechten. Natuurmonumenten ziet bezit van deze rechten als noodzaak om natuurbegrazing te kunnen voortzetten. “Net als de zoogkoeienhouders staan wij aan het eind van de streep bij de toekenning van rechten.”

Welke insteek ook wordt gekozen, de route naar het beoogde doel loopt via juridische procedures, daar bleek iedereen van overtuigd. Wie dat nog niet was, werd daar wel heen gepraat door drie advocatenkantoren dat bereid is de veehouders jurdisch bij te staan. Inzet: eerst bezwaar, daarna verdere wensen kiezen.

Laatste reacties

 • nutterseweg10

  Voor zoogkoeien zijn geen rechten nodig alleen voor het vrouwlijk jongvee dat ter vervanging dient dus zoogkoe wordt na de eerste afkalving.
  De natuur organisaties moeten zich niet met rechten bemoeien lijkt er op dat zij rechten willen claimen van ingeschaard vee.
  Heb zelf (gelukkig)geen natuurgrond!

 • Mitchell_x

  @nutterseweg10 - U vergeet even dat alle vrouwelijke kalveren die geboren worden in natuurgebieden dus ook meetellen. En dat zowel boeren als terrein beherende organisaties die zoogkoeien in die gebieden hebben lopen niet in de hand hebben hoeveel vrouwelijke dieren dat worden. Dat is dus een probleem. Een probleem wat melkveehouders niet hebben omdat daar rechten worden uitgedeeld aan -alle- kalveren, terwijl de zoogkoeienhouders de dieren wel bij de koe laten lopen en dus een probleem hebben wanneer er in 1 jaar ineens grotendeels vrouwelijke kalfjes worden geboren.
  Daarnaast spelen er natuurlijk meer problemen, het “kalfjesprobleem” is maar één negatief effect.

  Beetje kort door de bocht reactie, jammer. De zoogkoeienhouders en vleesveesector trekken niet aan de bel omdat ze zo graag rechten willen. Zoals vermeld in het artikel is de insteek (en was na het fosfaatreductieplan ook de hoop) dat zij buiten de fosfaatrechten blijven / bleven.

  Maar zorgt u ervoor dat de zoogkoeienhouders geen rechten nodig hebben, dan hoeven zij zich er ook niet mee te bemoeien ;)

 • nutterseweg10

  Mitchell als vaarskalveren als zoogkoe gaan dienen zijn er rechten voor nodig als vaarskalveren net als stieren worden gemest geen rechten nodig(zie de reactie die LTO vleesvee heeft gegeven en ook het blonde stamboek)
  Laat duidelijk zijn ik ben GEEN voorstander van rechten maar als ik het artikel hier boven lees krijg ik de indruk dat natuurmonumenten vind dat er rechten nodig zijn om zoogkoeien te kunnen houden.
  Dus wie gaat de rechten claimen als de zoogkoeien en het vervangende vrouwelijke jongvee op de peildatum UITGESCHAARD was op natuurgrond?
  Hoop Mitchell dat je mij een beetje begrijpt.

 • Mitchell_x

  Goede vraag, dank voor de verduidelijking. Ik heb daar geen antwoord op... De toekomst zal dat leren. Mogelijk nog zo’n ongewenst neveneffect.

  Mijn reactie was/is gebaseerd op eigen vee van TBO’s en zoogkoeienhouders. Het is
  niet per definitie zo dat TBO’s geen fosfaatrechten probleem hebben.

 • melkveehouder .

  Misschien kan iemand mij uitleggen waar die fosfaatrechten vandaan moeten komen. Immers, bij de vaststelling van het fosfaatplafond in 2003 telde de vleesveehouderij hier niet in mee!!!.

  Als er nu rechten worden toebedeeld aan de vleesveehouderij, kan dat alleen maar betekenen dat dit fosfaatrechten zijn die bij de melkveehouderij zijn ingehouden c.q. gekort zijn. Dat zou in strijd zijn met de Europese staatssteunregels.

 • moi !

