Mechanisatie

Nieuws

Subsidie loonwerkers voor ‘natuurinvesteringen’

Gelderse loonwerkers die willen investeren in machines die de bodem- en waterkwaliteit verbeteren, kunnen binnenkort subsidie aanvragen.

Tussen 1 oktober 2018 en 31 maart 2019 kunnen loonwerkers subsidie aanvragen. De provincie Gelderland subsidieert bijvoorbeeld de aanschaf van systemen voor precisiebemesting of voor investeringen in machines voor onkruidbestrijding.

De subsidie kan aangevraagd worden voor:

  • de meerkosten die zijn verbonden aan de koop van nieuwe machines die een aanpassing vormen ten opzichte van standaardmachines;
  • de koop van nieuwe onderdelen voor de aanpassing van bestaande machines en de montage hiervan.

De subsidie bedraagt ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 3.000 en een maximum van € 20.000.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten loonwerkers voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen worden zij verwezen naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.14, Agrarisch waterbeheer door loonwerkbedrijven.

Overigens wijst Gelderland er wel op dat de subsidie alleen wordt toegekend voor bovenwettelijke investeringen. Daarnaast moet de investering zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regels Ruimte voor Gelderland.

Subsidie aanvragen

Voor deze subsidieregeling wordt een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. Er kan dus subsidie worden aangevraagd tot de ‘pot’ leeg is.

Of registreer je om te kunnen reageren.