Rundveehouderij

Achtergrond laatste update:9 sep 2017

Fosfaatreductie splijt melkveesector nog maanden

Het fosfaatreductieplan werkt: in ieder geval is het aantal melkkoeien en jongvee fors gedaald in het eerste halfjaar en is het doel behaald. Maar het splijt de sector.

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken meldde eind vorige week dat de fosfaatreductie al iets hoger is dan de doelstelling die is afgesproken met de sectorpartijen: 8,3 miljoen kilo fosfaatreductie bij 8,2 als doelstelling. Tegelijkertijd kondigde de vertrekkende bewindsman aan dat de Staat in beroep gaat tegen uitspraken van de Haagse rechtbank in augustus. Opnieuw kreeg een grote groep groeiende boeren gelijk van de rechter en werd het fosfaatreductieplan voor hen buiten werking gesteld.

450 melkveehouders vrijgesteld

CDA-Kamerlid Jaco Geurts kreeg het in het weekend zwaar te verduren op Twitter toen hij melding maakte van het halen van de fosfaatreductie. ‘Boeren & boerinnen leveren een prestatie van megaformaat’, twitterde Geurts. Dat leverde een stroom aan kritische reacties op met als teneur dat er wel 160.000 koeien zijn geslacht voor die prestatie. Het kenmerkt de discussie over de melkveehouderij, die tot ver buiten de sector wordt gevoerd. Dan is het helemaal niet van belang of het 160.000 koeien zijn of 160.000 grootvee-eenheden. Ook niet dat een deel is geëxporteerd en met open armen elders is ontvangen vanwege de flink gestegen melkprijs.

Ook in de sector zelf is de verdeeldheid ongekend groot. Ruim 450 melkveehouders zijn nu al vrijgesteld van het fosfaatplan door de rechter in Den Haag. Daar komt nog een onbekend aantal bij van bedrijven die een zogenoemde lichte toets aanvragen bij RVO.nl.

(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto Fred Libochant

Den Haag / Tweede Kamer / woordvoerders partijen / van Gerven / Geurts
(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto Fred Libochant Den Haag / Tweede Kamer / woordvoerders partijen / van Gerven / Geurts

Afschaffing melkquotering

Wat een verschil met de relatieve rust 4 jaar geleden. Er zou groei komen van de melkveestapel na afschaffing van de melkquotering, maar het zou allemaal binnen de perken blijven. Het fosfaatplafond was amper bekend, hooguit als een onbelangrijk onderdeel in de derogatiebeschikking van Brussel. Het kan verkeren. Binnen een paar jaar is de situatie ontstaan dat elke veesector vasthoudt aan zijn eigen deel van de koek, oftewel het aandeel in de totale stikstof- en fosfaathoeveelheid fosfaatproductie. Dat maakte opties als schuiven tussen diercategorieën bij voorbaat kansloos. Er zullen vast varkenshouders zijn die wel oren hadden naar een warme sanering door verkoop van rechten. Die weg lijkt nu voorbehouden aan stoppende melkveehouders die in 2018 fosfaatrechten kunnen verzilveren bij collega’s die doorgaan.

Geen duidelijkheid voor eind oktober

Een deel van de melkveehouders die wel minder melkvee hebben, vraagt zich ondertussen af of zij als enigen moeten bloeden. Wachten op de uitkomst van hoger beroep? Dat kan immers betekenen dat de groeiers alsnog moeten voldoen aan het fosfaatplan en alsnog moeten krimpen. Duidelijkheid is er helaas niet voor eind oktober. Dan pas wordt de uitspraak verwacht in het eerste hoger beroep. Onduidelijk is nog wanneer het hoger beroep voor de uitspraken van augustus zal zijn.

Een andere optie is gewoon lekker doormelken met een melkprijs die inmiddels boven de 40 cent lijkt te komen. Als teveel boeren dat doen kan de reductie alsnog te laag uitpakken.

Knelgevallenregeling

Een volgende splijtzwam staat overigens al klaar als de knelgevallenregeling bekend wordt voor de toekenning van fosfaatrechten. Die ruimte komt uit de generieke korting voor anderen. Dat moet ook voor het eind van het jaar rond zijn. De verschillende uitgangsposities en dus belangen van melkveehouders zorgen ervoor dat de fosfaatreductie en -rechten de sector nog maanden zal splijten, alle oproepen tot solidariteit ten spijt.

Of registreer je om te kunnen reageren.