Pluimveehouderij

Nieuws 40 reacties

Dijksma: geen steunmaatregelen legpluimveesector

Staatssecretaris Dijksma van EZ gaat geen steunmaatregelen treffen en een masterplan opstellen voor de legpluimveesector.

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) had haar hier in december per brief om gevraagd om zo de legpluimveesector, die het financieel zwaar heeft, een helpende hand toe te steken. Dijksma is op de hoogte van de situatie in de legpluimveesector, maar meent – met de Europese Commissie – dat de markt zelf herstellend moet werken. Volgens haar is de economische situatie in de Europese legpluimveeketen met name het gevolg van een overaanbod aan eieren en tegelijkertijd hoge voerprijzen. Er is sprake van een tijdelijke verstoring van de Europese markt. Die verstoring leidt tot een nieuw evenwicht in vraag en aanbod. De verwachting is dat in de Europese Unie waarschijnlijk minder zal worden geïnvesteerd in nieuwe koppels leghennen, waardoor in 2014 langzaam een opwaartse trend in de eierprijzen te verwachten is, aldus de staatssecretaris maandag in haar brief aan de NVP.

Laatste reacties

 • De Toekomst

  Nee natuurlijk geen steun voor ons, moet eigenlijk niet ook, maar waarom wel de rundveehouderij en akkerbouw!

 • Wim Toornstra

  Alles wat met kip of varken te maken heeft hoeft vanuit den haag nergens op te rekenen. Alleen maar aanscherping van regelgeving en voor de rest laten ze je lachend verrekken.

 • Zents beheer

  Nou NVP, gelukkig hebben we nog pluimveerechten. Anders hadden de bouwaanvragen alweer bij de gemeente gelegen.

 • ingrid123

  de trend om intensieve veehouderij uit te schakelen blijft gehandhaafd
  hoe zo op de hoogte van de situatie in de legp[uimveesector?
  wat moeten wij met al die kooieieren uit polen litouwen en andere oostbloklanden hier?moeten wij niet diervriendelijk produceren?

 • rossum001

  Waren we maar melkveehouder, dan kregen we wel stun

 • ingrid123

  wat zou sharon Dijksma doen als de huidige situatie in de pluimveehouderij zich in de melkveehouderij voordeed?(GOOIEN MET BAKKEN MET GELD)
  hoe zit het met LTO nederland mbt de pluimveehouderij?(2 keer niks)

 • trekker123

  Waarom zou overproductie met steun van de overheid in stand moeten blijven? Voor de pluimveehouders geen lolletje maar hier zal toch gewoon de markt zijn werk moeten doen. Maar inderdaad, intensieve veehouderij heeft het politieke klimaat tegen zich en hoewel het op straat niet populair is zou wat beperkingen betreft die de politiek de pluimveehouders oplegt Europa nog wel wat strakker de touwtjes in handen mogen nemen.

 • bankivahoen

  Ik neem aan dat er ook geen enkele pluimveehouder lid is van de koeienbond! Het komt Dijksma niet ongelegen dat de sector weg kwijnt door een bewust gecreeerd ongelijk speelveld!
  Let maar eens op wat er de komende tijd aan regeltjes bijkomen die de genadeklap wat zullen versnellen! Een bokser die al in de touwen hangt is immers een makkelijke prooi!

 • Momfer

  zelf heeft ze wel wat steun nodig, die omvang op 2 varkenspootjes.
  goeie genade wat een meatlof!

 • Zents beheer

  Hallo redaktie, #9 kan echt niet : anoniem, op de man gespeeld, enkel bedoelt om iemand te beschadigen en is pluimvee sector onwaardig .

 • De Toekomst

  Nogmaals, waarom steun aan de rundveehouderij en akkerbouw, waarom hoeft de markt dáár zijn werk niet te doen, er word nu €0,50 gebeurd voor een liter melk. Dus ik denk dat die ook géén steun nodig hebben. Maar ja er word massaal uitgebreid dus straks weer wel natuurlijk! En kunnen ze weer klagen, en dáár word wel naar geluistert.

 • Barneveldsei

  11 jaar geleden een nieuwe stal met inventaris gebouwd, deze staat een jaar leeg wegens aanscherping van de regels. Betaald Dijksma nu mijn hypotheek ? Of de nieuwe inventaris ? Als ik 2 sterren inventaris koop moet ik deze in 10 jaar afschrijven of korter ?

