Home

Nieuws 14 reacties

Remkes: stikstofuitstoot luchtvaart mag niet groeien

De stikstofuitstoot van de luchtvaart kan niet verder groeien.

De groei van de luchtvaart kan alleen als dat gepaard gaat aan een vermindering van de stikstofemissie en -depositie. Dat zegt het Adviescollege Stikstofproblematiek (commissie-Remkes) in een advies aan het kabinet.

Uitstoot groter dan gerapporteerd

De adviescommissie stelt dat het aandeel van de luchtvaart in de uitstoot van stikstof beperkt is, maar wel groter dan de uitstoot die wordt gerapporteerd. Op basis van berekeningen die RIVM en TNO op verzoek van Remkes hebben uitgevoerd, stelt de commissie dat de totale bijdrage vanuit de luchtvaart aan de stikstofdepositie in Nederland ligt tussen de 12 en 19 mol per hectare per jaar. Dat is tussen 0,7% en 1,1% van de totale depositie van 1600 mol per hectare per jaar. Ter vergelijking: in het eerste advies van de commissie Remkes werd het aandeel van de landbouw in de stikstofdepositie gesteld op 46%. In dat advies kwam de luchtvaart niet voor.

Volgens de commissie Remkes is de stikstofemissie van de luchtvaart in de afgelopen jaren fors gestegen, terwijl in andere sectoren zoals de landbouw de stikstofemissies juist beperkt bleven of daalden. De commissie constateert dat het overgrote deel van de Nederlandse vliegvelden ten onrechte niet beschikt over een Natuurbeschermingswetvergunning. Bovendien twijfelt de commissie aan de berekeningen over de verwachte ontwikkelingen van vliegveld Lelystad.

Groei door extern salderen

De luchtvaart zou in de toekomst wel verder kunnen groeien door extern salderen – mogelijk door emissierechten vanuit de veehouderij te verwerven. “Groei ten opzichte van de huidige situatie is dan alleen mogelijk als de stikstofemissie van de luchtvaartsector daalt. Hierbij kan, net als in andere sectoren, gebruik gemaakt worden van de juridische mogelijkheden zoals intern en extern salderen”, aldus het advies.

Remkes wijst erop dat stikstofemissies van vliegtuigen boven 3000 voet niet goed in beeld zijn. Nederland zou zich in Europees verband sterk moeten maken dat daarover meer en gedetailleerde gegevens beschikbaar moeten komen.

De aanbevelingen voor de luchtvaartsector kunnen in een volgend advies van de commissie Remkes nog worden aangescherpt. De commissie komt in mei van dit jaar met een advies voor een structurele aanpak van de stikstofproblematiek op langere termijn.

‘Terechte conclusie’

LTO Nederland zegt in een reactie dat het “niet meer dan logisch is dat de oplossingen in verschillende economische sectoren worden gezocht. De conclusie van het adviescollege-Remkes – dat ook de luchtvaartsector haar verantwoordelijkheid moet nemen – is terecht. Het is goed dat de luchtvaartpartijen dat ook erkennen.”

‘Boeren uitkopen rond Veluwe’

In een reactie stelt Mobilisation for the Environment dat Remkes wel heel gemakkelijk stelt dat de stikstofdepositie als gevolg van de luchtvaart zou kunnen worden gesaldeerd met andere sectoren. “Ten behoeve van Lelystad Airport zouden dan honderden boeren moeten worden uitgekocht. En zelfs dan nog blijft de Veluwe zwaar overbelast met stikstof”, aldus de milieugroepering. “Om de natuur op de Veluwe een kans te geven om zich te herstellen moeten sowieso op grote schaal boeren op en rond de Veluwe worden uitgekocht, ook zonder Lelystad Airport.”

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • kanaal

  extern salderen kost schiphol 30% stikstofruimte er is werk voor vollenhove.

