Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Liever melkrobots dan werken met personeel

Automatisering is de oplossing voor Cees Ruijter om de melkveehouderij voort te kunnen zetten als zijn ouders zich uit het bedrijf terugtrekken.

Melkveehouder Cees Ruijter hoopt binnenkort meer tijd over te houden. Volgende maand gaan zijn koeien over naar een nieuwe stal, eind juni is er een open dag. Tegelijkertijd wordt de oude melkstal buiten gebruik gesteld en nemen drie melkrobots het melken van Ruijter en zijn ouders over. De robots moeten de werkdruk wegnemen en Ruijters ouders de kans geven zich langzamerhand uit het dagelijkse werk op het bedrijf terug te trekken.

Agrarische afkomst

Sinds zijn twintigste zit Ruijter in maatschap met zijn ouders. Hij is de achtste generatie die boer is. Al drie generaties zijn de Ruijters melkveehouders in Warmenhuizen (N.-H.). Ruijter is de oudste zoon in een gezin van vijf kinderen; op zijn zestiende was het duidelijk dat hij in het bedrijf wilde komen.

Toen hij uiteindelijk, na het afronden van de mas, het volgen van een managementtraining melkveehouderij, de opleiding AD Ondernemerschap en een leergang leiderschap bij Nijenrode op het bedrijf kwam werken, werd het besluit genomen een nieuwe stal te bouwen.

Nieuwe stal

Het proces van vergunningen voor die stal was een tijdrovend proces. Het duurde meer dan acht jaar voor de bouw kon beginnen. Gemeente Schagen wilde geen medewerking verlenen omdat het bedrijf van Ruijter op zo’n 100 meter van een nieuwe woonwijk staat. Schagen wilde Ruijter echter ook niet uitkopen. Uiteindelijk kreeg de ondernemer gelijk van de Raad van State en mocht hij op ruim 100 meter van de oude locatie de nieuwe stal bouwen. In de toekomst wil Ruijter naast de stal ook een woonhuis bouwen.

Geleidelijke groei

De nieuwe stal is gebouwd op maximaal 200 koeien; het aantal plaatsen wordt niet meteen opgevuld. Met de financiering is daarmee rekening gehouden. Ruijter wil, net als in de afgelopen jaren, geleidelijk doorgroeien met ongeveer 5 procent per jaar. Snellere groei is voor hem ook lastig te realiseren, want grond in Noord-Holland is moeilijk te verkrijgen en door schaarste ook zeer kostbaar. “Bovendien heb ik een gesloten veestapel, ik wil geen vee van buiten op mijn bedrijf, dus moet ik het hebben van autonome groei”, zegt Ruijter.

Introductie melkrobot

De keuze om over te stappen op melkrobots is ingegeven door het feit dat zijn 65-jarige vader aangaf te willen stoppen met melken. Het wordt hem fysiek te zwaar om daarmee nog jaren door te gaan. Omdat het niet Ruijters voorkeur heeft om met personeel te gaan werken, werd de oplossing gezocht in het extensiveren van de arbeid in de stal. De meerkosten van het melken met robots hoopt Ruijter op te vangen met de extra liters die hij verwacht te melken met deze werkwijze.

Werk uitbesteden doet Ruijter maar beperkt, alleen het oogsten en binnenhalen van het gras laat hij doen. Hij wil alle gras in een dag binnenhalen en heeft daarvoor veel (werk)capaciteit nodig. Om verdere kosten te besparen werkt Ruijter samen met zijn neef. Deze heeft iets verderop eveneens een melkveehouderij. Ze hebben gezamenlijk een machinepark. Als de nood aan de man is, springen de neven bij op elkaars bedrijf.

Energiezuinige techniek

De bouw van de nieuwe stal gaf Ruijter de mogelijkheid om in te zetten op up-to-date techniek. Naar eigen zeggen zijn de melkrobots ‘top of the bill’. Met een adviesbureau heeft hij gekeken naar de mogelijkheid om energiezuinig te werken. Zo kan Ruijter van elke robot individueel het energiegebruik inzien om een zo optimaal mogelijke afstelling te maken. Ook maakt de ondernemer zo veel mogelijk gebruik van de al aanwezige energie op het bedrijf. Op die manier maakt hij van de warmte van de melk gebruik in de WTW-installatie (warmteterugwinning). Verder zijn er buizenkoelers en is er led-verlichting.

Gezonde dieren

Ruijter wil een zo hoog mogelijk rendement behalen, maar niet tegen elke prijs, voegt hij daar meteen aan toe. Zijn dieren moeten gezond blijven en de grond moet in zijn waarde worden gelaten. Cees is ervan overtuigd dat als de koeien zich goed voelen veel ‘verborgen’ rendement naar boven komt. Ruijter is tevreden over de opbrengsten per koe, die per jaar gemiddeld 9.600 kilo zijn.

Voorzichtig ondernemen

Op financieel gebied is Ruijter geen man van grote avonturen. Bij de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen probeert hij aan de veilige kant te zitten. De bouw van de nieuwe stal dwingt hem een stap verder te gaan dan hij normaal zou doen: het vreemde vermogen is met die investering boven 50 procent van het totale vermogen uitgekomen. “Maar dat is tijdelijk, in de komende jaren wordt dat percentage weer teruggebracht.” Dat past ook bij Cees; hij neemt alleen risico’s als ze goed te onderbouwen zijn. Het zijn berekende risico’s, Ruijter houdt niet van gokken.

Laatste reacties

  • Foxxy

    8e generatie boer !!! 

    Als ik bank was, was dat al genoeg onderpand om de financiering mee te dekken !

    mooie onderneming ! Veel plezier en succes toegewenst !

  • koestal

    Met wat voor een melkprijs is het bedrijf rendabel? want hij neemt alleen risico,s die goed zijn te onderbouwen.Dus hij heeft daar wel een berekening voor !

Of registreer je om te kunnen reageren.