Home

Nieuws 8 reacties

Staten Drenthe wil herziening stikstofbeleid

Provinciale Staten van Drenthe kunnen zich niet vinden in de aanpak van de stikstofproblematiek door het ministerie van LNV. Als het aan de meerderheid van Provinciale Staten in Drenthe ligt, gaat minister Carola Schouten van landbouw een nieuw plan van aanpak bedenken om de stikstofproblematiek aan te pakken.

Boeren moeten niet uitgekocht worden, maar hun bedrijven en werkwijze verduurzamen, dat is de insteek van de Drentse Statenleden. Die aanpak moet leiden tot een lagere stikstofuitstoot. Woensdag 20 mei zullen CDA, VVD, PvdA, Forum voor Democratie, ChristenUnie, GroenLinks en Sterk Lokaal hierover tijdens de Provinciale Statenvergadering een motie indienen. Daarin roepen ze CDA-landbouwgedeputeerde Henk Jumelet op om er bij minister Schouten op aan te dringen dat ze het huidige stikstofbeleid herziet.

Stevige kritiek op het stikstofbeleid

Al eerder hadden Provinciale Staten in Drenthe stevige kritiek op het stikstofbeleid van minister Schouten, vooral de uitkoopregeling van boerenbedrijven is al langer een doorn in het oog. De partijen zijn van mening dat “de agrarische sector en de natuur van grote waarde zijn voor de leefbaarheid van het platteland”, aldus de opstellers van de motie Siemen Vegter (CDA) en Johan Moes (VVD).

De onzekerheid duurt te lang en de boeren moeten weten waar ze aan toe zijn

“We vragen gedeputeerde Jumelet bij de minister aan te dringen op het wegnemen van de zorgen en onrust bij boeren, die wachten op uitsluitsel over het legaliseren van activiteiten die onder Programma Aanpak Stikstof (PAS) legaal waren, zoals bemesten. De onzekerheid duurt te lang en de boeren moeten weten waar ze aan toe zijn”, zegt CDA-Statenlid Siemen Vegter tegen RTV Drenthe. “Daarnaast willen we de minister duidelijk maken dat we willen inzetten op innovatie en extensivering bij de boerenbedrijven rond de natuurgebieden. Dat heeft de voorkeur boven het beëindigen van deze agrarische bedrijven. We willen deze belangrijke sector in Drenthe overeind houden.”

De ‘truc’ van Noord-Brabant

Boeren opkopen om de vrijgekomen stikstofrechten via salderingsregelingen aan niet-agrarische activiteiten of zelfs voor andere provincies te gebruiken, zijn uit den boze, vindt een statenmeerderheid blijkt uit de motie. De ‘truc’ van de provincie Noord-Brabant, die bedrijven in onder meer Drenthe opkocht om in de eigen provincie stikstofruimte vrij te maken, is voor de Drentse Statenleden een voorbeeld van hoe het niet moet.

Regierol provincie bij stikstof

“Het is belangrijk dat de provincie een regierol krijgt in deze kwestie”, zegt VVD-Statenlid Johan Moes. “We willen onwenselijke situaties voorkomen, zoals leegstand en het speculatief opkopen van stikstofruimte. Hiervoor moet de minister de regels aanpassen. De agrarische sector in Drenthe moet toekomst blijven houden.”

Gedeputeerde Jumelet had Provinciale Staten eerder gevraagd om met een visie te komen op de plannen van de minister. Deze motie is de weerslag daarvan en de gedeputeerde kan die eind deze maand inbrengen in het overleg tussen de provincies en minister Schouten.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • kleine boer

  Die snappen het al nu de rest nog.

 • Vhouder

  beste kleine boer de rest snapt het ook maar wil niet omdat ze andere bedoelingen hebben

 • veldzicht

  De hele economie ligt straks op apegapen.En de overheid gaat maar door met deze geldverslindende onzin.

 • janvos57

  Vadertje Staat heeft corona

 • René de jong

  Er ligt in de provincie Drenthe nog een "nulmeting" klaar uit 2010.
  Door de provincie zelf opdracht voor gegeven!

  Uitgevoerd door universiteit van Antwerpen dhr. R van Diggelen.
  Hiermee kunnen ze het beleid ook aan diggelen gooien.

  De "ver" thema's zijn onderzocht in de natuur, vermesting, verdroging verzuring.
  Schot voor open doel DAJK doe er wat mee.

 • anton1937

  Drenthe moet haar nulmeting uit 2010 als 0 meting als basis vasthouden. De truc van Brabant(Eric Grashof GL) lijkt meer op iets wat wettelijk niet de bedoeling kan zijn. De discussie m n t Stikstofdepositie is niet helder en wordt niet helder zolang het RIVM er niet in slaagt de uitstoot van stikstof ( m'n NOX )van vliegtuigen en de industrie op de radar vast te leggen.30% stikstof uit het buitenland is onbegrijpelijk en niet realistisch. Eerst moet het RIVM beter kunnen meten voordat de landbouw de ZWARTE PIET krijgt.

 • Muito

  Een hek om de randstad en laat ze maar gaarkoken

 • melkveehouder .

  Misschien interpreteer ik het verkeerd, maar moeten we hier blij van worden? De agrarische bedrijven worden verplicht tot aanpassingen, en derden gaan er met de winst vandoor. Begrijp ik dit zo goed?

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.