Home

Nieuws 21 reacties

SGP: geef duidelijkheid over extern salderen

De SGP in de Tweede Kamer vraagt duidelijkheid van landbouwminister Carola Schouten over de manier waarop de veehouderij wordt beschermd tegen kapitaalkrachtige partijen, die het gemunt hebben op stikstofruimte. Schouten heeft steeds gezegd dat ze de veehouderij wil beschermen, maar op welke manier dat gestalte krijgt, is nog onduidelijk.

Afgelopen weken ontstond onrust nadat de provincie Noord-Brabant op eigen houtje had besloten landbouwbedrijven op te kopen in verschillende provincies met het doel de stikstofruimte daarvan ten goede te laten komen van ontwikkelingen op het industriepark Moerdijk. Schouten heeft haar verontwaardiging daarover uitgesproken. Maar ondertussen is nog steeds niet duidelijk hoe de provincies in hun verordeningen voorkomen dat stikstofruimte op die manier weglekt vanuit de veehouderij.

Lees verder onder foto

Roelof Bisschop (SGP) tijdens een debat in de Tweede Kamer eind 2019. - Foto: ANP
Roelof Bisschop (SGP) tijdens een debat in de Tweede Kamer eind 2019. - Foto: ANP

Stikstofregistratiesysteem

De SGP‘er Roelof Bisschop vraagt de minister hoe ze gaat voorkomen dat er met veehouderijbedrijven wordt gespeculeerd en hoe ze wil voorkomen dat landbouwbedrijven door kapitaalkrachtige partijen uit andere sectoren worden opgekocht. Bisschop refereert aan een alternatief stikstofregistratiesysteem, zoals door het Netwerk Grondig in februari is voorgesteld en dat inmiddels binnen het Landbouw Collectief verder wordt uitgewerkt. Kern van het systeem is dat alle vrijgekomen stikstofruimte van stoppende boeren ondergebracht wordt in een ammoniak-depositiebank onder regie van de sector zelf.

Woningbouw en infrastructuur

Minister Schouten is niet van plan de stikstofbank te splitsen in een ammoniak- en stikstofoxidebank. Bovendien wil ze een deel van de ammoniakwinst (via het voerspoor) ten goede laten komen aan woningbouw en de uitvoering van infrastructurele werken. Het stikstofregistratiesysteem dat sinds kort van kracht is, wordt vooralsnog alleen gevuld met de stikstofwinst die voortvloeit uit de verlaging van de maximum-snelheid. De bedoeling is dat in de komende weken nadere maatregelen worden bekendgemaakt, onder andere voor het voerspoor.

Dat laatste was een van de knelpunten bij het overleg tussen Landbouw Collectief en de minister, dat vervolgens door het collectief is opgeschort.

De SGP vraagt de minister om het stikstofregister zo aan te passen dat provincies ook de mogelijkheid hebben om de ruimte die ontstaat door de sanering van de varkenshouderij ook ten goede te laten komen aan bedrijfsontwikkeling in de landbouw.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Dat staat centraal in het webinar op 4 juni van Food&Agribusiness in samenwerking met AgruniekRijnvallei en Speerstra Feed Ingriedents over. Meld je gratis aan

Laatste reacties

 • wilhelmus01

  De opzet is dat de NH3 van veehouderijen via de staat overgaat naar de NOX van de industrie. Het kost de overheid zo geen geld om boeren op te kopen en misschien houden ze er wel aan over.

 • tinusje

  gek dat je cda weer niet hoort...en alleen de echte boerenpartij

 • Alco

  Ja. Laat duidelijk zijn dat Bisschop kennis van zaken heeft.

 • Kletskoe

  Alternatief voor opkoop is een generieke kostprijsverhogende taakstelling zonder vergoeding. Het is een illusie om te denken dat behoud van ontwikkelruimte voor de veehouderij door de politiek boven woningbouw en werkgelegenheid wordt geplaatst. Regeringspartijen gaan dat niet doen. SGP gaat daar niets aan veranderen, als ze dat al zouden willen als het er op aan komt.

