Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Vleesveehouders zijn verontwaardigd en verontrust

Vleesveehouders kunnen zich aanmelden voor de vrijstellingsregeling, mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Maar wat zijn die voorwaarden en hoe zit het met de data waarvoor alles geregeld moet worden, vragen boeren zich af.

Veehouders met vleesvee zijn verontwaardigd en verontrust. Dat bleek 6 november tijdens een informatiebijeenkomst in Marum over de vrijstellingsregeling van fosfaatrechten voor vleesveehouders. Aanleiding voor de bijeenkomst is de heersende onwetendheid en verontwaardiging over informatievoorziening aan boeren door RVO.nl. 3 medewerkers van RVO.nl probeerden vragen van de ruim 80 aanwezige zoogkoeien- en vleesveehouders te beantwoorden.

Deadline niet 6 november, maar 1 december

Veel boeren hebben vragen over de regeling en maken zich zorgen over de gestelde deadlines. Op 23 oktober meldde de Staatscourant dat de deadline 6 november is.

RVO.nl gaf aan dat dit geen harde deadline betreft, maar dat aanmelden verstandig is voor zoogkoeienhouders die in 2018 fosfaatrechten hebben gekregen en willen deelnemen aan de vrijstellingsregeling. Volgens RVO.nl is deze tijd nodig om alle aanvragen voor 1 januari 2019 af te kunnen ronden. De harde deadline voor aanmelding is echter 1 december. Na aanmelding kunnen vleesveehouders zich tot en met 31 december nog afmelden, zowel online als per post, aldus RVO.nl.

Spelregels zijn vaak onduidelijk

Het beeld van de avond was duidelijk: zoogkoeien- en vleesveehouders hebben de fosfaatrechten nooit willen ontvangen en zitten met de handen in het haar. “De prijs van fosfaatrechten is compleet buiten proportie”, zegt veehouder Sytze van der Goot. “De rechten zijn ons toegedeeld, maar natuurlijk heb ik deze nooit willen ontvangen. Ik heb het gevoel dat ik een Ferrari gekocht heb die maar 30 km/h kan rijden”, aldus een van de andere aanwezige boeren.

Ook hebben sommige veehouders zeer recent, of zelfs geen, herbeschikking over hun onterecht toegekende fosfaatrechten ontvangen. Vanwege de slechte informatievoorziening en tijdsdruk kan een verantwoorde beslissing over deelname aan de vrijstelling moeilijk gemaakt worden.

De kans is groot dat ieder bedrijf de NVWA over de vloer krijgt

Zoogkoeienhouders maakten daarnaast duidelijk dat ze de spelregels vaak niet kennen. Onduidelijk is waar zij met hun problemen terechtkunnen. “RVO.nl is telefonisch moeilijk bereikbaar en bijeenkomsten zoals vanavond zijn vaak moeilijk te organiseren. Er zijn veel boeren die de informatie van vanavond niet op tijd krijgen”, aldus een van de veehouders. Jos Bolk, bestuurder van stichting belangenbehartiging VleesveeNL, stelt dat boeren altijd bij hen aan kunnen kloppen. VleesveeNL had graag een soortgelijke bijeenkomst georganiseerd, maar dat werd afgewezen door het ministerie van LNV.

Strenge handhaving in 2018

RVO.nl kon deze avond iets meer duidelijkheid geven, maar veehouders gingen alsnog met vraagtekens naar huis. Vragen in de categorie van boetes en bedrijfscontroles konden niet beantwoord worden. Hiervoor verwees RVO.nl naar de NVWA en het Openbaar Ministerie.

“De NVWA vraagt benodigde informatie bij ons op en wij leveren die aan. Controle en rechtsvervolging vallen niet onder onze verantwoordelijkheid”, aldus woordvoerder Tony Huizinga van RVO.nl. De minister heeft aangegeven dat er in 2018 streng gehandhaafd zal worden. “De kans is groot dat ieder bedrijf de NVWA over de vloer krijgt”, aldus Huizinga.

Eén reactie

  • boerke brabant

    als je nu kiest voor de behoud fosfaat rechten, kun je dan bijvoorbeeld in 2020 je fosfaat rechten inleveren en alsnog mee doen met de vrijstelling ?

Of registreer je om te kunnen reageren.