Home

Nieuws 5 reacties

Schouten: Natura2000 doorlichten, dan naar EU

Landbouwminister Carola Schouten wil meer flexibiliteit bij het nastreven van de natuurdoelen in de Natura2000-gebieden. Maar om daarover met de Europese Commissie in gesprek te gaan, moeten de doelstellingen voor de Nederlandse Natura2000-gebieden eerst worden doorgelicht.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Schouten zegt toe dat ze kijkt of de beheerplannen voor de natuurgebieden kunnen worden aangepast.

Zorg over biodiversiteit

Schouten heeft zorg over de ontwikkeling van de biodiversiteit. De achteruitgang van de verscheidenheid in flora en fauna is in natuurgebieden over het geheel genomen gestopt, ‘maar daarbuiten, bijvoorbeeld in agrarisch gebied, gaat de biodiversiteit nog steeds achteruit. We moeten constateren dat het nog steeds niet goed gaat met de natuur en de biodiversiteit in ons land’. De minister refereert daarbij ook aan de overbelasting van stikstof op de meeste Natura 2000-gebieden.

We moeten constateren dat het nog steeds niet goed gaat met de natuur en de biodiversiteit in ons land

Op grond van Europese regelgeving moet Nederland de staat van de natuur in Natura 2000-gebieden tenminste in stand houden, maar het liefst verbeteren. Met de huidige maatregelen is er wel verbetering te verwachten, aldus de minister op basis van een onderzoek van Wageningen UR. Maar voor sommige soorten en leefgebieden is veel nodig om de ongunstige staat van instandhouding om te buigen naar een gunstige staat van instandhouding. De minister noemt daarbij onder andere natuurlijke graslanden, heide en ven en boerenland. Provincies en rijk moeten goed samenwerken om daar verbetering in te brengen, aldus het Wageningse rapport.

Proefproject uitgebreid

Schouten kondigt aan dat het het proefprject waarbij boeren meewerken aan het meten van aantallen insecten in agrarisch gebied, zal worden uitgebreid van 22 tot ongeveer 100 boeren. Boeren blijken graag bereid mee te werken aan het onderzoek, waar LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting zijn betrokken.

Laatste reacties

 • kraats

  Onmogelijke missie; de natuur laat zich toch niet dwingen, ook al leg je de gehele economie stil. De 'natuur' is geen status quo maar verandert ook steeds. Gewoon accepteren dat er sommige (stikstof gevoelige) planten verdwijnen; er komen wel weer andere voor terug. Niks mis mee...

 • anton1937

  De achteruitgang van de natuur is m n te wijten aan het slechte onderhoud door Staatsbosbeheer,de provinciale en soms gemeenten.De heide wordt niet geplagd of voldoende beweid door te weinig vee,de te lange dorre heide heeft geen voedingswaarde waardoor het vee vermagerd etc. Opslag van berken,dennen horen niet thuis in heide en natuur gebieden.Doordat de natuur niet goed wordt onderhouden heeft dat negatieve gevolgen voor biodiversiteit van aangrenzende percelen landbouwgrond.

 • boer a

  De Europese regelgeving zegt niets over de biodiversiteit buiten de natuurgebieden. Onze minister van Landbouw wel, en vind dat in de agrarische gebieden de biodiversiteit achteruit gaat, hoe gaat dat in de steden, op industrieterreinen, vliegvelden en in de havengebieden?

 • R. B.

  Het lijkt mij beter dat Carola gewoon thuis blijft en ontslag neemt.
  Want ze wordt daar alleen maar uitgelachen.
  Als je wat wil bereiken moet je daar iemand heen sturen die er voor kan zorgen dat er naar hem/haar geluisterd wordt.

 • vandenbrandcv1

  boer a. en wegen. maar daar mag je het niet over hebben. nederland word als maar kleiner. en de landbouw moet de zwartepiet toegespeeld krijgen. geef de helft van de bebouwde randstad terug aan de natuur

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.