Pluimveehouderij

Achtergrond 4 reacties

Antibioticagebruik vleespluimvee opnieuw gedaald

Het gebruik van antibiotica bij vleeskuikens en (groot)ouderdieren vlees is verder gedaald. Dit blijkt uit de jaarlijkse antibioticarapportage van Avined, de pluimveebrancheorganisatie. In de legsector is het gebruik van antibiotica in enkele deelsectoren wat toegenomen.

Het gebruik van antibiotica op vleeskuikenbedrijven in 2019 was 9,56 dierdagdoseringen (DDDAS). Dit is 5% minder dan in 2018. Het gebruik van derdekeuzemiddelen in 2019 was 0,10 DDDAS; 0,01 minder dan in 2018. Het streven is om derdekeuzemiddelen (met de werkzame stof enroflaxacine) zo min mogelijk in te zetten om resistentie tegen antibiotica in de humane geneeskunde te voorkomen.

Het gebruik van antibiotica bij pluimvee is opnieuw gedaald. - Foto: Hans Bijleveld
Het gebruik van antibiotica bij pluimvee is opnieuw gedaald. - Foto: Hans Bijleveld

Gebruik van derdekeuzemiddelen

Bij de productie van fok- en vermeerderingsdieren in de vleeskuikensector blijft het gebruik van antibiotica relatief laag: de 2,33 DDDAS is een daling van 17% ten opzichte van 2018. Het gebruik van derdekeuzemiddelen daalde ten opzichte van 2018 tot 0,13 DDDAS. Bij opfok fok- en vermeerderingsdieren in de vleeskuikensector was het gebruik in 2019 was 13,64 DDDAS. Dit is 11% minder dan in 2018. Het derde-keuzemiddelengebruik daalde sinds 2018 met 49% tot 0,25 DDDAS. In vergelijking met 2014 is het zelfs een daling 87%. Volgens Erik de Jonge, bij Avined beleidsmedewerker antibiotica, heeft de opfoksector het gebruik van derdekeuzemiddelen weten terug te dringen door vaker eerst een eerste- of tweedekeuzemiddel in te zetten.

Toename antibioticagebruik in legsector

In de legsector, waar het antibioticagebruik laag is, is wel sprake van een lichte toename. Aandachtspunt bij leghennen is het gebruik van colistine, een tweedekeuzemiddel, waarvan het gebruik in de veehouderij dient te worden teruggedrongen om het te kunnen blijven gebruiken in het humane gezondheidszorg.

Binnenkort komt een werkgroep met leghennenhouders en pluimveedierenartsen bij elkaar om te bespreken hoe het gebruik van colistine terug te dringen.

Daling antibioticagebruik in kalkoenenhouderij

In de kalkoenenhouderij, waar het gebruik van antibiotica in vergelijking met andere pluimveedeelsectoren hoog is, is het antibioticagebruik in 2019 met 2% gedaald ten opzichte van 2018. Het derde-keuzemiddelengebruik liet in 2019 een stijging zien van 46% en bedraagt 1,72 DDDAS. Volgens De Jonge is het terugdringen van het gebruik van derdekeuzemiddelen bij kalkoenen een speerpunt. Het gebruik van deze middelen is relatief hoog, onder meer doordat bij kalkoenen eerste- en tweedekeuzemiddelen soms minder goed werken. Antibiotica zijn bij kalkoenen lastiger via het drinkwater toe te dienen. Volgens De Jonge wordt er in de kalkoensector gewerkt aan verbetering, maar is het effect daarvan nog niet zichtbaar. Binnenkort start een traject waarbij kalkoenhouders worden begeleid bij het antibioticagebruik.

Laatste reacties

 • HAns Ligger

  Kleine vooruitgang . Je zou zeggen dat het niet nodig moet zijn om dieren geneesmiddelen toe te dienen. En het is ook nog slecht omdat het resistentie bij mensen veroorzaakt. Hoe heeft de dierhouderij zich ooit bij dit soort praktijken kunnen neerleggen?

 • fietskip

  @Hans, jij wilt dat dieren geen antibiotica nodig hebben en mensen wel???
  Beetje hypocriet vind je zelf ook niet?

 • bankivahoen

  Hans@ ,dieren zijn toch net zo belangrijk als mensen of niet soms?

 • yep

  @hans, ik denk ook niet dat het nodig is om mensen geneesmiddelen te geven, of wel? Vooral sommige mensen zouden een verbod moeten krijgen op geneesmiddelen....

Of registreer je om te kunnen reageren.