Rundveehouderij

Achtergrond 17 reacties

Natuur en Milieu trekt megastal-kaart voor fosfaatbank

Geen verhandelbare fosfaatrechten, maar een fosfaatbank onder beheer van de overheid: zo wil Stichting Natuur en Milieu de uitbreiding van megastallen beperken.

Stichting Natuur en Milieu (S&M) wil geen verhandelbare fosfaatrechten. De organisatie die in de regiegroep zit voor invoering van fosfaatrechten,  is voorstander van een door de overheid beheerde fosfaatbank voor melkveerechten. De organisatie heeft een notitie opgesteld over de waarde van fosfaatrechten. Met de invoering van fosfaatrechten voor melkvee krijgen melkveebedrijven volgens die notitie meer vermogen, daardoor kunnen ze meer lenen bij de bank. Een groot bedrijf met een 'megastal' kan meer uitbreiden dan een klein bedrijf met 40 koeien. Gevolg volgens Natuur en Milieu: 'er komen nog meer koeien in een megastal te staan in plaats van in de wei van een familiebedrijf.' Daarmee trekt de milieuorganisatie de megastalkaart in de discussie of er wel of niet een fosfaatbank moet komen. "Met fosfaatrecht wint megastal", kopt de Volkskrant op maandag boven een artikel over de notitie. Het is een eerste aftrap voor de behandeling van fosfaatrechten in de Tweede Kamer.

Martijn van Dam komt snel met meer duidelijkheid

Op korte termijn komt Staatssecretaris Martijn van Dam met een brief waarin hij duidelijk gaat maken hoe een wetsvoorstel er uit gaat zien. Daarbij is zeker niet uit te sluiten dat voor de overdracht en afroming van rechten eisen voor grondgebondenheid en weidegang een rol gaan spelen. Dat is immers een wens van een groot aantal linkse partijen in de Tweede Kamer, inclusief regeringspartij PvdA. En van Netwerk Grondig die volgens eigen zeggen zo'n 40 procent van de melkveehouders vertegenwoordigd. Over de manier waarop fosfaatrechten voor melkvee ingevoerd gaan worden zijn regeringspartijen VVD en PvdA het nog niet eens, de standpunten liggen tot nu toe zelfs ver uit elkaar.

Koren op de molen van SP en GroenLinks

De berekeningen van N&M zijn als koren op de molen van partijen als de SP en GroenLinks. Zeker als ook nog gewezen wordt op een enorme toename van eigen vermogen als de fosfaatrechten vrij verhandelbaar zouden worden. Dat maakt het voor de PvdA niet makkelijker om tot een vergelijk met de VVD te komen. Bij een aanname van €5.000 per koe inclusief jongvee komt N&M al op een totale waarde van fosfaatrechten van €8 miljard, 'vermogen dat aan de sector wordt toegevoegd'. Met de ervaring van het melkquotum zou je ook kunnen zeggen dat het dan vermogen is dat op termijn uit de sector verdwijnt. Het zal immers voor het merendeel bij stoppers en dan uiteindelijk voor een deel bij de belastingdienst terecht komen.

Betekenen fosfaatrechten wel extra vermogen waarop is te financieren?

Daarbij kan de vraag opgeworpen worden of door de toekenning van fosfaatrechten wel extra vermogen ontstaat waarop de bank gaat financieren. In het verleden werd melkquotum ook niet als onderpand meegenomen, als zal het op de achtergrond soms best een rol hebben gespeeld. De veronderstelling dat een groot bedrijf meer fosfaatrechten kan kopen dan een klein bedrijf is op zich niet vreemd. 20 of 30% uitbreiden is op een groot bedrijf altijd meer dan op een kleiner bedrijf. Wat veel meer bepalend zal worden is of een bedrijf aankoop van fosfaatrechten op kan brengen als bijvoorbeeld ook al extra grond of voer en mestafzet betaald moet worden. De regels voor grondgebonden groei zijn er immers ook nog. Dat kostenaspect noemt Natuur en Milieu verder in het rapport ook, maar de megastalkaart is alvast op tafel gelegd.

