Home

Nieuws 16 reacties

Agractie naar rechter voor halvering vliegverkeer

Actiegroep Agractie Nederland stapt naar de rechter voor een halvering van het vliegverkeer in en boven Nederland.

Die halvering moet de komende tien jaar – tot en met 2030 – gerealiseerd worden, vindt de actiegroep. De motivatie hiervoor ligt in vermindering van CO2-, stikstof- en fijnstofuitstoot om uiteindelijk te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs en de Urgenda-uitspraak. “Aan de hand van het kerosineverbruik door de Nederlandse luchtvaart, betreft de sector meer dan 15% van de Nederlandse uitstoot van het zwaar vervuilende NOx-stikstof”, stelt Agractie. Door internationale afspraken wordt de uitstoot nu slechts voor een beperkt deel – onder de 900 meter – meegenomen.

Haalbaarheid

Hoe haalbaar de halvering is? “Dat zal niet gemakkelijk worden. Maar het is belachelijk dat een retourtje van Amsterdam naar Groningen net zo duur is als een retourtje naar Barcelona”, aldus Agractie-bestuurder Bart Kemp. Hoe serieus het plan is om de luchtvaart te ‘halveren’? “De feiten en constateringen liegen er niet om dat de luchtvaart stevig vervuilt. En het kan ook minder, zoals nu blijkt. Het feit dat je een ‘halvering’ van de luchtvaart in verbinding brengt met de geopperde halvering van de veestapel afgelopen jaar, zegt genoeg over hoe serieus dit plan is”, aldus Kemp.

Corona zet noodzaak in ander daglicht

Massaal vliegen is niet meer van deze tijd, volgens Agractie. Verreweg het meeste vliegverkeer is niet noodzakelijk en onverantwoord in verband met de klimaatopgaven. Er zouden genoeg alternatieven zijn om zaken op afstand te regelen, zoals videoconferenties. Een halvering van de luchtvaart ziet de actiegroep daarom als realistisch alternatief. Om dit breder uit te dragen, stapt de actiegroep naar verschillende politieke partijen om dit in het verkiezingsprogramma op te nemen. “Tevens zullen wij de gang naar de rechter maken om hiermee extra druk te zetten en dit sneller te realiseren”, aldus Agractie.

Middelen

De halvering is te realiseren door uitstoot en accijns meer te belasten, een vliegtax op vluchten in te voeren en door (vrijwillige) opkoop van vliegtuigen en vliegmaatschappijen door de overheid, bepleit de actiegroep. Het aangekondigde steunfonds van € 2 to 4 miljard kan hier voor gebruikt worden, met een goede afvloeiingsregeling voor medewerkers werkzaam binnen de luchtvaart.

‘Extern salderen overbodig’

Als ‘neveneffect’ zou door inkrimping van de luchtvaart extern salderen in de veehouderij overbodig blijken, meent de actiegroep. “Bij extern salderen kopen projectontwikkelaars en industrie stikstofruimte van boeren om hiermee hun uitstoot mogelijk te maken. Een uitruil dus van ‘groene stikstof’, waarvan planten groeien, voor vervuilende ‘grijze stikstof’, door verbranding van fossiele brandstoffen.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Laatste reacties

 • farmerbn

  Prachtig.

 • gjh

  super plan Agractie jullie komen tenminste voor de boer op als we op het LTO moeten wachten zijn we allemaal boer af. Eindelijk een club waar je iets aan hebt ook Bennie

 • kleine boer

  En lto huppelt er straks weer achteraan..... Goed actie dit opent misschien ogen zeker nu de lucht schoon is.

 • ENDE902

  Oh, maar dan hoeft Wopke Hoekstra geen steun te geven aan KLM en kan direct overgaan tot het bespreken van een saneringsregeling.

 • EL

  Klasse

 • Alco

  Hier zet men de mensheid in ieder geval mee tot nadenken.
  Echter moet alles door een Kamer en niemand durft het daar te zeggen, want dat kost je de kop.

