Pluimveehouderij

Achtergrond

Bloedluis geïntegreerd te lijf

Wageningse onderzoekster Monique Mul promoveerde vrijdag 13 januari op een proefschrift over geïntegreerde plaagbeheersing van vogelmijt bij kippen.

Geïntegreerde plaagbeheersing (IPM, afkorting van Integrated Pest Management) wordt in de legpluimveehouderij nog amper toegepast. Mul ziet mogelijkheden voor deze bestrijdingsaanpak tegen vogelmijt, ook wel rode bloedluis, bij legkippen.

Wat houdt geïntegreerde plaagdierbeheersing in?

“Het beheersen van plagen door alle kennis over een plaag te integreren. Het is een methode die de gevolgen van plaagbestrijding op het milieu en de gezondheid van mens en dier beperkt, doordat synthetische bestrijdingsmiddelen alleen als laatste redmiddel worden toegepast.”

Hoe werkt dat?

“IPM bestaat minimaal uit het nemen van preventieve maatregelen en het monitoren van de plaag. Een bestrijding wordt pas ingezet als een drempelwaarde (vaak een economische) wordt overschreden. Als door het monitoren duidelijk wordt dat het niet lukt met de preventieve maatregelen de plaag te beheersen, dan worden niet-chemische middelen ingezet, zoals natuurlijke vijanden. Mocht (wederom uit monitoring) blijken dat de plaagpopulatie doorgroeit, dan kunnen uiteindelijk synthetische middelen worden ingezet.”

Volgens onderzoekster Monique Mul moet monitoring de basis zijn bij de aanpak van vogelmijt. - Foto: Eddy Teenstra
Volgens onderzoekster Monique Mul moet monitoring de basis zijn bij de aanpak van vogelmijt. - Foto: Eddy Teenstra

Waarom lukt het tot nu toe niet goed om de rode bloedluis te bestrijden?

“De vogelmijt heeft enkele opmerkelijke kenmerken die ervoor zorgen dat bestrijden niet gemakkelijk is. Ten eerste verschuilt de mijt zich in gaten en kieren in de buurt van waar de hen ’s nachts slaapt. Een lage besmetting is daardoor niet zichtbaar. Op het moment dat de plaag zichtbaar wordt, is het aantal mijten al zo groot, dat bij een bestrijding slechts een deel van de plaag wordt bestreden. De mijten in de gaten en kieren zijn sowieso moeilijk te bereiken met spray-middelen. Ten tweede verlaten vogelmijten slechts eens in de paar dagen hun schuilplek om bij de kip bloed te halen. En omdat de huidig toegestane middelen maar een kortdurende werking hebben, zal slechts een gedeelte van de mijten met middel in contact komen. Ten derde kunnen vogelmijten snel resistentie tegen bestrijdingsmiddelen ontwikkelen, waardoor de effectiviteit van middelen snel kan afnemen. Het aantal effectieve middelen is daardoor beperkt.”

Waardoor is geïntegreerde plaagheersing vermoedelijk wel effectief tegen de rode bloedluis?

“Bij IPM wordt de nadruk gelegd op het toepassen van preventieve maatregelen en het monitoren van de plaag. Preventieve maatregelen voorkomen toename van de mijtaantallen. Door te monitoren – we hebben daarvoor een automatische vogelmijtteller ontwikkeld – worden kleine aantallen vogelmijten wel zichtbaar, en daarbij ook de effecten van maatregelen. Hierdoor wordt niet geïnvesteerd in zinloze maatregelen en zullen genomen maatregelen effectiever zijn. Daardoor wordt de beheersing van plagen effectiever.”

Of registreer je om te kunnen reageren.