Lees ook 'Zonder fosfaatbank meer koeien in megastal'.

Laatste reacties

 • wmeulemanjr1

  Je zal maar dure fosfaat kopen en de overheid zegt over een aantal jaren dat rechten niet meer nodig zijn omdat koppeling aan grond milieutechnich beter is dan heb je veel geld verknoeid

 • H.Grotenhuis1

  Geld lenen enkel op basis van een waardestijging van het bedrijf zal moeilijk gaan als de kasstroom er niet is omdat de kostprijs te hoog is en blijft.
  Bij verkoop van dure fosfaatrechten verdwijnt er weer veel Eigen Vermogen uit de Landbouw, en laat dat nu en in de toekomst een noodzakelijk kwaad zijn.

 • Bennie Stevelink

  "Grote bedrijven krijgen door fosfaatrechten meer eigen vermogen en kunnen daardoor meer lenen"???
  De beperkende factor in financiering is betalingscapaciteit voor rente en aflossing. Juist de grote grondloze bedrijven die voer moeten kopen, mest afvoeren en externe arbeid moeten inhuren kunnen extra koeplaatsen helemaal niet rendabel maken en zullen daar ook geen financiering voor krijgen.

  Inmiddels is wel duidelijk dat aan de fosfaatrechten zoveel extra eisen en regels worden gesteld dat ze bij ZLTO mochten willen dat ze hadden meegewerkt aan een effectieve grondgebondenheid zoals LTO Noord wilde. Een effectieve grondgebondenheid was ook voor Brabant leefbaarder geweest dan dit.

 • haj146

  Mozes zlto wordt vroeg of laat spekkoper met de knelgevallen. Onthoud dat! En natuur en milieu hierover mee laten praten is als de PvdA laten meebeslissen in het partijprogramma van de pvv! En wie de verliezer is moge duidelijk zijn

 • kiepel

  Mozes. 100% eens.

 • kiepel

  Mozes, is er een manier, een soort referendum om ZLTO alsnog terug te fluiten. Ik voel me als ZLTO lid overvallen.

 • Arnens

  Als de discussie richting grondgebondenheid en weidegang gaat, is de oplossing eenvoudig. Ken een aangepaste fosfaatreferentie toe op basis van 2014. Bereken de de totale melkveefosfaatproductie over 2014 en ken dit aan de bedrijven toe als fosfaatproductierecht.
  Bereken per bedrijf de fosfaatproductie per 2-7-2015, en de totale fosfaatproductie. Indien dit boven het plafond ligt moet de groei voor zover deze niet grondgebonden is, procentueel gekort worden tot het plafond bereikt is, jammer voor wie gekort wordt maar de vorige staatssecretaris heeft meerdere keren gewaarschuwd niet te anticiperen, of waren we dat vergeten, knelgevallen op 2 juli zijn er dan niet want men was gewaarschuwd.
  Bij overdracht van fosfaatrechten mag de op basis van 2014 gerealiseerde fosfaatreferentie, dus het het niet op eigen grond plaatsbare deel, niet overschreden worden, ofwel wie wil groeien zal land moeten hebben, hetzij nu latente ruimte of te verwerven land. Groei op een bedrijf blijft zo grondgebonden, de prijs van fosfaatrechten blijven laag, de grondprijs blijft op nivo, belangrijk als onderpand bij de bank.

 • Schraar

  De redenatie van N&M klopt niet. Extensieve bedrijven hoeven alleen fosfaatrechten te kopen. Intensieve bedrijven moeten en grond en fosfaatrechten kopen. Het wordt dus voor extensieve bedrijven veel makkelijker om nog te groeien dan voor intensieve.
  Als er per 4 koeien een ha grond bij moet van € 60000,- is dat € 15000,- per koe. Bij € 5000,- per fosfaatrecht moet een extensief bedrijf € 5000,- per extra koe investeren en een intensief bedrijf € 20000,- per koe.
  Dan houd het dus wel een keer op, zeker bij deze melkprijs.

