Pluimveehouderij

Nieuws

Lector pluimveevoeding geïnaugureerd

Dr. Laura Star is donderdag 14 februari geïnaugureerd als lector ‘Precisievoeding en Duurzame pluimveehouderij’ bij Aeres Hogeschool Dronten. Star vervult dit lectoraat sinds september 2017, naast haar baan als onderzoeker pluimveevoeding bij Schothorst Feed Research in Lelystad.

In haar inaugurele rede getiteld ‘De kip als topsporter’, ging Star in op de bijdrage van haar lectoraat aan het bevorderen van een duurzame en meer circulaire pluimveehouderij. Haar onderzoek is gericht op het kippen zo dicht mogelijk op hun behoefte voeren en hiermee prestaties op het gebied van gezondheid en dierenwelzijn bevorderen en de milieubelasting verminderen.

Het optimaal voeden van pluimvee is van belang voor het dier, gezondheid en welzijn en het milieu. Star wil van het ‘pelotonvoeren’, waarvan nu bij kippen sprake is, toe naar een meer op de behoeften van het individuele dier afgestemd voedingsprogramma: een eigen ‘topsportprogramma’ voor pluimvee-topsporters. Want kippen leveren elke dag een topprestaties door elke dag een ei te leggen of efficiënt te groeien.

Lees verder onder de tweet.

Onderzoeken uitgevoerd

Sinds de start van haar lectoraat heeft Star een onderzoeksgroep gevormd. Die heeft al enkele onderzoeken uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het mogelijk is om via de voeding van pluimvee de uitstoot van eiwit en fosfaat te reduceren zonder dat de dierprestaties achteruitgaan.

Star gaat ook op zoek naar alternatieve en nieuwe grondstoffen die de pluimveesector kan toepassen en naar mogelijkheden om de kringloop in de pluimveehouderij meer circulair te krijgen. Zo gaat ze met de onderzoeksgroep onder meer zoeken naar alternatieve, duurzame eiwitbronnen.

Samenwerking met bedrijven

Binnen het lectoraat zullen studenten, docenten en onderzoekers samen met bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen (waaronder Schothorst Feed Research en het Poultry Expertise Centre) gaan werken aan het ontwikkelen van kennis over precisievoeding en het toepasbaar maken voor de dagelijkse praktijk.

Voorafgaand aan het lectoraat van Laura Star, had Aeres Hogeschool Dronten het lectoraat ‘Gezond Pluimveehouderij’. Van juni 2013 tot oktober 2017 vervulde Ruud Zanders dit lectoraat.

Of registreer je om te kunnen reageren.