Home

Nieuws 14 reacties

Meer geld nodig voor natuur

Landbouwgrond desnoods via onteigening verwerven, anders halen rijk en provincies niet de doelstelling.

Alleen met meer geld en meer dwang kunnen rijk en provincies de afgesproken natuurdoelen halen. Landbouwgrond die nodig is voor natuur moet voor meer geld en desnoods via onteigening worden verworven. Als rijk en provincies in dit tempo doorgaan, dan halen ze niet de doelstelling om in 2027 80.000 hectare extra natuur te realiseren.

Opkoop bedrijven op basis van vrijwilligheid

Het kabinet heeft voor de stikstofproblematiek ongeveer € 300 miljoen per jaar uitgetrokken voor natuurverbetering. Daarnaast is een bedrag beschikbaar voor de opkoop van bedrijven. Het kabinet stelt steeds dat opkoop altijd op basis van vrijwilligheid gebeurt. Onteigening komt in de woordenschat van het kabinet op dat punt niet voor.

Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een analyse die in samenwerking met Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit is uitgevoerd. De evaluatie wordt woensdag 24 juni tijdens een online webinar gepresenteerd.

Van 80.000 hectare extra natuur is nu ongeveer de helft gerealiseerd. De verwerving en inrichting van die 40.000 hectare onder de huidige natuurafspraken (Natuurpact) tussen provincies en rijk vloeien vooral voort uit plannen die er al lagen voordat het Natuurpact werd gesloten.

Waar het niet vrijwillig kan moet je meer onteigenen

Volledige schadeloosstelling voor boeren

Rob Folkert, wetenschappelijk onderzoeker van beleid voor natuur en landelijk gebied van het PBL zegt in een toelichting dat acht provincies onteigening wel achter de hand houden als het gaat om natuurgebieden op elkaar aan te sluiten. Veel gaat op basis van vrijwilligheid, maar als het laatste stukje dat nodig is om de verbinding te leggen niet anders dan via onteigening kan worden aangekocht, zal dat toch de keuze moeten zijn, beveelt het PBL aan. “Waar het niet vrijwillig kan moet je meer onteigenen om snelheid te boeken”, zegt hij. Folkert zegt dat het met name gaat om de volledige schadeloosstelling voor boeren, die altijd verbonden is aan onteigening. Zo’n vergoeding kan ook worden gegeven op basis van vrijwilligheid.

Verdienmodel landbouw

Het PBL schetst dat er onvoldoende economische prikkels zijn voor boeren om de natuur met het landbouwbedrijf te verweven. Daar zit volgens Folkert het kernprobleem. “De landbouw moet een duurzaam verdienmodel hebben. Dat ontbreekt eraan. Boeren steken zich diep in de schulden, dan bedenk je wel iets anders dan om iets onrendabels te gaan doen. Het is heel eenvoudig: er moet brood op de plank en anders staat de bank voor de deur.”

Hij schetst het beeld waar de landbouw nu mee te maken heeft: “Boeren komen in hoge snelheid van de helling af en onderaan staat een bordje: hier linksaf. Dat gaat natuurlijk niet.”

Budget natuurdoelen

Het PBL heeft niet uitgerekend hoeveel geld nodig is om de doelstellingen te halen, maar dat het huidige budget niet toereikend is, staat voor Folkert wel vast.

Provincies en rijk blijken op verschillende onderdelen van het beleid langs elkaar heen te werken. Er zijn doelen op gebied van landbouw, ruimtelijke ordening, klimaat, biodiversiteit en stikstof. Voor een deel ligt de verantwoordelijkheid bij het rijk, voor een deel bij de provincies. Het lukt lang niet altijd om de verschillende doelen met elkaar te verenigen. “Uiteindelijk komen de belangen toch bij elkaar bij de eigenaren van de grond”, aldus Folkert.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

 • kleine boer

  Wanneer worden de eerste industrie terreinen gesloopt en terug gegeven aan de natuur?

