Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

Groot Zevert Vergisting wil kunstmestvrije Achterhoek

In 2019 wil Groot Zevert Vergisting in Beltrum (GZV) 150 melkveehouders met 7.000 hectare weiland in de Achterhoek voorzien van Groene Weide Meststof. In het kader van duurzame mestverwerking en kringlooplandbouw werd op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen op 28 november het nut van het behoud van organische stof in Nederland benadrukt.

De Groene Mineralen Centrale verwerkt varkensmest en zet dit om in waardevolle mineralen die dienen als kunstmestvervanger in de veehouderij. Groot Zevert wil regio Achterhoek in de toekomst ontzien van kunstmest.

Afgelopen jaar zijn praktijktests uitgevoerd naar grasopbrengst bij 10 melkveehouders in de Achterhoek met 26 hectare weiland. De helft hiervan werd traditioneel bemest, terwijl de andere helft met ‘Groene Weide Meststof’ werd bemest.

Import van mest en compost hoeft in Nederland niet

De uitkomst van 4 grassneden toont geen verschil in gewasopbrengsten tussen de traditionele kunstmestbemesting en de nieuwe duurzame mestvariant. Binnen de circulaire landbouw dus een goede oplossing om reststoffen optimaal te benutten en de import van kunstmest en compost te verkleinen. De Groene Weide Meststof heeft een vrijstelling in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Organische stof efficiënter dan compost

Voor 2019 is het plan 15 onderzoek-demovelden bij veehouders te organiseren. Ook loopt er een monitoringsprogramma waarin opbrengst/oogst en uitspoeling van nitraat in het grondwater gemeten worden. De organische stof die de centrale produceert, ondervindt marktconcurrentie van compost. “Voor boeren is het aantrekkelijk om compost op het land te rijden, hiervoor hoeven zij maar 50% van het werkelijk aanwezige fosfaat in hun boekhouding te verwerken”, aldus Arjan Prinsen van GZV.

In vergelijking met compost is organische stof efficiënter, maar compost is nu simpelweg aantrekkelijker, liet Prinsen weten. “Import van mest en compost hoeft in Nederland niet, we hebben alles zelf, er is verandering in de wetgeving nodig”.

Laatste reacties

  • Gradje 1966

    De varkensboeren moeten zich niet rijk reken er zijn ook nog gevaren voor melkvee ooit gedacht aan sammanella ??? Melkveehouders die weide lopen hier tegen aan . Mijn ervaring met dit spul is dat je het alleen maar in de zomer kan gebruiken In het voorjaar bij koud nat weer groeit er niks en is de N zo weggespoeld

  • el

    Armoe aan de kant ,mest op het land!

  • kanaal

    we willen geen verplichte mest

Of registreer je om te kunnen reageren.