Rundveehouderij

Achtergrond

Biologisch geen garantie voor weidekeurmerk

Eko Holland laat haar leden certificeren door Stichting Weidegang. Alleen op deze wijze is het mogelijk het keurmelk Weidemelk op haar melkpakken te krijgen.

Een supermarktketen vroeg leverancierscoöperatie Eko Holland aan deze vraag te voldoen.

Stichting Weidegang liet desgevraagd weten het keurmerk Weidegang niet zonder nieuwe certificering te willen afgeven. Het feit dat voor biologische melkveebedrijven via Skal strengere weidenormen gelden dan binnen Stichting Weidegang, biedt – tot grote verbazing van de biologische melkveesector – geen soelaas. “Het was inderdaad een van de moeilijkste dingen om tijdens onze recente ledenvergadering uit te leggen”, vertelt Eko Holland-voorzitter René Cruijsen.

Stichting Weidegang hanteert strikte regels voor weidemelk

Kees Jaap Hin, secretaris van de Stichting Weidegang bevestigt dat ook biologische melkveebedrijven zich moeten laten certificeren door Stichting Weidegang, als zij het keurmerk Weidemelk willen gebruiken. De bio-regelgeving zou vrijer te interpreteren zijn dan de regels van Stichting Weidegang. Daarbij geeft Hin aan dat er verschillen zijn wat betreft de borging. De systemen zijn volgens het bestuur van Stichting Weidegang niet gelijkwaardig. “Wij hanteren strikte normen en hanteren het spreekwoord: gelijke monniken gelijke kappen.”

De definitie die Stichting Weidegang voor weidemelk hanteert is: melk afkomstig van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen.

Eisen Skal Biocontrole leidend voor biologische veehouder

Biologische veehouders houden zich aan de eisen van Skal Biocontrole waarin staat dat weides en uitlopen zo ingericht moeten zijn dat dieren zich op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen gedragen. De dieren moeten altijd naar buiten kunnen, tenzij dit niet kan door weers-, bodem- en gezondheidsomstandigheden. Overbegrazing en verdrassing van de weidegronden moeten worden voorkomen.

Cruijsen geeft aan dat hij zich vooral boos maakt om het principe. Hij begrijpt niet waarom een bedrijf nu 2 keer moet worden gecontroleerd terwijl melkveehouders nu al omkomen in de regels.

Of registreer je om te kunnen reageren.