 • bankivahoen

  A.C. Braak, dat is het probleem waar de sector mee te maken heeft, men krijgt de tijd niet meer om een hypotheek af te lossen! De op vele onwaarheden gebaseerde wetgeving is sneller veranderd als dat wij de tijd krijgen om onze investeringen terug te verdienen. Vooral diegenen die het snelst inspelen op deze verplichte hypes hebben het nu het zwaarst. Jammer maar helaas ! Al die luchtwassertjes etc doen velen de das om ! Een onbetrouwbare overheid is hier schuldig aan ! Zie oa het terugdraaien van ingangsdatum welzijnsbehandeling, het nooit meer toelaten van diermeel , het steeds weer aanscherpen van het mestbeleid , zo kun je nog wel een paar a4 tjes vol schrijven.

 • Koen Franken

  En we dronken een glas , deden een plas , en alles bleef zoals het was

 • ariefritz

  Van Dijksma krijgen wij dus geen steun, laten wij dan onze voormannen van LTO / NVP overtuigen van de noodzaak van handhaving van de pluimveerechten, en ons niet laten uitspelen tegen de andere sectoren.
  Laat diegenen die de dierrechten altijd netjes op orde hebben gehad niet het slachtoffer worden van hen die daar anders mee hebben omgegaan, en er tot nu toe ook nog altijd mee weg zijn gekomen.

 • Zents beheer

  #ariefritz, jij vertolkt de mening van de zwijgende meerderheid. Het standpunt van NOP/NVP wat betreft de dierrechten wordt voornamelijk gedragen door een minderheid die al lange tijd produceert in stallen met onvoldoende rechten. Wanneer Dijksma nu eens ging handhaven komen er vanzelf minder eieren.

 • ariefritz

  #Kipnl, als de NOP/NVP hun standpunt niet herzien kunnen wij maar beter ons lidmaatschap opzeggen.

 • bankivahoen

  Daar kan ik me volledig bij aansluiten !

 • eimania

  dat heb ik al jaren terug gedaan , ook heb ik de nop notering voor eieren vorig jaar vaarwel gezegd en de Nederlandse eierhandelaren.

 • eggfarmer

  Pluimveerechten behouden???! Alsjeblieft zeg! Pluimveerechten hebben geen enkele invloed op een fatsoenlijke prijs zoal nu alweer heel lang blijkt!! Ik snap dat jullie pluimveehouders die over enkele jaren met pensioen gaan graag deze rechten als een soort van statiegeld willen verzilveren, maar voor ons jonge ondernemers zijn de rechten niets anders dan een kostprijsverhoging!! Denk ook eens aan de (zeer weinige!) toekomstige pluimveehouders! Even voor de duidelijkheid; Ben zelf ruim voorzien in 'eigen' rechten maar kan niet wachten tot ze verdwijnen om nog enigszins te kunnen concurreren bij toekomstige grotere bedrijven!

 • peter1939

  graag houden die rechten, anders komen er nog meer kippetjes en nog lagere prijzen, moet je niet willen....

 • eggfarmer

  Rechten of een quotum systeem werken alleen 'beschermend' als er uiterlijk 100% zelfvoorzienend geproduceerd wordt en er geen enkel ei geïmporteerd wordt. (zie canada)
  In een exporterend land moet je concurrerend en de beste kwaliteit leveren. De wereldmarkt bepaalt onze prijs. Net zo dat die wereldmarkt nu gaat bepalen dat er leegstand gaat komen.
  Wat de rechten wel bepalen is een hogere kostprijs! en DAT moet je niet willen! Simpeler is het niet

 • jvandegoorvof

  We zijn het volledig eens met de opmerkingen van ariefritz, Kipnl, bankivahoen en Zentsbeheer.
  Pluimveerechten moeten blijven!!!!!

 • Zents beheer

  #eggfarmer, de rechten moeten blijven om een absoluut plafond te houden. We hebben zat en het is nog beheersbaar. In de vleeskuikens zijn er te veel die willen en kunnen groeien dus shoppen bij de leg sector. Zo houden we dynamiek en we horen nu al bij de laagste kostprijs van Europa.
  De rechten zijn trouwens beter betaalbaar dan ooit, ik heb in het verleden meerdere malen het dubbele betaald.

 • eggfarmer

  Een eventuele groei van de vleeskuikensector in een situatie zonder rechten heeft op geen enkele manier invloed op onze eierprijs.
  # bofkip, inderdaad produceren we nog steeds heel concurrerend tov de rest, nu is de kans om deze positie te versterken en in iedergeval op dit vlak gelijk speelveld te creeeren!!
  Trouwens in de rest van europa wordt de prijs toch ook gewoon door de markt bepaald??!
  Het blijft een feit dat de markt het aanbod en de prijs bepaald, en zonder rechten houden we in de toekomst meer over!

