Mechanisatie

Achtergrond laatste update:14 jun 2017

Cema: vijf factoren verklaren gros ongelukken

Analyse van zes jaar verkeersongevallen met trekkers en landbouwmachines laat zien dat het gros ervan (80 %) toe te wijzen is aan vijf factoren. Deze kennis biedt handvatten om het aantal ongevallen terug te brengen.

Dat meldt de Europese belangenorganisatie voor machinefabrikanten Cema. Op plek 1 (24% van de ongevallen) staat omrollen van trekker/machine. Dan komt met 20% het gedrag van andere weggebruikers. Op nummer 3 staat gebrekkig (over)zicht van de chauffeur (15%), op plek 4 onderhoudsstaat (ook 15%) en met 11% op de vijfde plek het gedrag van de chauffeur van de trekker of machine.

Boer kan zelf maatregelen nemen

De meest voor de hand liggende maatregelen die een boer/loonwerker kan nemen, zijn:

  • oudere machines alsnog uitrusten met rolbeveiligingen, verlichting en waarschuwingsborden;
  • chauffeurs op bijspijkercursus sturen zodat zij zich bewust worden van de vijf factoren, in combinatie met publiekscampagnes om andere weggebruikers bewuster te maken van (gedragingen van) landbouwverkeer;
  • vrijwillig aanbrengen van spiegels, camera’s en/of andere zichtverbeterende zaken;
  • verhogen van de onderhoudsstaat van ouder materieel.

Aan het weggedrag van derden kan de boer/loonwerker niet direct iets doen. Maar zorgen dat het voertuig goed zichtbaar is in het verkeer, is een begin.

Een vijfde van de ongelukken met landbouwvoertuigen gebeurt op de openbare weg, de overgrote meerderheid in het veld. Slechts vijf factoren verklaren het leeuwendeel van deze wegongevallen. - Foto: Peter Roek
Een vijfde van de ongelukken met landbouwvoertuigen gebeurt op de openbare weg, de overgrote meerderheid in het veld. Slechts vijf factoren verklaren het leeuwendeel van deze wegongevallen. - Foto: Peter Roek

Het onderzoek had betrekking op Zwitserse cijfers uit 2011 tot 2016. Dat komt neer op 276 ongevallen, waarvan 58 op de openbare weg en 218 (79%) in het veld plaatsvonden. In het veld was de factor omrollen trouwens nog dominanter (51%), wat alleen maar extra pleit voor het alsnog aanbrengen van rolbeveiligingen.

Ongevallenstatistieken niet bijgehouden

Het is onduidelijk in hoeverre de Nederlandse situatie afwijkt van de Zwitserse. De politie houdt nauwelijks ongevallenstatistieken bij, meldt branchevereniging Fedecom. Die zag dat graag anders, mede om zinnige maatregelen te kunnen nemen. Stigas (Arbeidsomstandigheden Agrarische sector) is wel bezig met het project Zero accidents 2020, maar dit heeft als doelstelling ongevallen landbouwbreed terug te dringen; het richt zich niet specifiek op landbouwverkeer.

Of registreer je om te kunnen reageren.