Home

Nieuws

Actie voor behoud grutto-gebied in Friesland

De stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) begint een crowdfundingsactie om een weidevogelgebied in Friesland te redden.

Het gaat om 43 hectare grond die momenteel nog in bezit is van een ‘gruttoboer’ in het Friese Wommels. ANF heeft angst dat deze grond bij overlijden overgaat naar de hoogste bieder en wil deze grond daarom verwerven om ‘zijn levenswerk’ voort te zetten. Wie mee wil doen aan de actie kan voor € 7,50 een vierkante meter van het land ‘adopteren’.

Aangewezen op schenkingen

ANF zweert bij boerenbeheer, maar dan wel rekening houdend met de weidevogels. Maar grond daarvoor is schaars en duur. “In Friesland betaal je tegenwoordig al gauw € 70.000 per hectare”, aldus ANF-voorzitter Rendert Algra in de Volkskrant. De stichting is aangewezen op schenkingen, bijvoorbeeld van lokale ijshockeywedstrijden.

Meeste weidevogels in Friesland

ANF maakt zich sterk voor de grutto vanwege de sterke afname in aantal broedparen in Nederland. Dat zijn er nog zo’n 33.000, terwijl dat er in 1960 nog 160.000 waren. Zo’n 90% van de grutto’s in Noordwest-Europa broedt in Nederland, waarvan tweederde in Friesland. Afgelopen week maakte de Portugese regering plannen bekend om een nieuwe luchthaven in Lissabon – in een grutto-foerageergebied aan de monding van de rivier de Taag – te bouwen. Provincie Fryslân en het ministerie van LNV trokken aan de bel. Europarlementariër Jan Huitema (VVD) vraagt om opheldering bij de Europese Commissie. “De grutto is niet alleen van Nederland, maar van heel Europa”, aldus Huitema in de Leeuwarder Courant.

Of registreer je om te kunnen reageren.