  Doordat er een behoorlijke groei heeft plaats gevonden in de melkveehouderij is er gelijk te veel fosfaat geproduceerd .NL moet voldoen aan de derogatie . Betekend dat er gekort moet worden in de fosfaat. Men heeft plannen gemaakt om in de melkveehouderij te korten . Hierbij heeft men niet goed opgelet omdat men nl. de zoogkoeienhouderij er ook bij betrokken heeft. Het kan zelfs zo zijn dat andere runder sectoren hier zijdelings ook nog mee te maken krijgen. Conclusie Andere rundersectoren worden onnodig met de melkveehouderij problemen opgezadeld. Je moet daar het probleem aanpakken waar het
  vandaan komt.

 • tlankhorst

  Mitchell, kalveren van zoogkoeien kunnen toch naar categorie 115? En daarvoor zijn geen rechten nodig.

 • HHWM

  Als de 'natuur"organisaties zich ermee gaan bemoeien kan het maar om 1 zaak gaan namelijk het geldelijk voordeel die rechten met zich mee brengen en de claim die men daarop gaat leggen.

 • in natuurgebieden houd men dieren voor het onderhoud van de natuur , het vlees kan afgezet worden in de dierentuin of als honden voer ,dus zijn er geen fosfaatrechten nodig , probleem opgelost

 • melkveehouder .

  Het kan nog eenvoudiger. De dieren die voor natuurbeheer worden gehouden hoeven niet te kalven. Dan produceren ze ook geen melk. Dus geen stier erbij c.q. alleen laten kalven voor instandhouding van de kudde! En die beesten worden in de vrije natuur heel oud.

 • Mitchell_x

  @tlankhorst & @melkveehouder . :
  Ik kijk maar af en toe, soms duurt antwoorden even 😉

  Bij natuurbeheer met grote graasdieren als runderen is het gewenst om het natuurlijke systeem zo dicht mogelijk te benaderen (“natuur-beheer”)
  Dit betekend dus dat de dieren in betreffende gebieden onderdeel uitmaken van het hele ecosysteem. Dus inclusief geboorte en dood, van geboorte tot dood. Stieren, kalveren, jongvee, alles blijft in het gebied. Alleen wanneer de aantallen te groot worden en er dus een bedreiging ontstaat voor de biodiversiteit wordt er afgeroomd. Zo gaat het in veel natuurgebieden in Nederland. (Ja de OVP is anders... maar dit is maar een heel klein deel van de natuurlijke begrazing in NL)

  Natuurlijk zijn hier allerlei gradaties in, van alleen jongvee tot een gebied waarbij de dieren het volledig zelf moeten uitzoeken. Hoe, wat en waarom kunnen we dagen over discussiëren maar daar gaat het hier niet om.

  Één van de voordelen van natuurlijke kuddes is dat het gebied iedere keer weer anders gebruikt wordt door wisselende samenstellingen van de kuddes, het ontstaan van stierengroepen enzovoort. Dit komt de biodiversiteit ten goede. (Zoveel mogelijk verschillende omstandigheden binnen één gebied om een zo groot mogelijke soortenrijkdom te creëeren).
  Dit is de basis van natuurbeheer met grote grazers. • Mitchell_x

  De kalveren worden pinken en de pinken worden gedekt en krijgen weer kalveren. Of niet, er kunnen ook dieren tussen lopen die (tijdelijk) geen kalf krijgen.

  Maar deze dieren wegschrijven in bv 115 is dus geen optie, de kans is groot dat ze zelf ook binnen een paar jaar met een kalf lopen. En aangezien ineens de categorieën van belang zijn is de kans groot dat de eigenaar van de dieren (boer/natuurorganisatie/TBO) dan weggezet wordt als “frauderend” hebben we afgelopen weken geleerd. Dat is dus geen optie.

  Aangezien de zoogkoeienhouders (in welke vorm dan ook) alleen rechten krijgen voor vrouwelijk jongvee zitten de organisaties die zelf dieren hebben, zowel als vleesveehouders of zoogkoeienhouders dus in de problemen tenzij zij hun reproducerende kuddes (in ieder geval de moederdieren) halveren t.o.v. 2 juli 2015 om er zeker van te zijn dat zij uitkomen met de toegewezen rechten.
  (Bij een jaar met heel veel vrouwelijke kalfjes.... dat mag/kan dus niet maar daar is geen invloed op).

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.