 • Maas1

  Begeven we ons nu op het pad van de verfoeide uitspraken van dhr de Groot?
  o.a. de luchtvaart heeft het toch knap gedaan met de klimaat afspraken.
  Elke sector moet toch een bijdrage leveren betreffende stikstof
  De ene boer zal wel een voordeel hebben bij extern salderen de andere niet.
  Het lijkt mij zaak dat we op onze eigen winkel moeten passen,om nu het pad in te slaan van gelijke als MOB dat vraag ik me af, begrijp het wel alleen dit gaat jaren duren of je daar gelukkig van wordt vraag ik me ook af.
  De redenatie van toeslagen op vliegreizen en kerosine kan ik niet geheel bevatten als het in de diepe staatkas verdwijnt en daardoor feitelijk niets bijdraagt aan waar het voor geheven wordt, het komt dan bij mij over als een aflaat om je geweten te sussen.
  Bedenk wel als wij ons op het pad gaan begeven van heffingen dat de landbouw dan ook een beurt krijgt zoals o.a. de ING bank zich onlangs heeft uitgelaten.

 • Appelman

  Het valt mij op dat iedereen vindt dat een ander moet bijdragen.

  Ik heb een oplossing en dan dragen er veel meer mensen bij, geen schuld geven aan en ander etc.

  Kortweg 1 kindspolitiek dat is het enige wat echt helpt. Ooit komt het zover omdat de aarde überhaupt onvoldoende grondstoffen heeft om de ongebreidelde groei van de wereldbevolking aan te kunnen. Dus gelijke monniken, gelijke kappen.

 • @123

  Goede zet, al was het alleen maar om iedereen aan het nadenken te zetten ,dat de ene stikstof (landbouw) niet te vergelijken is de andere (industrie,luchtvaart,verkeer) is wat schadelijkheid betreft.

 • oeleboele

  goede zet ook.
  Laat ze dan ook gelijk meenemen dat de vergunningen van boeren van tafel worden geveegd als ze niet genoeg ammoniakrechten hebben en teruggrepen wordt naar de vergunning van 1994. terwijl de milieuvergunning toen, bv in 2006, wel helemaal is goedgekeurd. al deze boeren moeten of inkrimpen naar de situatie van 1994 of ammoniakrechten bijkopen. of ze gaan een generaal pardon uitspreken. maar dat weten we nog niet.
  Ik denk nl dat dat bij het vliegverkeer ook zo is, dat vanaf 1994 ook daar vergunningen liggen die nu van tafel kunnen worden geveegd. en dus ook terug moet naar de situatie van 1994.

  met de woningbouw net zo, er is ,denk ik,nog nooit een bouwvergunning met stikstofvergunning aangevraagd, tussen 1994 en 2019. zouden al die huizen dan ook afgebroken moeten worden???

 • Kelholt

  Rik Grashoff (GroenLinks) zegt in Trouw: "Ik kon de vergunning voor de Amercentrale niet weigeren, omdat de overheid vergunde rechten ziet als bedrijfseigendom dat je niet zomaar kunt afpakken."
  Dus...

 • bori

  Je zal hier wel steun voor krijgen van natuur en milieu partijen .
  Maar het is een utopie te veronderstellen dat zij dan hun claim op agrarisch gebouwen en grond laten vallen .

 • koster

  Precies oeleboele. Deze actie toont mooi de hypocrisie van de regering en handlangers aan.

 • trekker123

  Laat ze zich vooral met hun eigen zaken bemoeien. Landbouw maakt ook druk gebruik van het vrachtverkeer van de KLM. Maar los daarvan, verdedig je eigen zaak, dat is al lastig genoeg. Als je geschoren wordt kun je meestal maar het beste een beetje stil zitten....

 • Mbmb

  Gelijke monniken, gelijke kappen: ook voor de luchtvaart en trouwens ook de industrie en verkeer: óf je hebt een geldige NB vergunning of PAS melding. Zo niet dan terug naar de in de rechtspraak toegepaste referentiedata van 2004 en 1994. Aanval is de beste verdediging dus: go! Geldt ook voor de recent door Carola verleende vergunningen voor de biomassacentrales: aanvechten die vergunning.

 • anton1937

  Goede actie van Agactie om de stikstof,fijnstof en de CO2 van het vliegverkeer de kaak te stellen. De NOX uitstoot van het vliegverkeer hebben instituten zoals het RIVM niet goed inbeeld mede omdat de NOX uitstoot van het vliegverkeer op vlieghoogte niet goed te meten is. Hetzelfde geldt voor de uitstoot van fijnstof en CO2 .
  Het niet belasten van het vliegverkeer is funest voor het milieu. Het niet hoeven betalen van belastingen( accijnzen op brandstoffen, vrijstelling van BTW) is absurt. Het vliegverkeer halveren is de eerste zet naar een beter milieu,verbetering van de volksgezondheid etc

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.