Pluimveehouderij

Nieuws

Pluimveesector tevreden met versoepeling

Den Haag - De pluimveesector is tevreden met de voorgestelde versoepelingen van de vogelgriepmaatregelen die staatssecretaris Sharon Dijksma dinsdag heeft genomen. Het kort geding waar pluimveeslachterijorganisatie Nepluvi en vakbond NVP mee dreigden, is van de baan.

Nepluvi

"De staatssecretaris is ons in grote lijnen tegemoet gekomen", zegt Nepluvi-voorzitter Jan Odink, die blij is dat in het grootste deel van het land herbevolking van bedrijven weer mogelijk is. "Dat betekent dat ook broeders en vermeerderaars weer aan de gang kunnen." Het enige wat Odink nog wel dwars zit is dat het nog 24 uur moet duren voordat de versoepeling van kracht wordt.

NVP

NVP-voorzitter Gert-Jan Oplaat is blij dat de bevestiging er nu is dat de uitbraken met grote waarschijnlijkheid uit de natuur afkomstig zijn. Hij kan zich vinden in de versoepeling van de staatssecretaris en de aangekondigde verscherpte hygiënemaatregelen en de ophokplicht die van kracht blijft. "Ik ben wel benieuwd hoe de staatssecretaris hier in de toekomst mee om wil gaan", aldus Oplaat, die verder onderkent dat de situatie voor pluimveehouders uiterst fragiel blijft. Het virus kan op ieder moment weer ergens opduiken.

Oplaat wijst erop dat voor wat betreft de ongediertebestrijding, veehouders de laatste jaren veel mogelijkheden zijn kwijt geraakt of kwijt raken. "Veel middelen worden verboden en lokdozen mogen ook niet meer gebruikt worden. De sector moet wel de instrumenten krijgen om de optimale hygiëne te kunnen handhaven." Een ander punt waar Oplaat op wijst in het kader van de jachtwetgeving is het zogenoemde nietigheidsjachtbeding. Vroeger hadden boeren het recht om op hun eigen erf de schade door wild beperkt te houden. Dat zou als het aan Oplaat ligt, moeten terugkomen.

LTO/NOP

LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers is eveneens content met de maatregelen die nu zijn genomen. Ook hij had liever vandaag al van start gewild met herbevolken van bedrijven, anderzijds heeft hij begrip voor de opstelling van de overheid. Volgens Hubers staat bij de overheid het belang van een goede efficiënte ongediertebestrijding nu wel weer op de agenda. "We hebben erop gewezen dat dat ook niet alleen van belang is voor de vogelgrieppreventie, maar ook voor bijvoorbeeld salmonella."

Hubers verwacht dat de export van vleeskuikens en uitgelegde leghennen naar België spoedig kan worden hervat. "De hoogste veterinair ambtenaar van Economische Zaken Christianne Bruschke gaat nog deze week naar Brussel voor een goed gesprek met haar Belgische collega om uitleg te geven." Hubers verwacht dat er verder een indringende discussie zal worden gevoerd over verantwoorde uitloopmogelijkheden voor pluimvee. Bij deze uitbraken is geen verband aangetoond met de biologische of Freilandsector, maar iedereen begrijpt dat het spelen met vuur zou zijn om de kippen nu weer buiten te laten lopen.

NVE

De Nederlandse Vereniging van Exporteurs van broedeieren en eendagskuikens (NVE) noemt de aangekondigde versoepeling van de vogelgriep-maatregelen een goed signaal. "Het laat zien dat Nederland er vertrouwen in heeft dat de maatregelen hebben gewerkt," aldus Tjeerd den Hollander van NVE. "Nu moet Nederland duidelijk naar het buitenland communiceren dat het om individuele gevallen gaat. Dit is vooral belangrijk voor landen buiten de Europese Unie." NVE vermoedt dat nu in Nederland weer stallen herbevolkt mogen worden, andere landen in Europa de grenzen weer los zullen gooien. Den Hollander: "Ik neem aan dat België en Polen nu hun regelgeving wat gaan versoepelen, aangezien deze toch al in strijd was met de Europese wetgeving. Hopelijk zo snel mogelijk, maar mogelijk wachten ze af tot donderdag, wanneer de Nederlandse maatregelen officieel aangepast worden."

Anevei

Voorzitter van de organisatie van eierhandelaren (Anevei) Hubert Andela meldt dat met de huidige maatregelen de eierhandel een stuk efficiënter kan werken. Weliswaar wordt er nog één-op-één gereden, maar dat er twee regio's zijn, scheelt in de kosten. Andela is tevreden met de toezegging van het ministerie dat extra menskracht zal worden ingezet om de belangrijkste exportmarkten zo snel mogelijk weer open te krijgen. Hij wijst erop dat de eerste containers met gekoelde eieren met Zuid-Oost Aziatische bestemmingen al geblokkeerd zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.