 • mariapeel

  Inderdaad wanneer gaat dat gebeuren. Begrijp niet dat boerderij zoiets schrijft jullie zijn een blad voor de boer?

 • Piet

 • Maas1

  Wat een doorzichtige doortrapte regelgeving het verzinsel stikstof gevoelige natuur. De boeren hebben over het algemeen wel vergunningen met betrekking tot de natuurwet. Ga maar handhaven bij de industrie en de luchtvaart daar hebben ze het lef niet voor. Hoe het veel koppige verzonnen monster stikstof zich tegen zich keerde. Puur landje pik, niets anders.

 • ghsmale

  Elke burger verplicht twee kamerplanten in huis en drie vaste planten op het balkon, is de doelstelling ook gehaald.
  Alles wat naar natuur organisaties gaat is bij voorbaat gedoemd te mislukken.
  Elk jaar Worden er steeds meer woningen gebouwd nederland is
  één grote stoeptegel.
  Alle boeren weg jagen zoals in Afrika gebeurd is niet de oplossing.

 • @123

  Nederland moet eerst eens zorgen voor minder inwoners , we zitten ver boven het gemiddelde aantal inwoners per KM2 in Europa ,ruimte maken in de grote steden en in die blokkendozen industriegebieden, dan komt de natuur vanzelf wel weer terug op die plekken.

 • D. de Jong

  Wanneer is Nederland vol gebouwd.( Visie?) Een bouwstop is ook goed voor de natuur.
  Alles moet bespreekbaar zijn. (Schouten)

 • glaasje

  NATUUR ZAT IN NEDERLAND, ALS DE POLITIEK EN DE NATUURCLUBJES HET MAAR WILLEN ZIEN. En de mooiste natuur in Nederland is nog de landbouw met zijn prachtige gewassen. ( mais - granen- bieten - aardappels - grasland enz.)
  Laat die natuurclubjes eerst die bende van dood hout in de bossen eens opruimen en de heide en moeras gebieden onderhouden. Ze hebben geld zat door alle subsidies en goede doelen giften. En bouw nieuwe huisjes of appartementen op de grond van leegstaande en verouderde gebouwen in de steden. Hebben ze de vruchtbare grond ook niet nodig.

 • j.h.vonk@home.nl

  Markermeer, IJsselmeer. Is en zijn een grote natuur oppervlak in water.
  Hoeveel natuur moet De staat Nederland dan bezitten volgens regels van Den-Haag en de EU- Brussel.

 • farmerbn

  Het is raar maar vooral de grondgebonden sectoren gaan het in nederland moeilijk krijgen. Iedereen doet aan landjepik en de grondprijs is al veel te duur. Graan, gras en snijmais telen op land met een verkoopwaarde van boven de 60.000 euro kan nooit uit. Zeker de concurrentie aangaan met landen waar die prijs vele malen lager is, kan niet. Importgranen voor de varkens, pluimvee zijn al goedkoper dan de nederlandse granen. Landjepik heeft niet zo veel invloed op de intensieve veehouderij.

 • Alco

  Werklozen kunnen in de natuur waarde geven aan hun uitkering.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Piet p

  Vandaag hooi gemaakt in een natuurgebied.
  Klauwen met geld gekost om het te realiseren en vervolgens laten ze de jonge aanplant verdorren en staan er alleen maar distels brandnetels en ridderzuring ze zíjn nog te beroerd om de wandelpaden en zitbankjes vrij te maaien.
  Sta je echt versteld van.

 • WGeverink

  Als ze jouw grond nodig hebben voor "natuur" hebben ze vast geen probleem mee dat er een clausule in het verkoop contract wordt opgenomen. In die clausule staat dat wanneer de "natuur" grond wordt doorverkocht voor bijvoorbeeld bouwgrond je het verschil met natuurgrond op dat moment krijgt nabetaald voor een tijdsduur van bijvoorbeeld 25 jaar... Hebben ze daar problemen mee weet je dat deze grond niet lang natuurgrond zal blijven.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.