Pluimveehouderij

Nieuws 751 x bekeken

Biologisch blijft biologisch ondanks afdekplicht

Den Haag – Biologische pluimveehouders kunnen hun producten ondanks de afdek- of ophokplicht gewoon als biologisch afleveren.

Voor biologische eieren en pluimveevlees geldt volgens de verordening dat het pluimvee ten minste een derde van zijn leven toegang moet hebben tot een openluchtruimte. Wanneer er beperkingen worden opgelegd vanuit maatschappelijk belang, zoals nu bij de uitbraak van vogelgriep, kan een uitzondering worden gemaakt. "Het aanmerken van eieren en pluimveevlees als biologisch als kippen die minder dan een derde van hun leven buiten hebben kunnen lopen, kan alleen in geval van beperkingen opgelegd op grond van Gemeenschapsregelgeving", aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken.

Door het beëindigen van de standstill kunnen Nederlandse bedrijven weer pluimvee en pluimveeproducten exporteren, behalve naar landen die hebben aangegeven geen producten te willen ontvangen. Zuid-Korea heeft een dergelijk importverbod afgekondigd.

Voor het toezichtsgebied van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf blijft de standstill dertig dagen van kracht voor pluimvee, pluimveeproducten en mest. Ook andere dieren, dierlijke producten en dierlijke mest mag niet worden afgevoerd van bedrijven met commercieel gehouden pluimvee in dit gebied. Voor het afleveren van melk is mogelijk met door de NVWA goedgekeurde hygiëneprotocollen. "Daar moeten veehouders wel zelf het initiatief voor nemen", aldus het ministerie. De NZO kan daarbij helpen.

Sommige transporten, zoals de afvoer van slachtkuikens, zijn onder voorwaarden van de huidige regeling ook vanuit het toezichtsgebied weer mogelijk. Voor situaties waarbij dierenwelzijn in het geding is, bestaat de mogelijkheid om ontheffing te vragen. 
Ook eieren mogen onder voorwaarden worden afgevoerd naar een pakstation of verwerker.

Pluimvee en eieren mogen ook door het gebied worden vervoerd over de snelweg of per spoor.

Of registreer je om te kunnen reageren.