Pluimveehouderij

Achtergrond

Lector bepleit samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Ruud Zanders, lector Gezonde Pluimveehouderij, pleitte donderdag in zijn inaugurele rede voor goede opleidingen – theorie én praktijk – in samenwerking met het bedrijfsleven.

Ruud Zanders, sinds september 2013 lector 'Gezonde Pluimveehouderij' aan CAH Vilentum in Dronten, hield donderdag zijn inaugurele rede.  'Een gezonde pluimveehouderij, het kan zo mooi zijn', luidde de prikkelende titel. Zanders: ,,Ik zeg niet dat het nu niet mooi is, het ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Financieel is het al twee jaar een drama in de eiersector, dus dat is niet mooi. Vogelgriep is niet mooi. Eieren uit Oekraïne zijn niet mooi. Een gedeelte van de maatschappij roept 'plofkip' en vindt dat niet mooi. Maar er zijn ook heel veel mooie dingen te noemen: onze technische resultaten, onze vakkennis, onze manier van dieren houden, daarmee lopen we voor op veel landen. Dus het kan mooi zijn, maar het zou nog mooier zijn als het ons als sector lukt om het zo in te richten en te laten zien, dat iedereen het mooi vind. Het kan dus zo mooi zijn".

De 41-jarige Zanders is wat aan de late kant met zijn inaugurele reden. Meestal wordt die ongeveer een jaar na aanstelling uitgesproken. ,,Ik ben iets later, waarschijnlijk vanwege onwennigheid en onwetendheid van mijn kant. Ik kom namelijk helemaal niet uit het onderwijswereldje.''
Sinds zijn aantreden heeft Zanders veel gesprekken gevoerd met het pluimveebedrijfsleven. Een goede verbinding tussen onderwijs en praktijk vindt hij zeer belangrijk. ,,Bedrijven, maar ook sectoren, staan of vallen vaak met de juiste mensen. Een toekomstgerichte pluimveehouderij heeft ook jonge enthousiaste mensen nodig die daar hun steentje aan bij willen dragen.''

Ook voerde hij gesprekken met maatschappelijke organisatie om duidelijk te krijgen waaraan het onderwijs kan bijdragen. Mede door zijn toedoen start in september aan CAH Vilentum een nieuwe pluimveeopleiding.

 

Goede dingen goed doen

In de uitnodiging voor zijn inaugurele rede staan enkele vragen. Zoals: Wat is er aan de hand? Zanders: ,,Internationaal staan we aan de top, met zeer goede resultaten. Maar ook: niets kunnen verdienen en veel maatschappelijke kritiek. En: er komen steeds meer vegetariërs en flexitariërs, mensen die geen of minder vlees dan wel dierlijke producten willen.''

In de uitnodiging staat ook 'Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?' ,,We hebben de dingen heel goed gedaan. Na de oorlog was er goed en goedkoop voedsel voor iedereen. Maar tegenwoordig zijn er andere eisen, terwijl iedereen en alles in de sector nog is gericht op de laagste kostprijs. Gaan we het daar mee winnen?''

Aansluiten op de wensen van de hedendaagse maatschappij, daar concepten op maken. Dat Nederland zeventig procent van zijn pluimveeproductie exporteert maakt het erg lastig. Zijn advies: kijken welke meerwaarde we met onze producten hebben ten opzichte van het buitenland en dat dan gaan 'verkopen'. ,,Dat hebben we nog nooit gedaan.''
Zanders zegt ook dat we ons de vraag kunnen stellen hoe ethisch het is om goede grondstoffen die ook geschikt zijn voor humane consumptie, aan dieren te voeren. ,,Hier zullen we als sector een antwoord op moeten voor bereiden.''

De lector 'Gezonde pluimveehouderij' verwacht dat de Nederlandse pluimveesector zijn internationale concurrentiepositie kan behouden, mogelijk zelfs kan versterken. ,,De Nederlandse pluimveesector is innovatief, altijd al geweest. We vinden altijd nieuwe wegen. Nieuwe ontwikkelingen beginnen vaak in Nederland. Een van de eerste landen met scharreleieren, een van de eerste landen met langzaam groeiende vleesrassen. En op korte termijn is dat niet altijd rendabel en vaak lastig. Maar op langere termijn loop je daarmee wel voorop.''

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

In Nederland de noodzakelijke kennis behouden is volgens hem een gezamenlijke verantwoordelijkheid. ,,Wij kunnen als onderwijsveld de faciliteiten bieden en voorwaarden scheppen voor een goede opleiding pluimvee op HBO-niveau. Echter, als het bedrijfsleven aan de kant blijft staan en niet meedoet en haar input levert, wordt het niets!''

Zijn schets van het toekomstperspectief van de pluimveehouderij en het pluimveeonderwijs. ,,Ik verwacht dat de pluimveesector in Nederland qua aantal dieren zal gaan krimpen. De bedrijven die blijven zijn zeer hoogwaardig met een hoog kennis- en prestatieniveau. Het onderwijs zal hoogwaardige kennis kunnen leveren die ook in het buitenland tot waarde gebracht kan worden. Daarmee verplichten we ons als sector echter wel om voorop te blijven lopen, anders word je achterhaald.''

Of registreer je om te kunnen reageren.