 • nbv

  de enigen die de prijs bepalen zijn de inkopers van de supermarkten en die hebben een veel te machtige positie door hun omvang.
  NEE verkopen aan een supermarkt gebeurt niet, de pakstations hebben namelijk geen belang bij een oorlog met de supers, zij krijgen hun marges wel.

 • eggfarmer

  Ik sluit me volledig bij nbv aan.
  Supermarkten zijn inderdaad veel te machtig en hebben veel teveel te zeggen en bepalen op dit moment de prijs! Tijd om zelf een verkoop organisatie op te zetten die 'machtig' genoeg is?
  Maar wederom WEER geen reden om rechten te behouden!! Wat voor nut hebben ze nog?? (behalve voor de 'stoppers' die nog graag willen cashen)

 • mwhjanssen5

  Je moet een manier vinden om de markt snel te kunnen regeleren, door zelf een verkooporganisatie te beginnen los je het probleem van overaanbod niet op en zal je bij de retailer echt geen betere prijs kunnen bedingen dan de handel nu. Er moet een systeem komen dat je produceerd volgens een vraaggestuurde markt en dan moet je misschien eens een keer minder dieren ophokken wellicht verdienen we dan met zijn allen i.p.v. alles vol blijven stampen en kijken wie er als eerste afvallen om zo de markt te herstellen!! Maar ja daarvoor geld wel dat je met zijn allen op een lijn moet zitten anders werkt het niet en dan blijft het de strijd van de sterkste overleven!!

 • Zents beheer

  #28 mwhjanssen5, jou insteek is juist en is de enige die volgens mij ooit kan gaan werken. Ik heb zelf het vermoeden dat dit ooit uit onverwachte hoek komt. Stel dat KAT de bezetting terug brengt van 9 naar 7 op een meter? Dat kunnen ze zomaar doen (private partij) en er komt op de voor ons belangrijke Duitse markt ruim 20 % extra ruimte. We mouwen wel op het KAT maar zonder waren we nu veel slechter af !
  Het is maar een voorbeeld maar de nood is schijnbaar nog niet groot genoeg. Onze oosterburen hebben een hogere kost prijs maar een betere eier prijs en hebben nog niet zo'n nood.
  We zullen zien .

 • De Toekomst

  Waarom rechten afschaffen eggfarmer om maar groter te worden, stop eens met die gedachten waarom altijd groter? Dat is nou precies wat de supermarkten willen, kunnen ze straks nog een paar producenten tegen elkaar uitspelen. allemaal verplicht 10 procent inleveren, wedden dat de prijs omhoog gaat, en daardoor meer verdiend dan nu.

 • mwhjanssen5

  Ja Zentsbeheer de laatste jaren na de omschakeling lijkt het erop dat ze in Duitsland meer voor hun eigen produkten kiezen ondanks dat de prijs hoger is en als ze dat naar de consument kunnen doorberekenen dan word het voor ons steeds lastiger.

 • nbv

  als we er minder opzetten zal dat maar een kortdurend effect zijn, dan kun je er op wachten dat er ook in polen, hongarije en andere buurlanden ook bedrijven komen die aan de kat-voorwaarden voldoen en het ontstane gat weer ruimschoots opvullen.
  de enige manier zal een verkooporganisatie zijn, dat functioneert ook wel bij een overproductie, de opbrengstprijs zal dan het verwerken van het overschot moeten financieren.

 • jan nederweert

  Nederland is te klein om de overproductie te laten zakken in heel Europa

 • eggfarmer

  # de toekomst, door het simpele feit dat er vergrijzing optreed in de pluimveehouderij is het niet anders of de blijvers die gaan groeien.
  Misschien niet binnen nu en een paar jaar, maar iedereen weet dat het percentage opvolgers dramatisch is, dit zal er onherroepelijk voor zorgen dat er minder bedrijven met een grotere omvang overblijven.
  Zo zal ieder toekomstig bedrijf in zijn of haar (gezonde!) tempo doorgroeien. En dan zorgen rechten voor een hogere kostprijs tov onze concurrenten.
  Er is gewoon werkelijk waar geen fatsoenlijke reden voor behoud van pluimveerechten!
  Inderdaad nbv, ook ik ben van mening dat minder opzetten geen enkel (structureel) effect heeft op onze eierprijs.
  Een verkooporganisatie of iets in die trend (een soort bloemenveiling of iets dergelijks) is de moeite waard om over na te denken.
  Hoor dat de bio sector ook aan een verkoop coöperatie zit te denken.