 • John*

  begin er maar eens mee dat iedere boer op 1 mei in de mei telling aangeeft waar de mest gaat blijven die in het lopende jaar geproduceerd wordt. Dit moet verantwoord gebeuren en is ook het aantal dieren wat gehouden kan worden. Verder moeten we gift van dierlijke mest maximaliseren door alle akkers te bemonsteren op nitraat in grondwater.
  En daarbij verwerking is ook verantwoorde afzet dat moet ook maar eens erkend worden. over enkele jaren worden er complete woonwijken warm gehouden met de energie uit mest!

 • alco1

  John. We kunnen schreeuwen wat we willen. Ze doen nergens wat op.
  Onze belangen behartigers zijn slappe meepraters.
  Ik heb zo vaak gehoord dat deze mensen het onderwerp niet te groot willen maken en daarom niets zeggen.
  Te gek voor woorden.

 • wmeulemanjr1

  Alco 1, niets zeggen en ja en amen zeggen is ook een vak, blijkbaar!

 • landboer

  Is ook de bedoeling Schraar dat het een keer ophoudt,of had je dat nog niet begrepen?

 • j.verstraten1

  Kiepel, als je je als zlto lid 'overvallen' voelt, dan bel me maar eens op. Mijn nummer kun je op de zlto site vinden.
  Groet Jos Verstraten,
  Inhoudelijk: 30 jaar quotering heeft niet geleid tot intensivering. Wel modernisering en schaalvergroting en daar is niets mis mee, een gegeven, gewenst en noodzakelijk.
  Waarom vrije fosfaatrechten nu voor megastallen zouden zorgen is kul, en wordt alleen maar geframed om politiek draagvlak te krijgen voor een fosfaatbank zodat politici kunnen sturen op het onderbuik gevoel wat we dan 'maatschappelijk draagvlak' noemen. Een megastal is niet per definitie slecht voor mens, dier of milieu.
  SNM heeft weinig economisch inzicht, de analyse slaat kant nog wal. Denken dat je op basis van zekerheid kunt financieren terwijl alles draait om reserveringscapaciteit oftewel rendement. Dan zou er bij extensieve bedrijven gezien de waardeontwikkeling van grond ook geen enkel financiële beperking zijn. De waarheid is heel anders.

 • kiepel

  J.Verstraten, bedankt voor je open reaktie.
  Ik heb mijn ongenoegen al kenbaar gemaakt bij W v.d. Kandelaar. Het voor mij onbevredigende antwoord; Wij als ZLTO gaan niet voor een melk aan grond koppeling omdat dit voor de meeste leden niet goed uitvalt.
  Nu probeer ik toch nog invloed uit te oefenen in discussiefora, mijn goed recht.

 • Schraar

  Landboer, wat mij betreft was de quotering gebleven, dan hadden we deze groei met bijbehorende problematiek nooit gehad.
  Maar nee, dan zouden we wel eens aandeel op de wereldmarkt kunnen verliezen (wat een ramp voor een individueel melkveebedrijf???) De verschrikkelijk quotumkosten moesten eraf om ruimte te maken voor de groeiers om al die kansen op de wereldmarkt te benutten.
  Zie het resultaat; een plas melk die aan de straatstenen niet kwijt te worden is met bijbehorende melkprijs en kosten die door de stapeling van wetgeving nog hoger worden dan de oorspronkelijke quotumkosten.

 • wmeulemanjr1

  Schraar, de ' flinkers' willen met zo min mogelijk grond er onder heel veel melken, die veroorzaken ook het probleem, erken dat gewoon.

 • alco1

  Schaar denkt ook nog steeds dat je de melkprijs door aanbod vanaf een postzegel kunt sturen.
  En die stapeling van wetgeving kan allemaal de prullenmand in. De wetten der natuur zullen alles kosteloos oplossen.
  Echter zijn er door allerlei overheids bemoeienissen angsten en valse toekomst verwachtingen voorgeschoteld.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.