Home

Nieuws 6 reacties

Stikstofwet loopt vertraging op in Eerste Kamer

De behandeling van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in de Eerste Kamer is vertraagd.

De voorbereiding van de wetsbehandeling kost meer tijd dan aanvankelijk gepland, aldus de landbouwcommissie van de Eerste Kamer. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de wet op 23 februari zou worden behandeld. De landbouwcommissie heeft echter nog aanvullende vragen over de wet.

Lees ook: Tweede Kamer neemt stikstofwet aan

Er is al een eerste vraag- en antwoordronde geweest. De landbouwcommissie wil de wet wel behandelen voor de Tweede Kamerverkiezing.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • René de jong

  Er staan een hoop onzin vragen en nog meer onzin ANTWOORDEN in de MEMORIE VAN ANTWOORD.

  Het antwoord op Vraag 11 (Motie Geurts-Harbers) springt er wel een beetje uit wat mij betreft......

  11. De aangenomen motie van de leden Geurts en Harbers7 vraagt een maatschappelijke kostenbatenanalyse van Natura 2000 gebieden in Nederland uit te voeren. Kan de regering aangeven wanneer de uitkomsten beschikbaar zijn voor beide Kamers? 7 Kamerstukken II, 2020-2021, 35600, nr. 30. 8

  Antwoord;
  Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van Natura 2000-gebieden is een omvangrijke analyse.
  Ik verwacht dat ten minste anderhalf jaar nodig is voordat de uitkomsten hiervan met de beide Kamers gedeeld kunnen worden.
  ---------------------------------------------------------------------------
  Kan Arcadis mooi weer doen met dezelfde "gerenommeerde Juristen" als review......

  Een halve sigarendoos is genoeg om uit te rekenen dat 5 miljard en klein beetje overdreven is als de "natuurlijke kenmerken" REEDS voor 75 % in GOEDE staat zijn.

  Want nergens staat de vraag: WAT moet er volgens de Habitatrichtlijn en het HvJEU ??

  Dat antwoord is namelijk: de "natuurlijke kenmerken" moeten in goede staat verkeren en DAT doel is reeds gehaald.
  Spaar dan ook die halve sigarendoos nog maar uit want klaar is klaar STOPPEN met die onzin ofwel SYSTEEMBEVREDIGING.

  Nergens staat dat je plukjes natuur van 0,0 of 0,01 of zelfs NIET aanwezige natuur moet beschermen.

  Nergens maar dan ook NERGENS staat een woord over STIKSTOF in de HRL, wel zijn er diverse Arresten waar het HvJEU zeer duidelijk is over wat onder het begrip "natuurlijke kenmerken" wordt verstaan.

  En het HvJEU bedoeld iets geheel anders dan wat LNV maar ook het ABRvS er van GEMAAKT heeft, en waar is dat ook alweer méér voorgekomen; dat ambtenaren én de RvS er ietsje naast zitten.........en er een puinhoop ontstaat.

  Art 6 lid 3 HRL gaat het om en juist dit Artikel wordt met deze stikstofwet overtreden, ditmaal wel een dwingend recht.

  Dat is ook wat Stibbe in hun blog schrijft: Stibbeblog.nl


  Het kabinet is DEMISSIONAIR om een bepaalde reden en nota bene in die periode hebben ze dezelfde oogkleppen nog op.
  In een kabinet der blinden is en boerendochter koningin

 • hlevers

  René heb jij de goede lijnen naar de politiek? Volgende klus voor Pieter Omtzigt?

 • WGeverink

  Nederland heeft geen "stikstof"probleem. Nederland heeft het "probleem" van een tekort aan grond dat niet in boeren hand is en een overschot aan ambtenaren die daar verandering in willen brengen. Zoals een ambtenaar eens zei in bijzijn van zijn boeren familie: We zeggen niet tegen boeren dat ze moeten stoppen. We maken het ze gewoon moeilijk om door te gaan.

 • Kelholt

  @René de Jong heb je het antwoord op vraag 128 "Hoe waardeert u de analyse dat de correlatie tussen de lokale gemeten ammoniakconcentratie en de berekende omvang van de stikstofdepositie lijkt te ontbreken?" ook gelezen?

  Ik ben benieuwd wat Nico Gerrits van dit antwoord vind.

 • René de jong

  Ja gezien en er is maar een conclusie:
  h t t p s://w w w .politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/90148.PDF

  ofwel Tunnelvisie

  Er is niets anders mogelijk dan stikstof als antwoord, ook als er andere signalen worden aangereikt worden deze weggewuifd met zulke onzinnige antwoorden.
  Dit noemen ze dan discussie terwijl dat het natuurlijk niet is.

  Ik zal Nico vragen om reactie, maar hij heeft zo langzamerhand ook zoiets van stik er maar in

 • nvanrooij1

  Bij vraag 125 antwoordt de regering dat bij 50% emissiereductie er 400/500 mol depositie reductie wordt bereikt.
  Bij een gemiddelde export van 77% naar het buitenland en het inzetten van 70% van de bespaarde emissie voor nieuwe ontwikkelingen weet ik zeker dat dit verhaal niet klopt.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.