 • Wian

  @eggfarmer, Wat zit je nou te zeuren over kost prijs als het klopt wat jij zegt zullen de rechten alleen maar in waarde dalen als de vergrijzing optreed zo als jij dat noemt. En zo als jij zegt misschien dalen ze niet direct .Nu en binnen 5 jaar is het niet gewenst dat er kippen bij komen in Nederland. De rechten zijn nu gewoon nodig om draag vlak te houden voor de Nederlandse pluimveehouderij. Wat de eierprijs betreft stoppen met afspraken maken voor langer dan 3 maanden de handel kan alleen verkopen als men kan bewijzen genoeg eieren te hebben voor de afspraak met de Retail, Zorg simpel dat er onzekerheid is van aan voer bij de pakstations. Verder moeten we zorgen dat de afnemers van onze eiproducten eisen dat de eieren onder kat geproduceerd zijn dus ook de kolonie onder de kat brengen Kat eisen flink op schroeven ben je gelijk af van eieren buiten de EU.

 • eggfarmer

  #Wian, wat een onzin verhaal zeg. 'rechten zijn nodig om draagvlak te houden voor de Nederlandse pluimveehouderij'??? Niks met draagvlak te maken, er moet geld verdiend worden! Heel opmerkelijk dat er altijd reacties in de trend zijn van; wij produceren met een ongelijk speelveld tov het buitenland! Kunnen we op dit punt eens een wat evenwichtiger speelveld krijgen haakt men af! niet bepaald logisch.
  Het is inderdaad wel een goed plan om qua kwaliteit (en ook zogenaamd diervriendelijker) op meerdere punten voor te lopen op het buitenland! Essentieel zelfs als exportland!
  De factoren die bepalen of een bedrijf kan groeien zijn tegenwoordig milieuvergunning, ligging van het bedrijf en rendement. rechten zijn (al zouden ze goedkoper worden in de toekomst) nog altijd een drukker van het rendement.

 • Vegan

  Steun is niet nodig en onwenselijk. Veel andere sectoren krijgen ook geen steun van de overheid. Mijn bedrijf, die zich richt op veganistische producten krijgt ook geen steun.
  Laat de markt zijn werk doen.

 • bankivahoen

  Als de Oekraïne voortaan vega producten exporteert naar ons land die aan minder regels hoeven te voldoen dan jouw producten en jij daardoor geen schijn van kans maakt om jouw producten met winst te slijten praat je wel anders ! Pluimveehouders willen ook liever geen steun maar wel gelijke regels ,ook van importproducten . Zo niet dan de grens dicht!!
  Jammer dat geen enkele overheidsbekleder hiervoor in de ban springt.

 • Wian

  @eggfarmer,als jij niet begrijpt dat je draag vlak moet hebben van de Nederlandse bevolking om je bedrijf over eind te houden is er iets goed mis. Verdiep je maar eens wat er in Brabant nu speelt met de Brabantse zorgvuldigheid score, dan
  zal je merken dat je draag vlak nodig hebt. Als je denkt dat een milieu vergunning alleen genoeg is om uit te breiden heb je het goed mis. Wanneer de overheid de rechten los laat zal de gemiddelde Nederlander denken dat ze over spoelt gaan raken door kippen en varkens en zullen middelen als de BZV verder aangescherpt worden hierdoor zal de kost prijs pas echt gaan stijgen.
  En wat jij zegt er moet geld verdiend worden dat klopt of je dit krijgt als je nog meer dieren gaat houden kun je wel je vraag tekens bij zetten????????? Denk is aan de slogan minder is meer.

 • eggfarmer

  # Wian, Als ik de gemiddelde Nederlander vraag wat ze van afschaffing van kippenrechten vinden, kijken ze me aan, kippenrechten? Nooit van gehoord! Als ik ze vervolgens vertel dat wij het enigste land zijn met rechten steken ze direct van wal over ongelijke concurrentie die Nederland heeft tov andere landen sinds de euro! Als ik de gemiddelde Nederlander vertel dat ik legkippen heb, vragen ze of die in kooitjes gehouden worden!
  Geloof mij maar als ik zeg dat de gemiddelde Nedelander bar weinig weet van wat er speelt!
  Ieder zijn of haar beroep, het zijn maar enkelingen die ontevreden zijn en de boel verkloten.
  Als het kon leefde ik het liefst van1000 kippen dan van 100.000 maar kijk zelf maar eens 20 jaar terug, is er één sector waar aantallen per bedrijf niet meer zijn geworden?

Laad alle reacties (36)

Of registreer je om te kunnen reageren.