Pluimveehouderij

Achtergrond

Stress funest bij kippen met intacte snavels

Om kippen met intacte snavels te kunnen houden zonder al te veel schade, moeten pluimveehouders zorgen dat de omstandigheden ideaal zijn. Stress voorkomen is wezenlijk om schade door pikkerij tegen te gaan.

Nederlandse pluimveehouders moeten binnenkort hennen zonder snavelbehandeling gaan houden: vanaf 1 september 2018 is het wettelijk verboden om het scherpe puntje van de kippensnavel te halen. Ook is het dan verboden kippen te houden die na die datum zo’n snavelbehandeling hebben ondergaan. Sommige pluimveehouders houden nu al kippen zonder snavelbehandeling, omdat steeds meer Duitse retailers nu al eieren willen van niet-snavelbehandelde kippen. Hoe dan ook, het is bij deze houderijwijze erg belangrijk om stress bij de dieren te voorkomen.

Voorlichting

Met het oog op dat aanstaande snavelbehandelingsverbod en die vraag vanuit de (export)markt, gaan veel voorlichtingsbijeenkomsten over dit onderwerp. Zo ook deze week tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor legpluimveehouders van P. Bos Veevoeders. Jan Vroegindeweij, voorzitter van de Stuurgroep Ingrepen, die al jarenlang de mogelijkheden heeft laten onderzoeken of houderij zonder ingrepen zoals snavelbehandeling mogelijk is en onder welke voorwaarden dat kan, zei dat het van wezenlijk belang is de balans te bewaken en stress bij de onbehandelde kippen te voorkomen. Vroegindeweij, ook directeur van kuikenbroederij Het Anker in Ochten, hamerde erop de kippen, zowel in de opfok als in de legperiode, drie keer aandacht te geven. En goed te kijken en te luisteren naar de kippen. "Want het gaat veel sneller dan u denkt. Eigenlijk willen we nu weten welk gedrag de kippen morgen gaan vertonen, om er vandaag al op te kunnen inspelen."

Gezondheidsproblemen voorkomen

Jeroen Leus, pluimveedierenarts bij Demetris in Duiven, benadrukte eveneens het belang van 'keeping the balance' en het voorkomen van stress. En stress vergroot het risico op pikkerij. "Doordat stress nadelig is voor het humeur van de kip." Zijn stelling luidt: onbehandelde snavels leidt niet tot meer stress, maar een onbehandelde koppel lijdt wel meer onder pikkerij.

Gezondheidsproblemen leiden tot stress. Daarom is het van groot belang de kippen gezond te houden. En bijvoorbeeld darmstoornissen te voorkomen, door goed, uitgebalanceerd voer te verstrekken met allen noodzakelijke ingrediënten. En ook op tijd te voeren. "Zorg dat de krop en de darmen niet leeg raken. Want een lege krop en lege darmen zijn niet goed uit oogpunt van gedrag en diergezondheid."

Of registreer je om te kunnen reageren.