 • Sjefo

  Geurts en von Martels waar zijn jullie in hemelsnaam, vlieg er nou eens met gestrekt been in.
  Moeten wij jullie nou altijd eerst wakker maken en alles voorzeggen voordat er bij het CDA garen op de klos komt.
  Heren mobiliseer zo veel mogelijk partijen en ga dwars voor de voorstellen van Schouten liggen.
  Wetgeving gemaakt terwijl heel Nederland gebukt gaat onder de Corona crisis kan en mag nooit getolereerd worden door jullie.
  CDA laat verdomme zie waar je voor staat !!

 • bankivahoen

  Als de landbouw toch verjaagd wordt en hun uitstoot verschuift naar de industrie dan wil ik ook de hoogste vergoeding voor mijn vergunnings rechten. Het zal de meeste stoppende boeren een worst wezen wat men met die vergunning doet. Alleen de meeste stoppers hoor of zie je niet op de diverse agri forums , die geloven het wel en zijn er al lang klaar mee om als paria van de maatschappij steeds aangewezen te worden. Boeren die nog willen groeien zijn diegenen die het felste ageren tegen de warme sanering. Ik hoop dat vele bedrijven het voorbeeld van Moerdijk volgen en vechten om de stikstof ruimte.

 • Gradje 1966

  Het C.D.A. is de grootste jank partij eerst alles toe laten en als ze denken dat de boeren niet meer stemmen op deze flut partij laten ze Jaco eventjes wat janken .
  Als ze fatsoen in zijn lijf hebben komen ze op voor de boeren voor er wat beslist is .
  Maar deze partij geeft helemaal niks om de boeren anders lieten ze het zover niet komen

 • Vhouder

  heel de wereld kwijnt onder de carona wij ook nog onder de Carola scheelt maar een letter maar staat allebei voor een hoop ellende

 • deB.


  CDA dat is geen boerenpartij meer, verre van!! Alleen SGP laat nog het goede geluid horen voor ons!

 • Maas1

  Je kunt het toch ook anders invullen. Dat er geen kg NH3 omgezet wordt in NOx daar geloven weinigen in.Waarom maken ze er geen win win situatie van. Om als agrarische ondernemer te investeren in BBT daar gaat veel geld in zitten wat er in de huidige toekomstige financiële situatie wellicht in veel gevallen een utopie is. Als een boer met bijvoorbeeld 5000 kg NH3 en een stevige depositie aan de industrie 1500 kg NH3 met bijbehorende depositie verkoopt dan kan hij van dat geld BBT toepassen waardoor de boer boer blijft en de industrie dit mede betaald en ook weer door kan.Wellicht kan de boer ook nog een gedeelte van zijn rechten verleasen voor allerlei andere (bouw) aktiviteiten. De boer blijft boer en voldoet aan de gewenste milieu maatregelen en de industrie of andersinds kan ook verder. Boeren weg saneren is directe en indirecte kapitaal vernietiging. Wees slim en zoek het in constructieve mogelijkheden waar iedereen beter van wordt.

 • Tonnis

  Ik wil mijn stikstof verkopen aan een kapitaalkrachtige partij.
  Ook al komt deze van buiten de landbouw.
  Wat een geneuzel.

 • René de jong

  Het was dhr. Dijkgraaf (Ook SGP) die in 2015 (25 juni) een belangrijke vraag stelde over het begrip "natuurlijke kenmerken" wat grote invloed heeft op het huidige vergunning stelsel.

  Het was (door een Arrest van het Hof) heel duidelijk dat "natuurlijke kenmerken" uitsluitend voor prioritaire habitattypen is bedoeld, dus plantjes beschermen in een gebied waarvoor het is aangewezen. (bijvoorbeeld heide op de Veluwe)
  Er is echter een brief geschreven met vragen over dit begrip naar de EU commissie afdeling MILIEU !

