Home

Nieuws 1 reactie

Meer dan 1.000 stoppers door stikstof

De beëindigingsmaatregelen in het nieuwe stikstofbeleid zullen leiden tot tussen de 1.250 en 1.650 stoppers.

Dat meldt landbouwminister Carola Schouten in een serie antwoorden over het nieuwe stikstofbeleid.

De minister zegt dat de stoppers gezamenlijk zullen zorgen voor een verminderde stikstofneerslag van ongeveer 50 mol per hectare per jaar. De totale vermindering van de depositie moet in 2030 uitkomen op 255 ton per hectare per jaar. Een groot deel daarvan (ongeveer 125 mol per hectare per jaar) zal door verschillende al genomen maatregelen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld via het Klimaat en Schone Lucht Akkoord.

Inkrimping veestapel

De vermindering van het aantal veehouderijbedrijven zal ook leiden tot minder dieren. Maar het is niet zo dat tenminste de helft van de veestapel moet worden ingekrompen om tot de gewenste streefwaarde in 2030 te komen. De streefwaarde is dat in 2030 tenminste de helft van het voor stikstof kwetsbare natuurareaal onder de zogenoemde kritische depositiewaarde komt. Dat betekent dat er dan minder stikstofneerslag valt dan de grens waarbij de natuur er onder gaat leiden.

Stikstofbank bij extern salderen

Een deel van de vermindering van de stikstofdepositie wordt in een zogenoemde depositiebank geregistreerd. De stikstofbank wordt ingezet bij extern salderen. Hoe dat er precies uit gaat zien is onduidelijk. De minister zegt te kijken naar de mogelijkheden om stikstofruimte die niet benut wordt bij extern salderen toch efficiënt te kunnen inzetten en mogelijk beschikbaar te stellen voor verleasen van stikstofruimte, ook aan de landbouw.

De minister maakt duidelijk dat bij extern salderen de verworven stikstofruimte gekoppeld is en blijft aan een stikstofgevoelig gebied. Stikstofruimte uit het ene gebied kan niet worden aangewend voor een ander gebied.

Lees ook: WUR: maatwerk met stappenplan voor stikstof

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Eén reactie

  • Gradje 1966

    Een waardeloze regeling men moet als boer de hoofdprijs uit de stikstof emissie kunnen halen en de afroming moet de overheid of de bedrijven er maar bij betalen De overheid jat alles bij de melkveehouderij bij de fosfaatrechten hebben ze ook al 8% gekort bij de intensieve bedrijven zonder vergoeding.

Of registreer je om te kunnen reageren.