Redactieblog

'Oplossingsgericht werken in pluimveeland'

De laatste jaren is er veel dynamiek in pluimveeland, onder andere door de druk van regelgeving en milieugroeperingen. Als LTO-voorzitter vleeskuikens aan mij de uitdaging om de geluiden van de achterban daar waar het kan zoveel mogelijk te vertalen in de diverse overleggen die daar voor staan.

Vanuit mijn visie durf ik ook problemen aan te kaarten die opgelost moeten worden. Denk aan fijnstof en geur. Vanuit die gedachte gaan we onderzoeken opstarten voor het reduceren ervan. De uitdaging aangaan en oplossingsgericht werken, is mijn devies. Een mooi voorbeeld daarvan is de antibioticaproblematiek.

Sinds 2009 hebben we het antibioticagebruik bij de vleeskuikens met meer dan 60% weten te reduceren. Daar mogen we als sector zeer trots op zijn. Daar waar internationaal afspraken gemaakt worden over 2% CO2-reductie die vervolgens niet gehaald worden, hebben wij als pluimveehouders de ons gestelde targets ruimschoots gehaald. Chapeau!

Succesverhaal negatief naar buiten brengen

Maar een succesverhaal kun je, zoals de inspectiedienst NVWA doet, toch negatief naar buiten brengen aangaande illegaal antibioticagebruik. Natuurlijk is het illegaal gebruik niet te tolereren, maar alvorens ik oordeel wil ik weten hoe het NVWA in deze te werk gaat. Als je de lat te hoog legt, kun je ongewenste ontwikkelingen verwachten.

De complete agrarische sector ligt overhoop met de NVWA door hun arrogante houding en pietluttige controles, waardoor boetes ontstaan die in geen enkele verhouding staan met de overtreding en die vervolgens vaak weer teniet worden gedaan. Ik denk dat ik weer een probleemdossier kan toevoegen aan de vele, namelijk het dossier NVWA. Vanuit oplossingsgericht denken gaan we als LTO pluimvee proberen in overleg met de NVWA te treden.

Wat is het volgende item?

Ben benieuwd wat het volgende (negatieve) item weer zal zijn voor de pluimveehouder. Wat denkt u van volksgezondheid? Is het niet zo dat een positief mens langer leeft?

Of registreer je om te kunnen reageren.