Home

Nieuws 2 reacties

CBb: geen uitzondering voor biologisch melkveehouder

Het fosfaatrechtenstelsel geldt ook voor een biologisch gemengd bedrijf. Tot dat oordeel kwam het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag 10 september in de zaak van een bedrijf dat aan het omschakelen was naar een biologisch gemengd bedrijf (akkerbouw en melkveehouderij). Het bedrijf had de omschakeling op de peildatum 2 juli 2015 nog niet voltooid, daardoor komt het melkkoeien te kort om de kringloop te sluiten en dat raakt de bedrijfsvoering in het hart.

Voor het akkerbouwbedrijf heeft de biologische boer behoefte aan biologische mest. Om deze mest uit het eigen bedrijf kunnen halen (en de kringloop sluiten), zijn 313 melkkoeien nodig met bijbehorend jongvee. Op 2 juli 2015 stonden 184 melkkoeien op het bedrijf. De omgevingsvergunning voor uitbreiding van de stal is op 22 augustus 2016 aangevraagd en op 14 februari 2017 verleend. Op grond van die vergunning mag de biologische boer 287 melkkoeien en 152 stuks jongvee houden.

Volgens CBb houdt het fosfaatrechtenstelsel rekening met biologische boeren door geen generieke korting toe te passen, andere gunstige uitzonderingen voor biologische boeren kent de wet niet.

Uitbreiding zonder juiste vergunningen reden voor afwijzen beroep

De Haagse rechters zijn van mening dat het fosfaatrechtenstelsel de biologische melkveehouderij geen individuele en buitensporige last oplegt. De reden voor die zienswijze is volgens CBb dat het bij dit bedrijf gaat om een uitbreiding voordat de melkveehouderij beschikte over de vereiste vergunningen. Bovendien ging de biologische boer na 2 juli 2015 – dus op het moment dat de gevolgen van het fosfaatrechtenstelsel bekend waren – forse financiële verplichtingen aan om het uittreden van een van de vennoten te bekostigen.

Het beroep tegen de vastgestelde hoeveelheid fosfaatrechten van 9.728 kilogram is ongegrond verklaard.

Laatste reacties

  • kanaal

    ook verplichtingen voor 2 juli 2015 worden genegeerd en latente ruimte is afgestolen kringloop landbouw wordt bestraft .

  • koestal

    geen schijn van kans

Of registreer je om te kunnen reageren.