Home

Nieuws

Brabantse schappen willen een adviescommissie Droogte

Brabant wil de toon zetten om de negatieve gevolgen van droogte om te zetten in kansen.

Waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel willen dat er een onafhankelijke, deskundig en breed samengestelde adviescommissie Droogte komt, in opdracht van Gedeputeerde Staten (GS). Het doel is om samen de strijd tegen droogte aan te gaan. De commissie moet innovatieve oplossingsrichtingen en aanbevelingen geven voor een efficiënt en verantwoord (her)gebruik van water vanaf 2030. Dat meldt waterschap Brabantse Delta.

Extra maatregelen nodig

Brabant is een van de provincies in Nederland die hard geraakt wordt door droogte, omdat de (hoge) zandgronden grotendeels afhankelijk zijn van regenval. “Wil Brabant in 2030 voldoende (grond)water voor inwoners, boeren, bedrijven en de natuur beschikbaar hebben, dan vraagt dit om een fundamentele aanpassing in de manier waarop er in Brabant met water wordt omgegaan”, aldus het schap. Volgens Brabantse Delta zijn huidige maatregelen, zoals het langer vasthouden van water, niet genoeg en moet er echt meer gebeuren. Het gaat om de ruimtelijke inrichting van steden, landbouwgebieden en de ontwikkeling van natuurgebieden.

Lees ook: DLV: Trek nu al plan tegen droogte

Of registreer je om te kunnen reageren.