Redactieblog

Duidelijkheid gewenst over DGF

Over de Diergezondheidsfonds-heffing is de afgelopen periode al veel gezegd en geschreven. De beschikkingen die in augustus door RVO.nl naar pluimveehouders zijn verstuurd, riepen veel vragen op. Jammer en onnodig.

Want al bij het opleggen van de voorlopige aanslagen was duidelijk dat een veel betere uitleg bij de aanslag nodig was, zodat elke pluimveehouder kan narekenen of de opgelegde DGF-heffing klopt. LTO/NOP heeft aangedrongen op een heldere communicatie bij het ministerie. En niet alleen door te verwijzen naar een website, maar directe informatie rechtstreeks naar elke pluimveehouder te sturen. Dat het ministerie van Economische Zaken daar blijkbaar onvoldoende gehoor aan heeft gegeven is een gemiste kans van RVO.

Ook LTO/NOP krijgt hierover nu veel vragen van pluimveehouders: 'Is de aan mij opgelegde aanslag terecht?', 'Hoe hebben ze het berekend?', 'Moet ik bezwaar maken?'. Wij willen iedereen daarin natuurlijk graag helpen, maar het wordt lastig als je zelf niet precies weet hoe de heffing berekend wordt.

Voorbeeldberekeningen

De afgelopen weken zijn diverse vragen en voorbeeldberekeningen aan EZ en RVO voorgelegd. Deze punten moeten door de overheid worden opgehelderd, zodat voor iedereen glashelder is hoe de DGF-aanslag berekend wordt. Daar blijven we op aandringen. En de tijd dringt, want de termijn voor bezwaar is beperkt.

Ik hoop dat op het moment dat u dit leest er wel definitieve duidelijkheid is over de wijze van berekening van de DGF-heffing en elke pluimveehouder dit kan narekenen, controleren en indien nodig bezwaar kan maken tegen de opgelegde aanslag. Het Diergezondheidsfonds hebben we als sector nodig, het is een onmisbare ‘verzekering’ voor monitoring en in geval van een uitbraak van vogelgriep, maar volledig transparantie is wel een essentiële randvoorwaarde.

Of registreer je om te kunnen reageren.