Home

Nieuws

Hollands Noorderkwartier controleert gebruik middelen

Hoe beter de driftreducerende spuittechniek, hoe groter de strook land waarop geteeld mag worden.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de komende maanden akkerbouwers en bloembollentelers adviseren en controleren op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Hoe beter de driftreducerende spuittechniek, hoe groter de strook land waarop geteeld mag worden. Daarom is het voor akkerbouwers en bloembollentelers van groot belang om voor het planten van het gewas rekening te houden met de teeltvrije zone langs het oppervlaktewater. Als de teeltvrije zone te smal is, dan kan het hoogheemraadschap een deel van het gewas laten verwijderen, aldus het hoogheemraadschap.

Advies gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Het Hollands Noorderkwartier adviseert daarom:

  • hanteer voldoende teeltvrije zone, zodat middelen niet in de sloot belanden;
  • gebruik alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen;
  • pas de wettelijke gebruiksvoorschriften toe;
  • gebruik een kant- en driftarme dop bij de spuittechniek;
  • zorg voor drukregistratie op de veldspuit.

Drukregistratiesysteem op veldspuiten

Vanaf dit jaar gaat het het hoogheemraadschap handhaven op het juiste gebruik van een drukregistratiesysteem op veldspuiten. Voor het gebruik van driftarme spuitdoppen bij een spuitdruk van 3 bar of hoger, en voor spuitapparatuur met een aanvullende driftreducerende techniek, is geen drukregistratie vereist. Ook als de teler een dubbele teeltvrije zone aanhoudt is een drukregistratie niet nodig, aldus het hoogheemraadschap.

Gevolgen coronavirus

Vanwege de coronacrisis zullen bij de bedrijfsbezoeken en bij contacten met boeren medewerkers van het hoogheemraadschap de richtlijnen van de Rijksoverheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in acht nemen. Zo zal het bezoek zo kort mogelijk gehouden worden en zal minstens anderhalve meter afstand aangehouden worden en zullen er geen handen geschud worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.