Pluimveehouderij

Achtergrond

België aan de slag met antibioticareductie

Vleeskuikenhouders in België krijgen deze maand voor het eerst een benchmark-rapport over hun individuele antibioticagebruik in de bus.

Het belang van het reduceren van antibioticagebruik en de daarmee gepaard gaande resistentie van bacteriën staat in België sinds 2014 op de agenda. In dat jaar stelde AMCRA, een kenniscentrum rond het gebruik van antibiotica en resistentie met daarin een brede vertegenwoordiging uit toezicht, overheid en veehouderij, zijn visie voor 2020 op.

Voornaamste doelen

De 3 voornaamste doelen voor 2020 zijn: 50% minder antibioticumgebruik, 75% minder gebruik van kritische derde en vierde generatie antibiotica in 2020, en 50% minder gemedicineerde voeders in 2017, afgezet tegen het referentiejaar 2011. Sindsdien zijn al grote stappen gezet. Het gebruik van kritische antibiotica is al met 84% gereduceerd, mede door overheidsregelgeving en in de premixen is een reductie van 67% behaald.

‘Werk aan de winkel’

AMCRA-coördinator Fabiana Dal Pozzo ziet echter nog een serieuze uitdaging, zo sprak hij uit tijdens de studiedagen Vleeskuikenhouderij bij het proefbedrijf in het Belgische Geel: “Het gebruik in premixen en kritische antibiotica was maar klein, de bulk van het gebruik zit in de penicillines en tetracyclines. Bovendien zien we nog steeds een probleem met resistentie en gebruik van Ciprofloxacine in 60% van de vleeskuikens. In het totale gebruik hebben we nu een reductie van 26% gemeten, terwijl we het doel van 50% in 2020 hebben staan. Daar is werk aan de winkel.”

Op het moment dat het met goede bedrijfsrapporten inzichtelijk wordt gemaakt en je geclassificeerd wordt in groen, oranje en rood, gaat het leven

De coördinator stelt dat België weliswaar in de voetsporen van Nederland treedt, maar toch nog wel enkele stappen, enkele jaren, achterloopt. “Tot nu toe zijn de vleeskuikenhouders eigenlijk nog nooit geconfronteerd met hun eigen gebruik. En daar is heel veel winst te behalen, weten we ook uit Nederland. Op het moment dat het met goede bedrijfsrapporten inzichtelijk wordt gemaakt en je geclassificeerd wordt in groen, oranje en rood, gaat het leven.”

Tot nu toe zijn de vleeskuikenhouders eigenlijk nog nooit geconfronteerd met hun eigen gebruik, zegt de Belgische AMCRA-coördinator Fabiana Dal Pozzo. - Foto : Peter Roek
Tot nu toe zijn de vleeskuikenhouders eigenlijk nog nooit geconfronteerd met hun eigen gebruik, zegt de Belgische AMCRA-coördinator Fabiana Dal Pozzo. - Foto : Peter Roek

Eerste benchmarkrapport

Daarvoor is het zogenaamde Sanitel-Med-programma gebouwd, dat het antibioticagebruik via de dierenartsen registreert en elke 6 maanden een rapport ‘uitspuwt’. Deze maand krijgen vleeskuikenhouders in België voor het eerst een benchmarkrapport over hun individuele antibioticagebruik. In tegenstelling tot Nederland wordt niet gerekend met dierdagdoseringen per jaar, maar met een berekend BD-100-getal. Dit getal geeft het percentage behandeldagen weer op elke 100 dagen.

Omrekenen naar dierdagdoseringen

Omrekening naar dierdagdoseringen ter vergelijking is overigens goed mogelijk. Uit gegevens uit Sanitel-Med blijkt dat de beste 25% Belgische vleeskuikenhouders slechts enkele dierdagdoseringen per jaar gebruiken. De slechtste 25% bedrijven zitten echter dik boven de 30 dierdagdoseringen en de slechtste 10% zelfs ruim boven de 45 dierdagdoseringen per jaar. Dal Pozzo daarover: “Het is de bedoeling dat de sector na de eerste benchmark van deze maand zelf de handschoen oppakt.Grootverbruikers moeten aan de slag met hun bedrijfsdierenarts en een plan van aanpak schrijven. Het is wel heel duidelijk dat als de sector het niet oppakt, er op termijn een dwingende maatregel van de overheid komt. Voor alle bedrijven, niet alleen de grootverbruikers, komt er een verplichting van een bedrijfsgezondheidsplan. “Dit heeft als doel de een-op-eenrelatie tussen veehouder en dierenarts te versterken en verbeterpunten op het bedrijf vast te leggen en vervolgens door te voeren.”

Fabian Brockotter

Of registreer je om te kunnen reageren.