Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Kat uit de boom kijken op de mestmarkt

De afzet van mest is langzaamaan begonnen, maar wordt nog gekenmerkt door rust. Er zijn her en der percelen bouwland bemest.

Dit ging veelal om mest die weg moest, omdat de put vol zat. Vanaf vorige week mag er ook uitgereden worden op grasland. Het weer zit mee, maar de grond is op veel plekken nog wel wat te nat.

Melkveehouders die de put vol hebben, kunnen de mest vaak wel kwijt op hun eigen hoger gelegen percelen. Toch is er nog weinig druk voelbaar in de markt, omdat er in veel gevallen geen nood aan de man is. Net als in andere jaren zit de opslag van intermediairs en akkerbouwers niet tot de nok toe vol.

Akkerbouwers vragen veel geld

Hoewel er nog niet veel handel in mest heeft plaatsgevonden, is het voor veel intermediairs wel duidelijk dat akkerbouwers flink geld toe willen hebben. Er worden bedragen genoemd van € 7 tot € 10 (inclusief uitrijden) om de mest te ontvangen, echter vinden akkerbouwers dat in veel gevallen nog te weinig. Zij hebben ook nog vaak de tijd om even af te wachten. De tarwe is nog te klein om op uit te rijden en sommige percelen zijn nog te nat. Dit zorgt ervoor dat intermediairs ook afwachten. Eén handelaar noemt de akkerbouwers zelfs verwend, omdat ze steeds meer geld toe willen hebben. Die handelaar maakt nog geen afspraken.

Veehouders die hun mest wel kwijt moeten zijn dan ook vaak nog gebonden aan de wintertarieven voor opslag. Hierdoor is de prijs voor het ophalen van de mest op dit moment nog aardig stabiel. Voor rundermest wordt tussen € 15 en € 20 gevraagd, voor varkensmest ligt de prijs tussen € 20 en € 25 per ton. De prijs voor het ophalen ligt daarmee gelijk aan vorig jaar in deze periode

Tekst gaat verder onder afbeelding

Niet alles moet weg

Met het oog op de fosfaatreductie en de daarmee samenhangende krimp van de rundveestapel, zal er dit jaar minder mest worden geproduceerd. Dit heeft nog niet direct gevolgen voor de afzet van mest in het voorjaar. Immers, veel van de mest is in de winterperiode al geproduceerd. Maar over het gehele jaar gezien zal er wel minder mest worden geproduceerd. Hierdoor is de noodzaak om de mestputten onder druk tegen een hoge prijs leeg te laten halen lager dan in voorgaande jaren, althans als er voldoende opslag is. Dit zal ervoor zorgen dat er toch minder druk op de markt is en melkveehouders nu de rust bewaren.

Varkenshouder heeft alternatief

Veel varkenshouders hebben door de jaren heen meer mogelijkheden gekregen om de mest via mestverwerking af te zetten. Dit zorgt ervoor dat veel varkenshouders weten waar zij aan toe zijn. Als afnemers een te hoge prijs vragen voor rechtstreekse afzet op het land, dan kunnen de varkenshouders de mest veelal kwijt bij de verwerking. Dit zorgt voor een plafond in de markt. Alleen in het Oosten is er nog weinig mogelijkheid om te verwerken, waardoor daar de druk op de afzetmarkt groot is en varkenshouders daar vaak meer moeten betalen dan hun collega’s in Zuid-Nederland.

Het verwerken van mest geeft ook meer mogelijkheden voor de afzet. Intermediairs geven aan dat akkerbouwers steeds vaker vragen om mest op maat. Deze mest bestaat vaak uit een mengeling van mest. De mest is qua samenstelling gelijk, waardoor akkerbouwers weten wat op welk perceel komt, en ook dat de bemesting overal gelijk is. Voor deze mest zijn akkerbouwers bereid om het bedrag dat zij willen ontvangen, te verlagen.

Meer verwerken door regelgeving

Naast dat de mestverwerking de markt verlicht, is er ook een deel noodzaak door regelgeving. Bedrijven die een mestoverschot hebben moeten een deel van deze mest verplicht laten verwerken. Dit jaar moet er in de regio Zuid, 4% meer overschotmest verwerkt worden dan vorig jaar, en in de regio Oost moet er zelfs 17% meer mest uit overschotten naar de verwerking. Omdat er vorig jaar al meer mest verwerkt werd dan nodig voor wetgeving, wordt er dit jaar geen probleem verwacht om aan de hoeveelheden te komen. De uitwisseling tussen Oost en Zuid met VVO’s zal door een tekort aan verwerking in het Oosten wel oplopen. Op het moment is er nog weinig handel in VVO’s. Als er handel is, ligt de prijs tussen € 1 en € 1,50 per kilo fosfaat.

Prijzen zullen dalen

Door de afname van de rundveestapel zal er minder mest op de markt komen. Daarnaast zal het verwerken van mest toenemen en kan er daardoor ook meer mest geëxporteerd worden. Dit zal ervoor zorgen dat de prijs voor het ophalen van mest zal dalen. Dit voorjaar wordt er een prijs verwacht die lager is of die gelijk is aan vorig jaar. In het najaar zal het effect van het krimpen van de rundveestapel merkbaarder zijn. Volgend jaar zal het effect nog verder toenemen. Verwachting is dan ook dat de prijzen langzaam verder dalen, in de loop van dit jaar.

Eén reactie

  • koestal

    Als er maar niet teveel regen valt,gaat het wel goed

Of registreer je om te kunnen reageren.