Pluimveehouderij

Nieuws

Pluimveevakbond in project mestvergisting

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouderij (NVP) gaat deelnemen in een mestvergistingsproject in het Drentse Wijster. De NVP richt zich daarbij vooral op de aanvoer van de mest.

Sinds zeker vijf jaar zijn er plannen om op het Energie Transitie Park (ETP) in Wijster groene energie op te wekken, door een mengsel van pluimveemest en zuiveringsslib te vergisten. Het slib komt vrij bij de verwerking van slachtbijproducten door het bedrijf Noblesse.

(Opfok)leghennen en ouderdieren

Vooral de mest van (opfok)leghennen en ouderdieren zou hiervoor geschikt zijn. Het streven is de nog te bouwen vergister medio 2019 in gebruik te nemen. Die zou 75.000 tot 80.000 ton pluimveemest kunnen verwerken per jaar.

Volgende week houdt de NVP in Spier (Drenthe) een informatiebijeenkomst over de vergistingsplannen.

Of registreer je om te kunnen reageren.