Rundveehouderij

Achtergrond 5 reacties

Bereken of uw guste koe stiekem geld kost

Melkveehouders houden met de momenteel lage melkprijs koeien vast. Maar die leveren vaak verlies op, blijkt uit een analyse van Andries-Jan de Boer van 3D Agro Advies.

De melkveestapel is fors gegroeid en toch is het aantal slachtingen gedaald. Melkveehouders houden duidelijk koeien vast voor meer inkomen, nu de melkprijs op een laag niveau ligt. Het is alleen de vraag of deze koeien zorgen voor extra geld in het laatje of dat de dieren stiekem geld kosten. Andries-Jan de Boer van 3D Agro Advies vindt dat melkveehouders nog veel scherper kunnen zijn bij het kijken naar de rentabiliteit van een koe. Het is daarbij belangrijk om te kijken naar de efficiëntie van de koe en niet alleen naar het geld dat binnenkomt op de rekening.

Veel melkveebedrijven hebben mestoverschot

Veel melkveebedrijven hebben nu te maken met een mestoverschot, doordat zij meer koeien aanhouden dan voorheen, maar daarbij niet zijn uitgebreid in areaal. Ook het aankopen van ruwvoer komt daardoor vaak in beeld. Het aanhouden van guste koeien kan daardoor wel eens minder rendabel zijn dan gedacht.

'Koe onder 15-20 kilo melk per dag levert geen winst op'

Volgens De Boer leveren koeien die minder dan 15 tot 20 kilo melk per dag geven, onder de huidige omstandigheden geen winst op. Hij baseert dat op de kosten die een boer moet maken voor voer, mestafvoer en diergezondheid.

In zijn berekening komt De Boer uit op een kostprijs van in totaal €5,18 per dag voor een guste melkkoe. Bij de huidige melkprijs, die rond 30 cent per kilo ligt (inclusief nabetaling), betekent dit dat een koe 17 kilo melk per dag moet produceren om uit de kosten te zijn. Bij deze kosten is de factor arbeid nog niet meegenomen. Iets waar volgens De Boer niet vaak rekening mee gehouden wordt. Ook stelt hij dat wanneer een nieuwe koe klaar staat met meer potentie, het verstandig is om een koe eerder af te stoten.

Bereken of uw guste koe stiekem geld kost
ANP

Productie verhogen interessanter dan groeien in koeien

Uit de adviezen die De Boer geeft wordt ook duidelijk dat het verhogen van de melkproductie per koe vaak interessanter is dan uitbreiden in aantallen. Bij het verhogen van de melkproductie per koe kan de marge oplopen tot zo'n 18 cent cent per kilo melk. Het uitbreiden van een koppel koeien leidt per extra liter tot een marge van 5 cent per kilo. De kosten van mestafzet en arbeid wegen hierbij het zwaarst.

 

Uitgangspunten in kostprijsberekening

Andries-Jan de Boer van 3D Agro Advies berekent of koeien rendabel produceren door te kijken naar; wat vreet een koe, hoeveel mest produceert deze en wat zijn de kosten van diergezondheid. Hij zet daar de huidige melkprijs tegenover en concludeert daaruit dat koeien die minder dan 20 liter melk per dag geven, niet leiden tot winst.

Als uitgangspunten hanteert De Boer hierbij:
- Bij een droge stof opname van 17 kilo per dag kost een koe bij circa 20 cent per kilo droge stof (inclusief vervoederen), €3,40 per dag.
- Mestafvoer kost zo'n €15 per kuub plus €1,50 voor verwerken van fosfaat. De mestproductie ligt op zo'n 29 kuub per jaar plus 43,5 kilo fosfaat, waardoor een koe per dag zo'n €1,37 kost aan mest.
- De overige kosten, zoals ziektekosten, water en de kosten van het melken (exclusief de arbeid), bedragen zo'n 41 cent per dag.
- Bij deze berekening is nog geen rekening gehouden met extra arbeid, iets wat melkveehouders vaak niet berekenen.

Per dag kost een guste melkkoe op basis van bovenstaande gegevens zonder arbeid €5,18. Bij de huidige lage melkprijs betekent dit dat het aanhouden van een guste melkkoe die minder dan 17 kilo melk levert, verlies voor de boer oplevert.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Wat een verhaal weer... stel dat het tot fosfaat handel komt brengen die guste toch boel geld op misschien. Ook voor slacht groeien onze mrij/flekkies mooi terwijl ze gemolken worden en daarbij vaak supergehaltes als ze wat minder geven dat vind ik niet terug in de berekening..... wel in mijn knip Ik weet niet wat een koe groeit perdag maar kilo kan het toch wel zijn en de hogere gehaltes zit je al op de helft vd kosten die berekent worden....

 • Bert Roeleveld

  Er is geen bedrijf hetzelfde wat kosten betreft, heb je voldoende voer , geen mestafvoer , plek in de stal, huur je geen arbeid in dan is het een heel ander rekensommetje
  Dit kan iedereen voor zichzelf uitrekenen , en ik denk dat er enorme verschillen tussen de bedrijven zit.
  Als je maar weet wat je eigen kosten zijn!

 • a van Gerwen

  Kliene boer, ik ben het met je eens, maar ook bij de factoren die je opnoemt zit een omslagpunt. Ik zou zelf wel benieuwd zijn op hoeveel kg melk dat dan zit i.p.v alleen op gevoel te werken.

 • hookwood

  Precies, meestal geven die guste oudmelkte koeien dikke melk die meer opbrengt dan de genoemde 30 ct. Daar komt bij dat als ze verder gezond zijn ze ook nog groeien en daarmee wordt de uitstootwaarde dubbel verhoogd.

  Voor de rest is het natuurlijk niets nieuws om goed te kijken wat deze koeien nog toevoegen. In het quotumtijdperk had je naast genoemde kosten ook nog de kosten voor quotumlease. Dit lag nog wel een beetje hoger dan de gestegen mestafzetkosten...

 • BO(skabout)ER

  ik heb persoonlijk ook liever geen guste koeien met weinig melk in de stal maar stel je voor dat de fosfaathandel weer op een andere datum word gegooid .. je weet het nooit met die politiek! Wij houden alles tot januari maar weer even vast.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.