Rundveehouderij

Achtergrond

‘Risico op tijdelijk overaanbod biomelk’

De markt voor biologische zuivel groeit in rap tempo. Opvallend is dat de markt voor biologische melk in westerse landen groeit terwijl de markt voor gangbare melk krimpt.

De toenemende vraag naar biologische zuivelproducten wereldwijd is opvallend en goed nieuws voor de biologische melkveehouderij. In reactie op de toenemende vraag gaat de productie de komende jaren flink omhoog. Risico is wel dat het aanbod de vraag kan overstijgen, al is het slechts tijdelijk. Ook de aanvoer van voldoende biologisch voer is een punt van zorgt, zo geeft de Britse leverancierscoöperatie Omsco in een nieuw marktrapport aan.

Britse bio-markt kent eigen problemen

Wat betreft Groot-Brittannië vertegenwoordigt de markt voor biologische zuivel een verkoopwaarde van € 394 miljoen. In 2016 nam de omzet met 2,2% toe, vooral als gevolg van de verkoop van meer biologische melk. De markt voor biologische zuivel in Groot-Brittannië kent zo haar eigen problemen. Zo heeft de afzet van biologische melk veel hinder ondervonden van de prijsoorlog die supermarkten met gangbare melk voeren. Daardoor moet voor biologische melk bijna het dubbele worden betaald ten opzichte van gangbare melk.

Ondanks het feit dat de Britse markt voor biologische zuivel wat trager groeit ten opzichte van andere belangrijke afnemers, is Omsco optimistisch over de toekomst. De vraag naar biologische zuivel neemt als gevolg van toegenomen aandacht voor gezondheid en welzijn verder toe. Duidelijk is wel dat de export van biologische zuivel voor Engeland steeds belangrijker is geworden.

Een opvallend groeisegment in Duitsland is de markt voor biologische kaas. Foto: AFP
Een opvallend groeisegment in Duitsland is de markt voor biologische kaas. Foto: AFP

VS, Frankrijk en Duitsland belangrijkste markten

Export is nu goed voor 20% van de omzet. Een groot verschil met tien jaar geleden, toen Omsco startte met de export van biologische rauwe melk, is dat het nu vooral gaat om de export van biologische zuivelproducten met toegevoegde waarde en ingrediënten. Wereldwijd vertegenwoordigt de markt voor biologische zuivel een waarde van € 8,4 miljard. De belangrijkste markten zijn de Verenigde Staten (VS), Duitsland en Frankrijk.

De VS heeft met een geschatte omzet van € 5,3 miljard (2015) de grootste markt voor biologische zuivel. Deze markt is in rap tempo gegroeid. In 2005 vertegenwoordigde deze een waarde van nog geen € 2 miljard. De snelst groeiende productsegmenten in de VS zijn kaas, boter, room en ijs. Toch neemt ook de verkoop van biologische melk nog steeds toe, in 2015 met 6,3% naar een omzet van € 2,9 miljard. Richting 2020 neemt deze omzet naar verwachting nog eens toe met 18% terwijl de markt voor gangbare melk met 5% krimpt. Biologische melk zou dan goed zijn voor 11% van de totale melkverkoop.

Biologische kaas groeit in Duitsland

Deze trend is ook in Duitsland zichtbaar. Daar nam de omzet aan biologische melkverkoop in 2015 toe met 15% terwijl de omzet aan gangbare melkverkoop daalde met 10%. Dat maakt dat de verkoop van biologische melk nu goed is voor 13% van de totale Duitse melkverkoop. Naar verwachting is in 2020 een kwart van de Duitse melkverkoop bio. De Duitse markt voor bio-zuivel wordt geschat op een waarde van € 1,1 miljard. Een opvallend groeisegment in Duitsland is de markt voor biologische kaas. De totale Duitse kaasmarkt vertegenwoordigt een waarde van € 7,8 miljard. Dat is meer dan de markten voor boter, melk een yoghurt samen. Het aandeel biologische kaas lag in 2015 op 4% en nam dat jaar met 9% toe.

Biologisch melkvee in Frankrijk, één van de drie grootste markten voor bio-zuivel. Foto: AFP
Biologisch melkvee in Frankrijk, één van de drie grootste markten voor bio-zuivel. Foto: AFP

€ 711 miljoen in Frankrijk

Als derde grote speler noemt Omsco Frankrijk, goed voor een biologische zuivelmarkt van € 711 miljoen. Deze omzet nam in 2015 met 9% toe. De helft van deze omzet wordt gerealiseerd met de verkoop van biologische melk. Het gaat om 11% van de totale melkverkoop. Opvallend is dat de markt voor biologische kaas in Frankrijk zeer klein is. Deze vertegenwoordigt slechts 1% van de totale kaasverkoop.

Of registreer je om te kunnen reageren.