 • farmerbn

  Remkes stapt wel heel gemakkelijk over het feit dat de vliegvelden geen noodzakelijke vergunningen hebben. Veehouderijen zonder geldige vergunningen worden flink aangepakt. Vliegvelden dus niet. Die komen er mee weg. Triest.

 • veldzicht

  Dat nou niemand Remkes aan het verstand kan peuteren dat organische stikstof heel iets anders is dan fossiele.Als ik gras heb uit een natuurgebied of van een boer maakt het niet uit of je het aan de beesten geeft,weg laat rotten op het land of in een vergister stopt er komt even veel stikstof en methaan uit,en het volgende seizoen wordt alles weer opgenomen en groeien de planten vrolijk verder.Of zouden ze het wel weten maar komt hun dat niet zo goed uit en spelen andere belangen?

 • Alco

  Ze mogen in uitstoot niet groeien. Maar ze weten helemaal niet wat de uitstoot is?
  Je zult zien dat ze een flut maatregeltje ( bv. Niet te lang taxiën) bedenken om toch weer meer vluchten te realiseren.

 • Heeft Schiphol wel een NB vergunning?En als nu alleen de vertrekkende vliegtuigen worden berekend tot 900 meter hoogte is het nog een flutrapport.

 • Kelholt

  In het rapport wordt gewoon gesteld: "De Nederlandse luchtvaart is verantwoordelijk voor 1,4% van de Nederlandse NOx-emissies in 2017
  (ofwel een aandeel van 3,3 tot 3,5 kton). "
  Een vliegtuig produceert 30 kg NOx per uur in de lucht. Bij de start iets meer, bij de landing wat minder. Ook ga ik er vanuit dat de start (tot 3000 voet) en landing samen een uur duren. Ik hou dus 30 kg NOx per start en landing aan.
  Schiphol alleen al heeft 500.000 start en landingen. 500.000 maal 30 kg NOx is 15.000 kton NOx.
  Wat doe ik verkeerd???
  Bron 30 kg NOx per uur: <>

  Als het RIVM een factortje 4000 in het voordeel van de luchtvaart rekent en een factortje 100 in het nadeel van de landbouw dan kom je inderdaad wel op een aandeel van de landbouw van 46% van de totale stikstofdepositie.

 • Conclusie van de MOB op het advies van Remkes.

  <>

 • famboenink@hetnet.nl

  kelholt wat je verkeerd doet is dat hoger is dan 900 meter boven n.a.p ook meerekkend deze hoogte valt buiten de berekening

 • nvanrooij1

  @famboenink
  Volgens mij doet Kelholt het wel goed. Hij rekent met een uur voor stijgen en landen en daarmee gaat hij er vanuit dat ze in die periode onder de 3000 voet vliegen. Het enigste vraagteken is of dat een uur duurt. Voor de rest klopt zijn verhaal en dan wordt er nog niets meegeteld boven de 3000 voet

 • Kelholt

  @Kelholt zegt: "Wat doe ik verkeerd?"
  Nou, je zit er een factor 1000 naast (foutje met kilo en ton) dus zou het in jou berekening 15 kton NOx moeten ipv 15.000. En je zit er ook nog een factor 20 naast qua start en landingstijd. Dit duurt maar 6 minuten. Schiphol stoot dus 1,5 kton NOx uit.
  Dit laat trouwens wel het belachelijke van de 900 voet grens waarboven de uitstoot niet meer meegerekend wordt zien.

 • veehouders

  Als ze dan misschien niet door de stikstof hoeven te krimpen dan toch wel door de enorme hoeveel heden co2 die ze uitstoten.

 • Maas1

  Verontluisterend om te zien hoe MOB met raad en daad dergelijke met advies omkleed voor de nieuwe inrichting van dit land, R.O.M 2.0
  Succes er mee!

 • Kleine huiskavel

  Vliegtuigmotor stoot ong 12 gram NOx uit per kg kerosine in normale verbranding.
  Bij vol vermogen / belasting kan dat oplopen tot ong 50 gram .
  Zo moeilijk is het allemaal niet.

 • Maas1

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.