Pluimveehouderij

Nieuws

AVINED informeert pluimveehouders over monitoring

De NVWA is sinds juli 2014 verantwoordelijk voor de handhaving op de monitoringsverplichting aviaire influenza (AI) en Newcastle disease (NCD) voor pluimveehouders. AVINED informeert pluimveehouders vanaf nu per brief over de in te dienen monsters.

Tot en met eind 2015 werd een pluimveehouder per brief door de NVWA gewaarschuwd wanneer hij of zij mogelijk te laat of onvolledig aan de monitoringsverplichting AI en/of NCD voldeed. NVWA zal meer handhavingsgericht werken en heeft besloten per 1 januari 2016 te stoppen met het sturen van deze waarschuwingsbrieven. 
AVINED neemt deze taak over en zal pluimveehouders daarom vanaf januari 2016 een soortgelijke brief gaan sturen. In deze brief wordt u eraan herinnerd welke monsters nog dienen te worden ingezonden of welke acties er nodig zijn om te voldoen aan de NCD titer-eis. Mocht u ook na deze herinnering niet binnen de vastgestelde termijn voldoen aan de wettelijke verplichting dan zal NVWA uiteindelijk overgaan tot handhaving.
AVINED vindt het belangrijk om pluimveeveehouders te ondersteunen bij het goed uitvoeren van de verplichte monitoringsactiviteiten. Een goede monitoring draagt volgens AVINED bij aan de gezondheid van de Nederlandse pluimveestapel.

Of registreer je om te kunnen reageren.