  Die zelfde EU commissie schrijft terug dat ze NIET bevoegd is en schrijft daarna nog een verhaaltje, en in dit verhaaltje vindt (een mening dus) de afdeling MILIEU uiteraard dat het prima is om alle habitattypen te beschermen waar je ze ook vindt !

  Met als gevolg dat deze MENING (van de afdeling milieu EU dus) is omgezet in wet en plots ALLE plantjes in een gebied hoe klein ook qua omvang beschermd moeten worden met ook nog eens absurde KDW-en.
  (nu dus naast heide op de Veluwe ook H3260,H6410, H7110, H7140, H7230 & H91D0) en in bijvoorbeeld Lieftingsbroek nu ook H6410 (stal 760 melkkoeien).

  En dan is het raden wie de brief 25 september 2015 richting de EU afdeling milieu heeft gestuurd met de betreffende vragen.......... juist dat was LNV.
  En zo fietsen we beleid in elkaar......

 • porky power

  Al bijna een jaar heeft carola nu de tijd om met oplossingen te komen maar het enige wat ze doet is steeds verder het moeras in gaan
  En ook van het cda hoef je als boer niets te verwachten

 • Piet P

  Laat een kapitaal krachte partij dat stikstof maar kopen voor een dikke prijs .Je kunt altijd nog boswachter worden.
  Voor de veehouderij is het al snel te duur.

 • fietskip

  Het blijkt uit een rapport van de provincie Brabant dat stikstof van landbouw bedrijven relatief goedkoper is als uit de industrie. Laat dan die twee dingen combineren en de investeringen die boeren verplicht weer moeten doen maar door de industrie betalen en de bedrijven die willen stoppen laten uitkopen. Je mag ook niet verwachten dat een groot deel stoppers de blijvers in de benen houden.

 • bori

  Beste Rene , als het huidige beleid zoals jij het beschrijft tot stand is gekomen, dan kunnen we het toch juridisch aanvechten ?
  Of denk ik nu te simpel?

 • Alco

  @Fietskip. Landbouwbeleid moet altijd gericht zijn op de blijvende boer.
  En dat zeg ik als stoppende boer.

 • Maas1

  Ga jij stoppen Alco ??

 • Alco

  Ja. De melk koeien zijn al verkocht.

 • René de jong

  @bori, het beleid is zo tot stand gekomen, kun je met wat Google werk ook wel vinden, het juridisch aanvechten is lastig want:

  Het is niet verplicht om alle plantjes te beschermen, het is echter ook niet verboden...... en omdat door de beschreven briefwisseling er wel een wet tot stand is gekomen moet Nederland zich aan deze (aan zich zelf) opgelegde wet houden.

  Het "moeten" van Brussel valt dus behoorlijk mee, de habitatrichtlijn gaat ook helemaal niet over stikstof, dit is ook door Nederland zelf veroorzaakt met de idiote KDW-en. De HR gaat over behoud van natuur. (punt)

  Ik ben benieuwd in hoeverre ze de landbouw te grabbel willen gooien.
  Ja we exporteren veel, maar bijvoorbeeld ook veel cacao & rozen en dat wordt hier echt niet geteeld.

  We importeren ook veel, heel veel, wat te denken van verse sla, witte kool aardbei, sinaasappels etc. etc. dit komt allemaal uit Spanje, dat land is wereldmacht op dit gebied.

  Zouden ze de Spaanse regering hun groente en fruit telers ook behandelen als afgedankt fruit .....

  Het hoeft om mij ook niet allemaal mega te worden met stallen van 10.000 varkens, 5.000 kippen of 1.000 mk, maar het land volpompen met huizen en bedrijven....???

  @Alco, idd, als je het beleid richt op de blijvende boer dan heeft de stoppende boer het ook goed.

 • Mbmb

  Also, jij stopt maar wat heb je met de stikstof gedaan? Als je dat tenminste kwijt wil op dit forum.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.