001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Pluimveehouderij

Nieuws

België over op ruimen besmette bedrijven

Na maanden wachten kan België eindelijk aan de slag met de gecoördineerde bestrijding van het H3N1-virus.

Donderdag 11 juli werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd over het ruimen van besmette bedrijven. Dat bevestigt beleidsadviseur Martijn Chombaere van de Landsbond Pluimvee in Brugge. “Als sectororganisatie zijn wij blij dat er eindelijk een wettelijke basis is om bedrijven te ruimen en te vergoeden.”

Spoedprocedure

De ruimingsregeling is volgens Chombaere door middel van een spoedprocedure van kracht geworden. In augustus wordt een Koninklijk Besluit over de vergoedingsregeling gepubliceerd. De ruimingskosten zijn voor rekening van het FAVV. De hoogte van de vergoedingen voor de dieren wordt bepaald aan de hand van waardetabellen.

De Europese Commissie bleef lange tijd bezwaar maken tegen het gebruik van compensatie uit het Sanitair fonds om bedrijven te compenseren bij ruiming.

Gecoördineerde aanpak

Volgens Chombaere is de gecoördineerde aanpak nodig om verdere verspreiding van het H3N1-virus tegen te gaan. “Dit is een goed besluit voor de sector.”

Pluimveehouders die er eerder zelf voor kozen om hun besmette bedrijven te laten ruimen, kunnen niet rekenen op een vergoeding. “Dat is wrang. Zij hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Wij blijven ons ervoor inzetten dat ook zij gecompenseerd worden.”

Serieuze bedreiging voor Europese pluimveesector

Het H3N1-virus wordt beschouwd als een laagpathogeen vogelgriepvirus. Volgens Chomaeare is dat niet terecht. De gevolgen van een besmetting met het H3N1-virus zijn dermate groot dat de status van de ziekte wat hem betreft een aanpassing verdient.

“Het H3N1-virus vormt een serieuze bedreiging voor de Europese pluimveesector. De gevolgen voor het dierenwelzijn en de diergezondheid zijn groot. De productie valt weg en zakt tot het nulpunt en de uitval kan oplopen tot meer dan 60%.”

Lees ook: Hubers: zie H3N1-virus als hoogpathogene vogelgriep

Meer dan 80 bedrijven

Eind vorige week waren er 79 besmette bedrijven. Daar zijn deze week enkele nieuwe besmettingen bijgekomen. Chombaere laat weten dat het H3N1-virus op meer dan 80 bedrijven is vastgesteld. Het kan volgens hem nog wel enige tijd duren voordat deze bedrijven weer aan een nieuwe ronde beginnen.

“Wie durft er nu nieuwe hennen op te zetten in een regio waar nog altijd besmette bedrijven en dieren zijn? Het is uiterst risicovol om stallen nu te herbevolken.”

Grote gevolgen

Volgens Chombaere hebben de uitbraken grote gevolgen voor sommige familiebedrijven. Met name voor legpluimveehouders kan de schade flink oplopen. “Voor legpluimveebedrijven die net jonge hennen hadden opgezet, is de impact bijzonder groot.”

Of registreer je om te kunnen reageren.