Pluimveehouderij

Achtergrond

Maatschappelijke acceptatie centraal in pluimveevisie

Acceptatie vanuit de maatschappij voor de pluimveehouderij is de rode draad in de toekomstvisie voor de pluimveesector, aldus LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers.

Dat zei Hubers woensdagavond 28 september tijdens een ledenvergadering van de LLTB-vakgroep Pluimveehouderij in het Limburgse Baexem.
“We willen met het gezicht naar de maatschappij produceren", gaf Hubers aan. LTO/NOP-vakgroep Pluimveehouderij en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders leggen de laatste hand aan het visiedocument, en willen dit binnenkort aan Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, overhandigen.

Stappenplan opstellen met randvoorwaarden voor pluimveesector

Wanneer het document is opgesteld, wordt een stappenplan om betere randvoorwaarden voor de pluimveesector te krijgen om de ontwikkelingen te faciliteren een vervolgstap. “Als je hetzelfde kijkt naar ontwikkelingen, kun je ook vragen om betere randvoorwaarden hiervoor", aldus Hubers. Hij noemde als voorbeeld de ontwikkelingen rondom de Kip van Morgen om bouwblokken ter discussie te stellen. De LTO/NOP-voorzitter verwacht sterker te staan doordat ook het Dutch Poultry Centre binnenkort met een rapport komt over de toekomst van de Nederlandse pluimveesector.

Discussie over verduurzaming sector

Thema’s in de toekomstvisie van de primaire sector zijn: toekomstbestendig verduurzamen, veelzijdig en marktgericht, gezond voor mens en dier, energie en milieu en maatschappij en omgeving. Tijdens de ledenbijeenkomst ging de discussie vooral over waarop de sector moet inzetten bij verduurzaming, een spanningsveld door de gevarieerde achterban. Waar kolonie-pluimveehouders vonden dat de duurzaamheid van hun product beter over het voetlicht zou moeten worden gebracht, wordt vanuit alternatieve hoeken juist aangegeven dat de visie ambitieuzer zou moeten zijn over toekomstige verduurzaming.

'Productierechten gaan er nu niet af'

Een ander heikel punt blijft de discussie rondom pluimveerechten. “We realiseren ons dat de productierechten er op dit moment niet afgaan", zei Hubers daarover. “Maar in het kader van de mestproblematiek vinden we dat niet gerechtvaardigd.” Aan de 25 aanwezige Limburgse pluimveehouders werd de vraag gesteld of de pluimveerechten afgeschaft mogen worden. Dat leverde maar enkele opgestoken handen op.

Of registreer je om te kunnen reageren.