Rundveehouderij

Achtergrond 18 reacties

Meer kans op nitraatuitspoeling met verbod kunstmestfosfaat

Nu derogatiebedrijven geen kunstmestfosfaat meer gebruiken, is de drijfmestgift per hectare mais verhoogd. De grotere kans van uitspoeling van nitraat brengt gevaar in het kader van de Nitraatrichtlijn. De milieuregels werken elkaar tegen.

Het verbod van gebruik van fosfaat uit kunstmest op derogatiebedrijven krijgt een onbedoeld negatief effect op de kans op uitspoeling van nitraat onder mais. Dat zei Gerjan Hilhorst, onderzoeker van Wageningen UR tijdens de bijeenkomst van Vruchtbare Kringloop Achterhoek Liemers.

Aan dit project nemen zo'n 250 veehouders deel. Van 198 van hen zijn cijfers bekend uit de KringloopWijzer van de laatste 3 jaar. Driekwart van de deelnemers boert op zandgrond, de rest op kleigrond. Alle bedrijven maken gebruik van derogatie. Daarbij is gebruik van fosfaat uit kunstmest niet toegestaan.

Kunstmest in de rij geven

In de bemesting van maisland was vroeger het advies om een deel van de fosfaatbehoefte van mais in de vorm van kunstmest in de rij te geven. Hiermee werd een goede start van de maisplant gewaarborgd. "Veehouders willen wel de totale bemesting van fosfaat naar behoefte op peil houden en kunnen niet anders dan alle fosfaat via de mest geven." Omdat de fosfaatgehalten in de mest de laatste jaren gedaald zijn, hebben de veehouders ook nog eens relatief veel kuub nodig om in de fosfaatbehoefte van mais te voorzien.

Deze 2 oorzaken maken dat de stikstofbemesting vanuit dierlijke mest groter wordt, met als gevolg dat de stikstof bodemoverschotten onder maisland ook toenemen. En bekend is dat juist de kans op uitspoeling van nitraat onder maisland, met name op zandgrond, veel groter is dan onder grasland. Onder grasland wordt de stikstof veel beter vastgehouden.

Te hoog stikstofbodemoverschot op veel zandgrond

De cijfers tonen dat 92% van de kleigrond waarop mais en gras geteeld wordt een toelaatbaar stikstofbodemoverschot heeft, maar dat zandgrond niet verder komt dat 44%. Iets meer dan de helft van de zandgronden heeft dus een te hoog stikstofbodemoverschot onder gras en mais.

Het advies is dan ook om de stikstof vooral op grasland te brengen. Toestaan van een kleine gift kunstmestfosfaat onder maisland zou al veel kunnen helpen, maar de kans dat Brussel dat toestaat in nihil. Daarmee is de maisteler aangewezen op gebruik van nieuwe technieken te gebruiken om zo met minder toediening van fosfaat te volstaan.

Drijfmest in de rij en gebruik van dikke fractie

Hierbij is te denken aan bemesten van drijfmest in de rij. Ook gebruik van dikke fractie van gescheiden mest kan bijdragen. Daarin zit een iets gunstiger stikstof-fosfaatverhouding. Hilhorst denkt dat de laatste optie wel wat, maar niet veel helpt. "Dan zijn er andere scheidingstechnieken nodig. Die komen wel, maar waarschijnlijk pas over een aantal jaren."

Laatste reacties

 • boerrick

  De overheid bedenkt iets, afschaffen fosfaatkunstmest.
  Er volgt een nadelig gevolg.
  De boer is schuldig, en moet zoeken naar een alternatief.

 • simpel boerke

  tja, het zal altijd wel wat blijven. Zal bij de nieuwe derogatie vast weer gecorrigeerd worden, want in brussel lezen ze natuurlijk wel mee.

 • pinkeltje


  Elk voordeel heb ze nadeel. Dat krijg je als je van bemesting apothekerswerk gaat maken.

 • BoerHarm

  Organische stof verhogen door drijfmest ipv kunstmest telt blijkbaar ook niet meer mee ?

 • deB.


  Wat WILLEN we nu eigenlijk in dit verzotte kennis land... de onderzoeksburo's rollen over elkaar heen!! vreet de landbouwpot leeg, en de boeren hebben een uitgemergelde bodem!

 • Insp.

  Ik dacht dat je op bouwland gebonden bent aan een max. gebruiksnorm. Hoezo bemesten naar behoefte!

 • frl

  Ik met mijn grupstal met stromest en gier ben straks weer modern,kan gerichter bemesten.

 • DJ-D

  Beregenen die boeren hun mais niet met water uit een sloot met een riooloverstort? Er zijn toch gewoon bemestingsnormen?

 • Klaasvaak

  Populistische maatregelen zonder enig onderzoek in de praktijk verplicht.....

  En nu?

 • NwZwervel

  deze maatregel is ook vanuit onkunde van de (vorige) staatssecretaris tot stand gekomen, zie mijn commentaar bij http://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2015/11/Liever-jurist-op-landbouw-dan-techneut-2713456W/

 • Nick1983

  Zijn ze beetje laat mee. Dr ligt ruim 50 kuub op reeds.

 • wildeboer123

  Er is nu een bemesting mogelijk met herwonnen fosfaat in de vorm van microgranulaat wat is toegestaan vanuit Brussel.Telt wel mee als aanvoer 4,8 kg per ha. ( Physiostart P Plus ) Deze meststof toevoegen en de benutting van stikstof verhoogd de benutting uit dierlijke mest.

 • alco1

  Uitslag is de vader van de gedachte!!!!!

 • Insp.

  50 kuub x 4 kg N = 200 kg N.
  De gebruiksnorm voor mais met derogatie is 160 kg N. Hoe verantwoord je het verschil Nick 1982?

 • vanmeertrading

  Wat een onzin verhaal, men is gebonden aan de max P2O5 en N norm uit dierlijke mest. Er komt niet meer N uit dierlijke mest in de bodem.

 • Mfb

  Wij passen sinds vorig jaar rijenbemesting van de drijfmest toe. Met 35 kuub rundveedrijfmest en nog wat kunstmest stikstof in de rij bij het zaaien een prima opbrengst en goed binnen de normen gebleven.

 • eijssenmichel

  Zo zie je maar weer de sector zelf zorgt dat er weer nieuwe regels ontstaan

 • alco1

  @Mfb. Vergeet niet dat voorraad in de grond bepalend kan zijn.
  Met rijenbemesting zal als de mais er meer uittrekt die voorraad steeds verder zakken.
  Met als gevolg dat we de put moeten dempen als het kalf verdronken is.
  Kortom. Weer meegaan met de regelgeving, die alles verschraald ???

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.