Pluimveehouderij

Nieuws 2 reacties

Onderzoek naar signaalindicatoren klimaat legkippenstallen

Wageningen Livestock Research (WLR) gaat onderzoek doen naar signaalindicatoren voor het stalklimaat van leghennen.

Op basis van de op te stellen indicatoren moet duidelijk zijn of het stalklimaat schadelijk is voor de hennen en of legpluimveehouders de wettelijke stalklimaatdoelen nastreven. In de wet staat dat de luchtcirculatie, het stofgehalte van de lucht, de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de gasconcentraties in de omgeving van het dier niet schadelijk voor het dier mogen zijn. Of aan deze ‘open norm’ wordt voldaan, moet met de signaalindicatoren goed beoordeeld kunnen worden. Dit kunnen omgevingsindicatoren zijn, maar ook dierindicatoren (gedrag of andere waarnemingen aan het dier).

In de wet staat dat de luchtcirculatie, het stofgehalte van de lucht, de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de gasconcentraties in de omgeving van de hen niet schadelijk voor het dier mogen zijn. - Foto: Henk Riswick
In de wet staat dat de luchtcirculatie, het stofgehalte van de lucht, de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de gasconcentraties in de omgeving van de hen niet schadelijk voor het dier mogen zijn. - Foto: Henk Riswick

Op basis van literatuurstudie geen criteria

Eerder dit jaar heeft een HAS- student in opdracht van de NVWA een literatuurstudie gedaan. Op basis van dit literatuuronderzoek kunnen geen criteria worden opgesteld die bruikbaar zijn in bijvoorbeeld een inspectieprotocol voor NVWA-inspecteurs. Daarom heeft het ministerie van LNV nu WLR gevraagd nader onderzoek te doen om te komen tot indicatoren. WLR start het onderzoek met een brainstormsessie met experts, met mensen vanuit de NVWA en WLR, iemand vanuit de Dierenbescherming en een dierenarts en een legpluimveehouder. Het eindrapport wordt rond maart 2019 verwacht.

Onderzoek naar signaalindicatoren in varkensstallen

Vorig jaar heeft Wageningen UR, na onderzoek van ruim 2 jaar, signaalindicatoren opgesteld voor het stalklimaat in varkensstallen. De NVWA werkt sinds januari met deze signaalindicatoren om te beoordelen of het stalklimaat in varkensstallen voldoet aan open normen, zoals voldoende verse lucht of zuurstof, en een schone en comfortabele ruimte met een adequate waterafvoer. Vooralsnog als een pilot.

Laatste reacties

  • fietskip

    Ja dat onderzoek bij de varkens werkt goed!
    Laatst een stuk op boerderij daarover gelezen. Klimaat niet goed bij varkens volgens onderzoek maar de varkens kerngezond.
    Ga zo door Wageningen!

  • Amadeus

    Doorgeslagen

Of registreer je om te kunnen reageren.